Tìm hiểu về indexOf trong ngôn ngữ lập trình Java

477

IndexOf là một phương thức hữu ích trong ngôn ngữ lập trình Java cho phép tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi hoặc ký tự cụ thể trong một chuỗi khác. Phương thức này trả về chỉ số (vị trí) của phần tử khớp đầu tiên được tìm thấy hoặc trả về -1 nếu không tìm thấy phần tử khớp nào. IndexOf được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Java để xử lý chuỗi, thao tác văn bản và tìm kiếm thông tin.

Cách sử dụng indexOf

Cú pháp chung của phương thức indexOf như sau:

public int indexOf(String substring) 

Trong đó:

 • substring: Chuỗi hoặc ký tự cần tìm kiếm trong chuỗi hiện tại.

Ví dụ về indexOf trong Java

Ví dụ sau minh họa cách sử dụng indexOf để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con “Java” trong chuỗi “Lập trình Java”:

String chuoi = "Lập trình Java";
int viTri = chuoi.indexOf("Java");
System.out.println("Vị trí của "Java": " + viTri);

Kết quả đầu ra:

Vị trí của "Java": 11

Trong ví dụ này, indexOf trả về vị trí 11, có nghĩa là chuỗi con “Java” bắt đầu tại ký tự thứ 11 trong chuỗi ban đầu.

Ứng tuyển các vị trí việc làm Java lương cao trên TopDev

Đặc điểm của indexOf trong Java

IndexOf có một số đặc điểm cần lưu ý khi sử dụng trong ngôn ngữ lập trình Java:

 • Nhạy chữ hoa chữ thường: indexOf phân biệt chữ hoa và chữ thường. Do đó, nếu bạn tìm kiếm một chuỗi con có chữ hoa trong một chuỗi chỉ chứa chữ thường, phương thức sẽ không tìm thấy nó.
 • Tìm kiếm một chiều: indexOf luôn tìm kiếm từ đầu chuỗi đến cuối.
 • Trường hợp đặc biệt: Nếu chuỗi con được tìm kiếm là một chuỗi rỗng, indexOf sẽ trả về 0.

Phương thức indexOf trong Java

Phương thức indexOf có thể được sử dụng với các kiểu dữ liệu khác nhau trong ngôn ngữ lập trình Java, bao gồm String, StringBuffer và StringBuilder. Các cách sử dụng phổ biến của phương thức này bao gồm:

 • Tìm kiếm một chuỗi con trong một chuỗi.
 • Tìm kiếm một ký tự trong một chuỗi.
 • Tìm kiếm một chuỗi con từ vị trí xác định trong một chuỗi.

Tìm hiểu về indexOf trong Java

IndexOf là một phương thức quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Java, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng để xử lý chuỗi và tìm kiếm thông tin. Việc hiểu rõ về cách sử dụng và đặc điểm của indexOf sẽ giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Sự khác biệt giữa indexOf và lastIndexOf 

IndexOf và lastIndexOf là hai phương thức có chức năng tương tự nhau trong ngôn ngữ lập trình Java, tuy nhiên có một số điểm khác biệt quan trọng cần lưu ý:

IndexOf LastIndexOf
Tìm kiếm từ đầu chuỗi đến cuối Tìm kiếm từ cuối chuỗi đến đầu
Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên Trả về vị trí xuất hiện cuối cùng
Nếu không tìm thấy, trả về -1 Nếu không tìm thấy, trả về -1
Phân biệt chữ hoa chữ thường Phân biệt chữ hoa chữ thường

So sánh indexOf với contains trong Java

IndexOf và contains là hai phương thức khác nhau trong ngôn ngữ lập trình Java, tuy nhiên cả hai đều có chức năng tìm kiếm và xác định sự tồn tại của một chuỗi con hoặc ký tự cụ thể trong một chuỗi. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt quan trọng giữa hai phương thức này:

IndexOf Contains
Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con hoặc ký tự cần tìm kiếm Trả về giá trị boolean (true hoặc false)
Nếu không tìm thấy, trả về -1 Không trả về giá trị nào nếu không tìm thấy
Phân biệt chữ hoa chữ thường Không phân biệt chữ hoa chữ thường

Vì vậy, khi chỉ cần xác định sự tồn tại của một chuỗi con hoặc ký tự trong một chuỗi, ta có thể sử dụng contains để đơn giản hóa mã nguồn.

  Cách sử dụng phương thức contains trong Java

Lợi ích của việc sử dụng indexOf

IndexOf là một phương thức hữu ích trong ngôn ngữ lập trình Java với nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Tìm kiếm và xác định vị trí xuất hiện của một chuỗi con hoặc ký tự cụ thể trong một chuỗi.
 • Giúp xử lý các thao tác văn bản và tìm kiếm thông tin trong các ứng dụng Java.
 • Dễ dàng sử dụng và tích hợp vào các chương trình Java.

Các trường hợp sử dụng indexOf 

IndexOf có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau trong ngôn ngữ lập trình Java, bao gồm:

 • Tìm kiếm và xác định vị trí của một từ hoặc cụm từ trong một câu.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ email hoặc số điện thoại.
 • Xử lý các yêu cầu tìm kiếm trong các ứng dụng web.
 • Tìm kiếm và thay thế các chuỗi trong văn bản.

Các lỗi thường gặp khi sử dụng indexOf 

Khi sử dụng indexOf trong ngôn ngữ lập trình Java, có một số lỗi thường gặp bạn cần lưu ý dưới đây:

 • Nếu không tìm thấy chuỗi con hoặc ký tự cần tìm kiếm, phương thức sẽ trả về -1. Do đó, cần kiểm tra kết quả trả về trước khi sử dụng.
 • Nếu chuỗi con hoặc ký tự cần tìm kiếm là một chuỗi rỗng, indexOf sẽ trả về 0. Điều này có thể gây nhầm lẫn và sai sót trong việc xử lý chuỗi.
 • Nếu chuỗi chứa nhiều hơn một lần xuất hiện của chuỗi con hoặc ký tự cần tìm kiếm, indexOf chỉ trả về vị trí xuất hiện đầu tiên.

Kết luận

IndexOf là một phương thức quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Java, cho phép tìm kiếm và xác định vị trí xuất hiện của một chuỗi con hoặc ký tự cụ thể trong một chuỗi. Việc hiểu rõ về cách sử dụng và đặc điểm của indexOf sẽ giúp cho việc lập trình trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. 

Bài viết mang tính chất tham khảo
Nội dung được tổng hợp bởi công cụ AI và điều chỉnh bởi Ban Biên tập TopDev

Xem ngay những tin đăng tuyển lập trình viên mới nhất