Quy chế hoạt động


Công Ty Cổ Phần Applancer

Số: ..../.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TpHCM, ngày ... tháng ... năm 2018

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TOPDEV.VN

https://topdev.vn là trung tâm thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu việc làm trực tuyến trong lĩnh vực IT cho các nhà tuyển dụng có nhu cầu thông qua tài khoản đăng tin.

https://topdev.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho các ứng viên muốn tìm hiểu hoặc có nhu cầu ứng tuyển việc làm trực tuyến

Sứ mệnh mà https://topdev.vn hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường Thương mại điện tử, là cầu nối thương mại giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng trong lĩnh vực IT.

I. Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch điện tử https://topdev.vn do Công Ty Cổ Phần Applancer (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các ứng viên và nhà tuyển dụng có hoạt động thương mại hợp pháp được https://topdev.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử https://topdev.vn và các bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử https://topdev.vn.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử https://topdev.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Thông tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử https://topdev.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử https://topdev.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của ứng viên.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.

II. Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:

Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn do Công Ty Cổ Phần Applancer phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: https://topdev.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn”).

Định nghĩa chung:

Nhà tuyển dụng: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của https://topdev.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.

Ứng viên: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được rao trên https://topdev.vn của nhà tuyển dụng. Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến

- Thành viên: là bao gồm cả nhà tuyển dụng lẫn Ứng viên.

 • Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch https://topdev.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.
 • Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT https://topdev.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.

- Khi bạn đăng ký là thành viên của https://topdev.vn, thành viên hiểu rằng:

 • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
 • Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên sàn.

- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam

Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch https://topdev.vn.

III. Chức năng và các đối tượng của sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn

3.1 Chức năng của tiểu mục

STTCác tiểu mục trên websiteMô tả chức năng của các tiểu mục
1Home PageTrang chủ hiển thị tất cả những danh mục về thông tin tuyển dụng
2Tìm việc ITDanh sách những việc làm hiện có trên topdev
3Cuộc sống ITBài viết, chuyên đề về nghề lập trình viên
4Tạo CVMẫu hồ sơ xin việc để người ứng tuyển lựa chọn
5Thị trường ITDanh sách và thông tin của các công ty có nhu cầu tuyển dụng
6TopDev x HackerRankNền tảng cung cấp các bài kiểm tra năng lực của ứng viên

Hiện tại, sàn giao dịch có 02 đối tượng sử dụng chính là người lao động và doanh nghiệp. Dựa trên nhu cầu khác nhau khi sử dụng các chức năng và thông tin trên sàn giao dịch, phía công ty tiến hành việc tách biệt và “lọc” các đối tượng theo các tiêu chí:

Tiêu chíNgười lao động (lập trình viên)Doanh nghiệp
Nội dung quan tâm
 • - Thông tin việc làm, công ty, thị trường
 • - Thông tin công nghệ, kỹ năng
 • - Thông tin việc làm, thị trường nói chung
 • - Xu hướng & cách thức tuyển dụng lĩnh vực công nghệ thông tin, mức lương thị trường
Công cụ
 • - Chuyển đổi lương Gross - Net
 • - Tạo/ quản lý CV trực tuyến
 • - Quản lý lịch sử ứng tuyển, xem/ lưu công việc
 • - Quản lý & đăng việc làm, thông tin công ty
 • - Quản lý ứng viên ứng tuyển
Cổng đăng nhập
 • - Hình thức đăng nhập/ đăng ký thông qua tài khoản Google, Github => Hệ thống đăng nhập dựa trên tính xác thực của email mà người dùng đang sử dụng, tự động đăng nhập và sử dụng dịch vụ không cần qua bước xét duyệt của quản trị hệ thống
 • - Hình thức đăng ký bằng việc điền thông tin công ty và thông tin liên hệ qua biểu mẫu trên website
 • - Hình thức đăng nhập bằng username & mật khẩu Sau khi đăng ký, tài khoản được lưu trữ dưới dạng chờ duyệt cho đến khi Doanh nghiệp đăng ký tiến hành thanh toán dịch vụ theo bảng giá tại thời điểm đó, bộ phận quản trị hệ thống & chăm sóc khách hàng sẽ tiến hành liên hệ và duyệt tài khoản và cho phép các quyền liên quan đến chỉnh sửa thông tin công ty, thông tin đăng tuyển và quản lý hồ sơ ứng viên ứng tuyển
Điều khoản sử dụng dịch vụ trên sàn
 • - Áp dụng công khai và mặc định cho toàn bộ người dùng sau khi người dung chấp thuận đăng nhập/ đăng ký trên sàn (theo quy định của pháp luật)
 • - Áp dụng thông qua các văn bản (hợp đồng, đơn hàng, email, fax…) đã được thống nhất và/ hoặc ký kết giữa Công ty và Doanh nghiệp (điều khoản có thể thay đổi tùy vào tính chất doanh nghiệp, dịch vụ và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật)

3.2 Giao diện quản lý thông tin sau khi đăng nhập trên nền tảng

3.2a Đối với Người lao động (lập trình viên)

Dash candicate

3.2b Đối với Doanh nghiệp

Employer dash
Employer dash

3.3 Quy trình lọc đối tượng tham gia trên sàn thương mại điện tử của Công ty đối với khách hàng Doanh nghiệp như sau:

Employer dash

Công ty lọc được thông tin doanh nghiệp thông qua các dữ liệu sau:

- Công ty tại Việt Nam: Mã số thuế, Tên công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.

+ Địa chỉ công ty: địa chỉ trụ sở chính tại Việt Nam

+ Địa chỉ làm việc của người lao động sau khi tuyển dụng: tại Việt Nam

- Hiện diện thương mại của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam: phải có chi nhánh/ Văn phòng đại diện tại Việt Nam với đầy đủ thông tin Mã số thuế, Tên công ty, Địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh do các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp.

+ Địa chỉ công ty/ chi nhánh/ văn phòng đại diện: địa chỉ trụ sở tại Việt Nam

+ Địa chỉ làm việc của người lao động sau khi tuyển dụng: tại Việt Nam

3.4 Quy trình lọc đối tượng sử dụng dịch vụ trên sàn thương mại điện tử là khách hàng cá nhân (người lao động):

Cá nhân người lao động có thể tự đăng ký/ đăng nhập thông qua tài khoản Google hoặc Github. Công ty sẽ lọc đối tượng tham gia sàn thương mại điện tử trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam thông qua các thông tin do người lao động cung cấp để phân loại như sau:

- Thông tin ngành nghề: Lập trình viên hoặc các công việc liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin phần mềm, phần cứng.

- Nơi sinh sống: người lao động đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

3.5 Thông tin khác

3.5a Chính sách giao nhận, vận chuyển

topdev.vn chỉ là kênh cho đăng tin tuyển dụng, các thành viên sẽ gửi hồ sơ bằng cách ứng tuyển trực tuyến công việc trên website.

3.5b Chính sách bảo hành

Mọi tin đăng tuyển dụng đều được ban quản trị duy trì hiển thị theo đúng vị trí, thời gian thỏa thuận. Đảm bảo nội dung hình ảnh tin đăng chính xác khi có yêu cầu từ khách hàng trên cơ sở quy định về hiển thị tin đăng tại topdev.vn và thỏa thuận dịch vụ.

Một số chính sách cụ thể:

 • Đăng tin trong 60 ngày: 30 ngày chính thức và 30 ngày bảo hành
 • Hiển thị tin tuyển dụng tại TopDev
 • Theo dõi lượt xem tin tuyển dụng, quản lý hồ sơ ứng viên, quản lý tin đăng và trạng thái tin đăng
 • Thao tác làm mới tin (đưa tin đăng lên đầu danh sách)
 • Gợi ý developer sẵn sàng nhận việc & kích hoạt các chương trình thúc đẩy ứng viên ứng tuyển (phụ thuộc vào gói tin đăng tuyển)
 • Hiển thị tin đăng tuyển trên các partner
 • Tham dự các sự kiện (với số lượng vé được quy định tùy thuộc sự kiện) dành cho developer

3.5c Chính sách hoàn trả hàng

Với khách hàng ký hợp đồng đăng tin với https://topdev.vn, khách hàng có quyền tạm dừng, xóa hay thay đổi nội dung tin đăng cho phù hợp với nhu cầu của mình. Tất cả đều được kiểm duyệt bởi ban quản trị website theo đúng quy định hiển thị tin đăng và thỏa thuận trong hợp đồng đã ký

3.5d Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Khi xảy ra tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy và chất lượng dịch vụ của https://topdev.vn theo các bước sau:

  Bước 1: Thành viên gửi khiếu nại qua email contact@topdev.vn

  Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của https://topdev.vn sẽ tiếp nhận khiếu nại và phản hồi với thành viên trong vòng 24 giờ. Tùy theo tính chất và mức độ khiếu nại thì https://topdev.vn sẽ có biện pháp cụ thể để giải quyết tranh chấp đó không quá 10 ngày làm việc.

  Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của https://topdev.vn, thì Ban Quản Trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

Thành viên gửi khiếu nại tại địa chỉ:

 • Địa chỉ: Tầng 12A, Toà nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 028 6273 3496 | 028 6273 3497
 • Email: contact@topdev.vn
 • https://topdev.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của ứng viên. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 • Các bên bao gồm ứng viên, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn với ứng viên. Đối với https://topdev.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến ứng viên và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
 • Sau khi ứng viên, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị https://topdev.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: https://topdev.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. https://topdev.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên https://topdev.vn.
 • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên ứng viên, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

IV. Quy trình thanh toán

Quy trình thanh toán giữa Nhà tuyển dụng và ứng viên (nếu có)

Nhà tuyển dụng và ứng viên tự liên hệ thỏa thuận về các chi phí phát sinh (nếu có) trong quá trình ứng tuyển/phỏng vấn/ …. https://topdev.vn khuyến khích ứng viên cần xác thực lại các thông tin về chi phí và nhà tuyển dụng, đồng thời các bên cần xác nhận vấn đề liên quan tới chi phí và cách thức thanh toán (nếu có) trước khi ứng viên ứng tuyển và nhà tuyển dụng xác nhận hồ sơ.

Quy trình thanh toán giữa Sàn giao dịch https://topdev.vn và Nhà tuyển dụng

Nhà tuyển dụng có nhu cầu đăng tin hoặc quảng cáo với https://topdev.vn sẽ ký kêt hợp đồng và thực hiện thanh toán theo đúng nội dung đã ký kết trong thỏa thuận/hợp đồng bao gồm thời gian thanh toán, hình thức thanh toán, số tiền thanh toán.

Hình thức thanh toán https://topdev.vn thường áp dụng là thanh toán tiền mặt tại công ty hoặc thanh toán chuyển khoản.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

 • Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung trên https://topdev.vn.
 • Để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh. Đại diện bên tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email). Ứng viên trực tiếp liên hệ lại với nhà tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại https://topdev.vn có chính xác không.
 • Trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Ứng viên phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhà tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. https://topdev.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.
 • Ứng viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
 • Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, tên đăng nhập, hồ sơ ứng viên đối với ứng viên và bảng mô tả công việc đối với nhà tuyển dụng. Đây là các thông tin mà Ban Quản Lý website cần ứng viên/ nhà tuyển dụng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban Quản Lý website liên hệ xác nhận khi ứng viên/nhà tuyển dụng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho ứng viên/nhà tuyển dụng.
 • Các ứng viên/ nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ tìm việc làm cho ứng viên và dịch vụ đăng tuyển nhân viên cho nhà tuyển dụng.
 • Gửi các thông báo đến ứng viên khi nộp đơn ứng tuyển thành công và gửi thông báo đến nhà tuyển dụng khi đăng tin tuyển ứng viên lên website thành công.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Ứng viên/ nhà tuyển dụng hoặc các hoạt động giả mạo thông tin Ứng viên/ nhà tuyển dụng
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Ứng viên/ nhà tuyển dụng
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Ứng viên/ nhà tuyển dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu của ứng viên/nhà tuyển dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://topdev.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công Ty Cổ Phần Applancer

Địa chỉ: Tầng 12A, Toà nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6273 3496 | 028 62733497

Email: contact@topdev.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Ứng viên/ nhà tuyển dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên website https://topdev.vn, và dùng chức năng chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân.
 • Ứng viên/nhà tuyển dụng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử https://topdev.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, https://topdev.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin. Email: contact@topdev.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin Ứng viên/ nhà tuyển dụng trên https://topdev.vn được https://topdev.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://topdev.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Ứng viên/ nhà tuyển dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • https://topdev.vn sử dụng phần mềm Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của Ứng viên/ nhà tuyển dụng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin bạn nhập vào.
 • Ứng viên/ nhà tuyển dụng có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Ứng viên/ nhà tuyển dụng phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của https://topdev.vn.
 • https://topdev.vn cam kết không cố ý tiết lộ thông tin ứng viên/ nhà tuyển dụng, không bán hoặc chia sẻ thông tin vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa https://topdev.vn với Ứng viên/nhà tuyển dụng.
 • Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của https://topdev.vn chỉ được áp dụng tại https://topdev.vn. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại https://topdev.vn. Ứng viên/ nhà tuyển dụng nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Ứng viên/ nhà tuyển dụng, https://topdev.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Ứng viên/ nhà tuyển dụng được biết.
 • Ban quản lý https://topdev.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý https://topdev.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Ứng viên/ nhà tuyển dụng đó nếu xét thấy tất cả thông tin Ứng viên/ nhà tuyển dụng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, https://topdev.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

https://topdev.vn cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.

Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, https://topdev.vn sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

 • Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của https://topdev.vn tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.
 • Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của https://topdev.vn, chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết

Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: contact@topdev.vn

VII. Bảo vệ quyền lợi của thành viên

 • Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý https://topdev.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của website https://topdev.vn đến ban quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của nhà tuyển dụng.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn luôn đảm bảo giải quyết những phản ánh, khiếu nại liên quan đến chất lượng của website https://topdev.vn. Đối với những phản ánh liên quan đến các thành viên hoạt động trên sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn ban quản trị sẽ có biện pháp xử lý tùy theo mức độ.

VIII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn trong bản Quy chế này.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT https://topdev.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.

2. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

 • Quy định này nhằm thống nhất việc quản lý và cập nhật thông tin trên website https://topdev.vn, đảm bảo thông tin trên website phù hợp với nội dung hoạt động của công ty.
 • Thông tin việc làm do doanh nghiệp cung cấp cho topdev,vn đăng tải sẽ được kiểm duyệt bởi quản trị viên chuyên môn của https://topdev.vn. Chỉ có khách hàng đã ký hợp đồng đăng tin hoặc đăng việc làm với https://topdev.vn mới được đăng các nội dung này. Những thông tin hoặc việc làm hợp lệ sẽ được quản trị viên kích hoạt hiển thị.
 • Thông tin đưa lên website topdev.vn là thông tin chính thức, công khai được bộ phận quản lý website kiểm duyệt.
 • Đề nghị Ứng viên/nhà tuyển dụng phải chấp hành đúng nội quy đăng tin tại mục “Quản lý thông tin xấu” trong bản Quy chế hoạt động này
 • https://topdev.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của thành viên nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp sẽ bị yêu cầu điều chỉnh. https://topdev.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này theo điều khoản quy định chung hoặc thỏa thuận đã có với khách hàng.

IX. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của https://topdev.vn, https://topdev.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.
 • Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 • Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: contact@topdev.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.
 • Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

X. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn GD TMĐT https://topdev.vn

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn

 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn nêu ra.
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn

 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa ứng viên và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cân nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn sẽ có phướng án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

XI. Quyền và trách nhiệm của Nhà tuyển dụng

1. Quyền của Nhà tuyển dụng

 • Sau khi tạo tài khoản hoặc ký hợp đồng về quảng cáo đăng tin thì Nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tài khoản để cập nhật thông tin giới thiệu về công ty trên https://topdev.vn.
 • Nhà tuyển dụng sẽ được hỗ trợ những kỹ năng/thao tác cần thiết để quản lý tài khoản hoặc tin đăng trên https://topdev.vn qua tổng đài hỗ trợ hoặc email đến bộ phận chăm sóc, tư vấn của https://topdev.vn nếu được yêu cầu hỗ trợ
 • Nhà tuyển dụng được quyền đăng tin hoặc đặt banner quảng cáo trên https://topdev.vn và hưởng các chính sách ưu đãi do ban quản lý https://topdev.vn đề ra trong quá trình hoạt động theo thỏa thuận/hợp đồng đã ký kết.

2. Trách nhiệm Nhà tuyển dụng

 • Nhà tuyển dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin như tên công ty, số ĐKKD, ngành nghề lĩnh vực hoạt động, website (nếu có),… cho ban quản lý https://topdev.vn.
 • Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp cho https://topdev.vn bản sao giấy đăng ký kinh doanh. Nhà tuyển dụng phải cam kết các thông tin, giấy tờ cung cấp là chính xác và phải là bản gốc hoặc bản sao y có công chứng của chính quyền địa phương.
 • Nhà tuyển dụng có trách nhiệm niêm yết chính xác thông tin về hình ảnh sản phẩm, giá cả, chính sách hỗ trợ (nếu có)….một cách cụ thể, rõ ràng.
 • Phối hợp với https://topdev.vn giải quyết những vấn đề tranh chấp giữa thành viên với Nhà tuyển dụng về những khiếu nại trong quá trình trao đổi/liên hệ diễn ra qua sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn. Nhà tuyển dụng có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại của thành viên khi lỗi được xác định thuộc về Nhà tuyển dụng

XII. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn

1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của https://topdev.vn và được https://topdev.vn đồng ý, thành viên sẽ được https://topdev.vn đăng tin bài liên quan đến việc tuyển dụng trên https://topdev.vn .
 • Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải tại https://topdev.vn.
 • Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.
 • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.

2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn là chính xác.
 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.
 • Thành viên Ứng viên, nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa nhà tuyển dụng và Ứng viên diễn ra qua Sàn Thành viên nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Ứng viên nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về nhà tuyển dụng.
 • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn trong Quy định này.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT https://topdev.vn.

XIII. Điều khoản áp dụng

 • Quy chế của Sàn giao dịch điện tử https://topdev.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử https://topdev.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử https://topdev.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
 • Quy chế hoạt động sẽ được https://topdev.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia https://topdev.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XIV. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên bao gồm ứng viên và nhà tuyển dụng khi sử dụng https://topdev.vn để giao dịch trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với https://topdev.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng

Công Ty Cổ Phần Applancer

Địa chỉ: Tầng 12A, Toà nhà AP Tower, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 62733496 | 028 62733497

Email: contact@topdev.vn

Đại diện công ty