16 Công việc IT tại Đà Nẵng

Junior Web Developer

East Agile

Quận 10, Hồ Chí Minh - Quận Thanh Xuân, Hà Nội - Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Phần Mềm, Dịch vụ doanh nghiệp

6** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

5 ngày trước

Front-End Developer (ReactJS)

TOMONI VN

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Logistics

1********* - 2********* VND Đăng nhập để xem mức lương

4 ngày trước

Scrum Master (1,200$ - 2,100$)

MTI TECHNOLOGY

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Gia công phần mềm, Phần Mềm, Product

1**** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

5 ngày trước

Intermediate QA

Code Engine Studio

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Gia công phần mềm

Login to view salary

Code Engine Studio is looking for a Quality Assurance candidate to join our growing company.  The candidate will join our QA team which works across m...

1 tuần trước

Full-stack Developer / Team-Lead

Stratavo

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Phần Mềm

2**** - 4**** USD Đăng nhập để xem mức lương

  • Free coffee and tea and swimming pool at the office
  • Holiday remuneration based on the policy of the company
  • 13th month salary

2 ngày trước

Senior DevOps Engineer

Stratavo

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Phần Mềm

2**** - 4**** USD Đăng nhập để xem mức lương

  • Free coffee and tea and swimming pool at the office
  • Holiday remuneration based on the policy of the company
  • 13th month salary

2 ngày trước

Senior Java Developer

Code Engine Studio

Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Gia công phần mềm

1**** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

4 ngày trước

[Mid/Senior] PHP Developer

Softone Vietnam

Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Dịch vụ doanh nghiệp, Phần Mềm

Login to view salary

1 tuần trước

QC/Tester

Softone Vietnam

Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Dịch vụ doanh nghiệp, Phần Mềm

Login to view salary

1 tuần trước