Tính đóng gói trong Java: Sử dụng sao cho hiệu quả?

874

Tính đóng gói (encapsulation) là một trong những đặc điểm cơ bản và quan trọng nhất của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng java. Nó cho phép bạn đóng gói các trường dữ liệu và phương thức của lớp lại với nhau thành một đơn vị duy nhất, đồng thời kiểm soát quyền truy cập vào chúng, tạo ra một lớp an toàn và có thể tái sử dụng.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính năng đóng gói trong lập trình Java, cách sử dụng, lợi ích và các ví dụ cụ thể. Chúng ta cũng sẽ xem xét các quy tắc và nguyên tắc của tính đóng gói, cách bảo vệ tính đóng gói và các lỗi thường gặp khi sử dụng tính đóng gói trong Java. Cuối cùng, chúng ta sẽ phân biệt giữa tính đóng gói và tính trừu tượng, cũng như tính đóng gói và tính kế thừa trong Java.

Tính năng đóng gói trong Java

Tính đóng gói trong Java cho phép bạn đóng gói các trường dữ liệu và phương thức của lớp lại với nhau thành một đơn vị duy nhất.

Điều này có nghĩa là các thành phần nội bộ của lớp sẽ không thể được truy cập từ bên ngoài lớp, trừ khi thông qua các phương thức công khai (public methods).

Tính đóng gói giúp tạo ra một lớp an toàn và có thể tái sử dụng. Nó ngăn chặn việc truy cập trực tiếp vào các trường dữ liệu của lớp, đảm bảo rằng chúng chỉ có thể được truy cập thông qua các phương thức công khai. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra lỗi và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

tính đóng gói trong java

Cách sử dụng tính năng đóng gói trong Java

Tính đóng gói có thể được thực hiện thông qua các từ khóa phạm vi truy cập trong Java: private, protected, public và default (package-private). Chúng ta sẽ đi vào chi tiết về mỗi loại phạm vi truy cập và cách sử dụng chúng trong ví dụ dưới đây.

Tuy nhiên, chúng ta có thể truy cập vào các giá trị của hai trường này thông qua hai phương thức công khai là getName() và getAge(). Điều này cho phép chúng ta kiểm soát quyền truy cập vào các trường dữ liệu của lớp Person và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

Từ khóa private

Từ khóa private giới hạn quyền truy cập chỉ trong lớp hiện tại. Điều này có nghĩa là các thành phần được khai báo với từ khóa private chỉ có thể được truy cập từ bên trong lớp đó. Chúng không thể được truy cập từ bên ngoài lớp, kể cả các lớp con của nó.

Từ khóa protected

Từ khóa protected giới hạn quyền truy cập chỉ trong lớp hiện tại, các lớp con và các gói con. Điều này có nghĩa là các thành phần được khai báo với từ khóa protected có thể được truy cập từ bên trong lớp đó, các lớp con của nó và các lớp trong cùng gói.

Từ khóa public

Từ khóa public cho phép quyền truy cập từ bất kỳ lớp nào. Điều này có nghĩa là các thành phần được khai báo với từ khóa public có thể được truy cập từ bất kỳ lớp nào, bao gồm cả các lớp ở các gói khác.

Từ khóa default (package-private)

Từ khóa default (hay còn gọi là package-private) cho phép quyền truy cập từ các lớp trong cùng gói. Điều này có nghĩa là các thành phần được khai báo với từ khóa default chỉ có thể được truy cập từ các lớp trong cùng gói, và không thể được truy cập từ bên ngoài gói.

Xem tin tuyển dụng Java mới nhất trên TopDev

Lợi ích của tính năng đóng gói trong Java

Tính đóng gói mang lại nhiều lợi ích đáng kể, bao gồm:

 • Tăng cường tính bảo mật: Bằng cách hạn chế quyền truy cập vào các thành phần nội bộ của lớp, tính đóng gói bảo vệ dữ liệu quan trọng khỏi bị truy cập trái phép.
 • Tăng tính nhất quán của dữ liệu: Tính đóng gói giúp đảm bảo rằng các trường dữ liệu chỉ có thể được truy cập thông qua các phương thức công khai, giúp giảm thiểu rủi ro xảy ra lỗi và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
 • Tạo ra một lớp an toàn và có thể tái sử dụng: Tính đóng gói giúp tạo ra một lớp an toàn và có thể tái sử dụng, giúp giảm thiểu việc xảy ra lỗi và tăng tính linh hoạt của mã nguồn.
 • Giúp kiểm soát quyền truy cập: Tính đóng gói cho phép kiểm soát quyền truy cập vào các thành phần của lớp, giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn của mã nguồn.

Các quy tắc và nguyên tắc của tính năng đóng gói trong Java

Khi sử dụng tính đóng gói trong Java, chúng ta cần tuân thủ một số quy tắc và nguyên tắc sau:

 • Đặt các trường dữ liệu là private: Điều này giúp đảm bảo rằng các trường dữ liệu chỉ có thể được truy cập thông qua các phương thức công khai, giúp tăng tính nhất quán và bảo mật của mã nguồn.
 • Sử dụng các phương thức công khai để truy cập và thay đổi các trường dữ liệu: Việc sử dụng các phương thức công khai giúp kiểm soát quyền truy cập vào các trường dữ liệu và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
 • Không sử dụng từ khóa public cho các trường dữ liệu: Việc sử dụng từ khóa public cho các trường dữ liệu có thể dẫn đến việc truy cập trực tiếp vào các trường này từ bên ngoài lớp, gây ra rủi ro về tính nhất quán và bảo mật của mã nguồn.
 • Sử dụng từ khóa final cho các trường dữ liệu không thay đổi: Việc sử dụng từ khóa final giúp đảm bảo rằng các trường dữ liệu không thể bị thay đổi, giúp tăng tính nhất quán và an toàn của mã nguồn.

tính đóng gói trong java

Phân biệt giữa tính đóng gói và tính trừu tượng trong Java

Tính đóng gói và tính trừu tượng là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác nhau sau:

 • Tính đóng gói (encapsulation): Tính đóng gói là một khái niệm về việc bảo vệ các thành phần nội bộ của một lớp và chỉ cho phép truy cập thông qua các phương thức công khai. Nó giúp tăng tính nhất quán, an toàn và bảo mật của mã nguồn.
 • Tính trừu tượng (abstraction): Tính trừu tượng là một khái niệm về việc ẩn đi các chi tiết cài đặt của một lớp và chỉ hiển thị các thông tin cần thiết cho người dùng. Nó giúp tạo ra một giao diện đơn giản và dễ sử dụng hơn cho người dùng.

>>> Xem thêm: Tính trừu tượng (Abstraction) trong Java

Cách bảo vệ tính đóng gói trong Java

Để bảo vệ tính đóng gói trong Java, chúng ta có thể tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc đã được đề cập ở trên. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng các kỹ thuật sau:

 • Sử dụng từ khóa final cho các lớp: Việc sử dụng từ khóa final cho một lớp sẽ ngăn chặn việc kế thừa từ lớp này, giúp bảo vệ tính đóng gói của lớp.
 • Sử dụng từ khóa final cho các phương thức: Việc sử dụng từ khóa final cho một phương thức sẽ ngăn chặn việc ghi đè phương thức này trong các lớp con, giúp bảo vệ tính đóng gói của lớp.
 • Sử dụng từ khóa final cho các trường dữ liệu: Việc sử dụng từ khóa final cho một trường dữ liệu sẽ ngăn chặn việc thay đổi giá trị của trường này, giúp bảo vệ tính nhất quán và an toàn của mã nguồn.

Các lỗi thường gặp khi sử dụng tính đóng gói trong Java

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng tính đóng gói trong Java bao gồm:

 • Lỗi không thể truy cập vào các thành phần nội bộ của lớp: Điều này có thể xảy ra khi chúng ta cố gắng truy cập vào các trường dữ liệu hoặc phương thức được khai báo là private từ bên ngoài lớp.
 • Lỗi không thể kế thừa từ lớp được khai báo là final: Nếu một lớp được khai báo là final, chúng ta không thể kế thừa từ lớp này.
 • Lỗi không thể ghi đè phương thức được khai báo là final: Nếu một phương thức được khai báo là final, chúng ta không thể ghi đè phương thức này trong các lớp con.
 • Lỗi không thể thay đổi giá trị của trường dữ liệu được khai báo là final: Nếu một trường dữ liệu được khai báo là final, chúng ta không thể thay đổi giá trị của trường này.

Tính đóng gói và tính kế thừa trong Java

Tính đóng gói và tính kế thừa là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác nhau sau:

 • Tính đóng gói (encapsulation): Tính đóng gói là một khái niệm về việc bảo vệ các thành phần nội bộ của một lớp và chỉ cho phép truy cập thông qua các phương thức công khai. Nó giúp tăng tính nhất quán, an toàn và bảo mật của mã nguồn.
 • Tính kế thừa (inheritance): Tính kế thừa là một khái niệm về việc sử dụng lại các thành phần của một lớp trong một lớp khác. Nó giúp tạo ra một cấu trúc phân cấp và tái sử dụng mã nguồn hiệu quả hơn.

Tính đóng gói và tính đa hình trong Java

Tính đóng gói và tính đa hình là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Tuy nhiên, chúng có những điểm khác nhau sau:

 • Tính đóng gói (encapsulation): Tính đóng gói là một khái niệm về việc bảo vệ các thành phần nội bộ của một lớp và chỉ cho phép truy cập thông qua các phương thức công khai. Nó giúp tăng tính nhất quán, an toàn và bảo mật của mã nguồn.
 • Tính đa hình (polymorphism): Tính đa hình là một khái niệm về việc sử dụng các phương thức có cùng tên nhưng có cách thức hoạt động khác nhau trong các lớp con. Nó giúp tạo ra một giao diện đơn giản và linh hoạt hơn cho người dùng.

>>> Xem thêm: Tính đa hình trong Java là gì?

Kết luận

Tính đóng gói là một tính năng quan trọng trong Java giúp bảo vệ các thành phần nội bộ của một lớp và chỉ cho phép truy cập thông qua các phương thức công khai. Chúng ta có thể sử dụng tính đóng gói để tăng tính nhất quán, an toàn và bảo mật của mã nguồn. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của tính đóng gói để tránh các lỗi thường gặp khi sử dụng tính đóng gói trong Java. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể phân biệt tính đóng gói với tính trừu tượng, tính kế thừa và tính đa hình để hiểu rõ hơn về tính đóng gói trong Java.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Nội dung được tổng hợp bởi AI và điều chỉnh bởi Ban Biên tập TopDev 

Cập nhật tin tuyển dụng IT lương cao tại TopDev