Hướng dẫn Java Design Pattern – Decorator

Hướng dẫn Java Design Pattern – Decorator

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong quá trình phát triển một...
Hướng dẫn Java Design Pattern – Transfer Object

Hướng dẫn Java Design Pattern – Transfer Object

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Transfer Object Pattern là gì? Transfer Object/ Data Transfer Object Pattern là một dạng Architectural Design Pattern,...
Lombok là gì? Sinh code tự động trên Eclipse – Intellij

Lombok là gì? Sinh code tự động trên Eclipse – Intellij

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương 1. Lombok là gì? Lombok là một thư viện Java giúp tự sinh ra...
Phân biệt giữa Java ME, Java SE và Java EE

Phân biệt giữa Java ME, Java SE và Java EE

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương Java ME/SE/EE là ba phiên bản khác nhau được xây dựng dựa trên...
Internationalization và Localization trong Java

Internationalization và Localization trong Java

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Hồng Kỳ Internationalization và Localization trong Java sẽ đề cập đến Internationalization và Localization. Internationalization cũng có thể...
Lập trình game với java cho người mới bắt đầu

Lập trình game với Java cho người mới bắt đầu

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Hồng Kỳ Lập trình game với java dành cho người mới bắt đầu sẽ trình...
Hướng dẫn Java Design Pattern – Builder

Hướng dẫn Java Design Pattern – Builder

Các hàm xây dựng (constructor) trong Java được sử dụng để tạo đối tượng và có thể lấy các tham số cần thiết để...
Doc Comment Và Javadoc Trong Java

Doc Comment Và Javadoc Trong Java

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nhựt Danh Nhắc Lại Kiểu Documentation Comment Từ bây giờ chúng ta hãy gọi chức năng này bằng...
Functional Interface là gì? Functional Interface API trong Java 8

Functional Interface là gì? Functional Interface API trong Java 8

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương 1.  Functional Interface là gì? Functional Interface là interface có duy nhất 1 method...
Làm thế nào tạo instance của một class mà không gọi từ khóa new?

Làm thế nào tạo instance của một class mà không gọi từ khóa new?

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Như đã biết, trong Java để khởi tạo một instance của một class chúng ta...
Hướng dẫn Java Design Pattern – Intercepting Filter

Hướng dẫn Java Design Pattern – Intercepting Filter

Intercepting Filter Pattern là gì? Intercepting filter pattern là một Java EE pattern, được sử dụng khi muốn thực hiện một vài xử lý trước (pre-processing)...
Các phần mềm giả lập Java dành cho máy tính tốt nhất

Các phần mềm giả lập Java dành cho máy tính tốt nhất

Java là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ đa nền tảng, nhất là trên các thiết bị di động, chúng ta có thể...
Hướng dẫn Java Design Pattern – Memento

Hướng dẫn Java Design Pattern – Memento

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Đôi khi chúng ta cần phải ghi lại trạng thái bên trong của một...
Cách xây dựng ThreadLocal trong Java

Cách xây dựng ThreadLocal trong Java

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Văn Dem ThreadLocal là một công cụ rất mạnh mẽ của Java Concurrent. Nó cung cấp API...
Câu lệnh điều kiện trong Java

Câu lệnh điều kiện trong Java

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nhựt Danh Câu lệnh điều kiện là một phần kiến thức của câu lệnh điều khiển luồng (control flow)....
Hướng dẫn Java Design Pattern – Object Poo

Hướng dẫn Java Design Pattern – Object Pool

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Trong OOP, một class có thể có rất nhiều instance nhưng ngược lại Singleton là một...
Hướng dẫn sử dụng thư viện Jackson

Hướng dẫn sử dụng thư viện Jackson

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Trong các bài trước, chúng ta đã tìm hiệu về thư viện Gson để chuyển...
Ép Kiểu & Comment Source Code trong Java

Ép Kiểu & Comment Source Code trong Java

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nhựt Danh Bài hôm nay chúng ta sẽ nói về 2 vấn đề “nhỏ”, đó là ép kiểu và comment...
Một số Patterns hay sử dụng trong React

Một số Patterns hay sử dụng trong React

Trong lập trình chúng ta thường sẽ gặp phải một số vấn đề chung lặp đi lặp lại trong các dự án khác nhau...
Nhập/Xuất Trên Console

Nhập/Xuất Trên Console

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nhựt Danh Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn sử dụng một “công cụ” để các...