lập trình android bằng java

Lập trình Android bằng Java: Hướng dẫn toàn diện

Android là một nền tảng hệ điều hành di động phổ biến được phát triển bởi Google. Nó chiếm hơn 80% thị phần hệ...
java super là gì

Java Super là gì? Sự khác biệt giữa Java Super và Java thông thường

Trong quá trình phát triển, Java đã được mở rộng với nhiều tính năng và nâng cấp mới, bao gồm cả sự ra đời...
overloading trong java

Khai báo phương thức overloading trong Java

Trong lập trình hướng đối tượng, overloading là một khái niệm quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong ngôn ngữ lập trình...
java sleep

Java Sleep: Kỹ thuật ngủ luồng trong lập trình Java

Trong lập trình đa luồng, việc quản lý thời gian chờ đợi là rất quan trọng để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu...
substring trong java

Sử dụng subString trong xử lý văn bản trong Java

Chuỗi con (subString) là một khái niệm quen thuộc trong lập trình Java. Nó giúp chúng ta thao tác và xử lý dữ liệu...
indexof trong java

Tìm hiểu về indexOf trong ngôn ngữ lập trình Java

IndexOf là một phương thức hữu ích trong ngôn ngữ lập trình Java cho phép tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của...
cắt chuỗi trong java

Các phương thức cắt chuỗi trong Java

Trong lập trình Java, xử lý chuỗi là một trong những tác vụ quan trọng nhất. Chuỗi được sử dụng để lưu trữ dữ...
tostring trong java

Các lỗi thường gặp khi sử dụng toString trong Java

Trong lập trình Java, toString() là một phương thức phổ biến được sử dụng để chuyển đổi một đối tượng thành dạng chuỗi. Phương...
hashset trong java

Các phương thức cơ bản của HashSet trong Java

Cấu trúc dữ liệu là một khái niệm quan trọng trong lập trình và được sử dụng để lưu trữ và tổ chức các...
access modifier trong java

Phạm vi truy cập của các access modifier trong Java

Trong lập trình hướng đối tượng, access modifier là một từ khóa được sử dụng để kiểm soát mức độ truy cập vào các...
trim trong java

Tối ưu hóa hiệu suất bằng cách sử dụng trim trong Java

Trong bối cảnh phát triển phần mềm, hiệu suất là yếu tố tối quan trọng, điều này tác động trực tiếp đến trải nghiệm...
protected trong java

Các tính năng của từ khóa protected trong Java

Trong lập trình hướng đối tượng, việc kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu và phương thức của một lớp là rất quan...
java 8 stream

Cách sử dụng Java 8 Stream để xử lý dữ liệu

Trong thế giới lập trình, dữ liệu là một thành phần thiết yếu. Xử lý dữ liệu hiệu quả là điều cần thiết để...
stack trong java

Ứng dụng của Stack trong lập trình Java

Stack là một cấu trúc dữ liệu quan trọng trong lập trình java, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng và thuật...
synchronized trong java

Synchronized trong Java: Cách sử dụng và ví dụ

Trong lập trình đa luồng, việc đồng bộ truy cập đến tài nguyên chia sẻ giữa nhiều luồng là điều vô cùng quan trọng...
contains trong java

Cách sử dụng phương thức contains trong Java

Phương thức contains() trong Java là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem một đối tượng có chứa một đối tượng...
java fx là gì

Java FX là gì? Nắm bắt những ưu điểm vượt bậc của Java FX

JavaFX là một nền tảng giao diện người dùng đồ họa (GUI) được phát triển bởi Oracle, được thiết kế để tạo ra các...
tính đóng gói trong java

Tính đóng gói trong Java: Sử dụng sao cho hiệu quả?

Tính đóng gói (encapsulation) là một trong những đặc điểm cơ bản và quan trọng nhất của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng...
abstract class trong java

Tìm hiểu tính chất của abstract class trong Java

Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình được sử dụng rộng rãi hiện nay. Trong lập trình hướng đối tượng,...
equals trong java

Khám phá các phương pháp so sánh trong Java

Trong lập trình Java, việc so sánh là một kỹ năng cần thiết để xử lý các đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, có...