Công cụ tính lương Gross - Net chuẩn dành cho Developer

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới nhất 11 triệu đồng/ tháng (132 triệu đồng/năm) với người nộp thuế và 4.4 triệu đồng/ tháng với mỗi người phụ thuộc (theo Nghị định số 954/2020/UBTVQH14)

Áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 (theo điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP)

Lương Gross là gì? Lương Net là gì?

Lương Gross được hiểu đơn giản là tổng thu nhập của người lao động, trong đó gồm tất cả các khoản đóng bảo hiểm và thuế. Lương thực lãnh của người lao động sẽ thấp hơn lương Gross vì họ sẽ phải trích ra một phần để đóng bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân.

Lương Net được hiểu đơn giản là số tiền lương chính xác mà người lao động sẽ nhận được sau khi đã trừ hết tất cả các khoản chi phí bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân.

Ví dụ: Mức lương Gross là 8,000,000 VND sẽ tương đương với mức lương Net 7,160,000 trong trường hợp đóng bảo hiểm trên lương chính thức

– Vậy nên khi NTD quyết định trả bạn mức lương Gross là 8,000,000 VND, thì lương Net của bạn sẽ là 7,160,000 và ngược lại. Về cơ bản lương bạn nhận được vẫn không đổi dù bạn đàm phán lương Net hay Gross. Theo quy định mới nhất (Từ 1/7/2020)

Ví dụ: Mức lương Net là 10,000,000 VND

– Nếu bạn đóng bảo hiểm trên mức lương chính thức lương Gross sẽ là 11,173,184 VND

– Trong đó:

  • Bảo hiểm xã hội chiếm 8% tương đương 893,855 VND
  • Bảo hiểm y tế chiểm 1.5% tương đương 167,598 VND
  • Bảo hiểm thất nghiệp chiểm 1% tương đương 111,732 VND

Theo quy định mới nhất (Từ 1/7/2020)

Lợi ích khi bạn biết rõ về Gross/Net

Khi bạn có sự hiểu biết về lương Gross và lương Net, bạn sẽ dễ dàng tránh được những hiểu lầm không đáng có với Công ty/ Doanh nghiệp tuyển dụng bạn. Ngoài ra bạn cũng sẽ dễ dàng bảo vệ và đòi hỏi được những quyền lợi đáng có của bản thân khi ký hợp đồng lao động.

Khi thỏa thuận dựa trên lương Net bạn sẽ nhận được đúng số tiền mà bạn đã thỏa thuận từ trước mà không cần phải tính toán hay chịu bất kỳ khoản chi phí nào vì công ty sẽ là người giải quyết những vấn đề đó.

Ngược lại, khi thỏa thuận dựa trên lương Gross thì bạn sẽ nhận được đầy đủ tất cả các quyền lợi về bảo hiểm, đồng thời bạn cũng có thể tự chủ động để tính toán mức lương bạn sẽ nhận được.

Nhìn chung, lương Gross và Net sẽ không làm bạn quá đau đầu khi bạn hiểu rõ về nó, nếu bạn hiểu rõ về nó bạn vẫn sẽ nhận được đúng số tiền mà bạn đã thỏa thuận dù là lương Gross hay Net.

Cách đơn giản hơn hết là bạn tự đặt cho mình 1 mức lương bạn có thể chấp nhận được cho vị trí đó. Sau đó bạn chỉ cần lấy kết quả từ tool chuyển đổi lương Gross Net của TopDev để deal với công ty. Với cách này, bạn chắc chắn sẽ không bao giờ bị “hố” khi deal lương với bất kỳ công ty nào!

Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VNĐ)

Cách tính thuế thu nhập cá nhân (VND) Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể như bảng dưới:

Mức chịu thuế Thuế suất
Đến 5 triệu VNĐ 5%
Trên 5 triệu VNĐ đến 10 triệu VNĐ 10%
Trên 10 triệu VNĐ đến 18 triệu VNĐ 15%
Trên 18 triệu VNĐ đến 32 triệu VNĐ 20%
Trên 32 triệu VNĐ đến 52 triệu VNĐ 25%
Trên 52 triệu VNĐ đến 80 triệu VNĐ 30%
Trên 80 triệu VNĐ 35%

Cách tính thuế TNCN là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. (Số thuế tính theo từng bậc thu nhập) = (thu nhập tính thuế của bậc thu nhập) x (thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó)

Cuộc sống IT