Việc làm nổi bật

314 Công việc tại Hồ Chí Minh

#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang
04 Junior/ Senior Java Developer

NEO CONSULTING

Quận 4, Hồ Chí Minh

Gia công phần mềm

1**** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

Title: Java Developer Quantity: 02 Junior & 02 Senior Salary range: $1,000 - $1,600 (Gross) Prefer age: 25 - 32 years old

 • Long-term contract
 • 14-day annual leave
 • 13th salary

13 giờ trước

Nhân viên IT (IT staff)

GENUWIN SOLUTION CO., LTD.

Quận 2, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

13 giờ trước

Junior/Middle/Senior iOS Developer (Mobile Apps, Swift)

rakumo Co., Ltd

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phần Mềm, Dịch vụ IT

7** - 2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

13 giờ trước

.NET Software Engineer

Kyanon Digital

Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phần Mềm, Gia công phần mềm

Đăng nhập để xem mức lương

We're looking for .Net Software Engineer to build software using languages and technologies of the .NET framework. You will create applications from s...

13 giờ trước

Python VueJS Developer

LEAP

Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

3**** USD Đăng nhập để xem mức lương

 • Salary: Up to $3,000
 • 18+ days of annual leave
 • 13th month salary

13 giờ trước

Senior .NET Web Application Developer

MEMBERSON

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

 • Bonus 13th salary
 • Opportunity working onsite in Singapore and other more benefits
 • Support free parking

13 giờ trước

Technical Solution Architect

MEMBERSON

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

Our software development is technically challenging, and the position would only suit those with strong passion in software development and complex te...

 • Bonus 13th salary
 • Opportunity working onsite in Singapore and other more benefits
 • Support free parking

13 giờ trước

13 giờ trước

Free Java Training 3 Months And Paid Intern 3 Months For Korean IT Companies

NATIONAL IT INDUSTRY PROMOTION AGENCY (HCM)

Quận 1, Quận Tân Bình - Hồ Chí Minh

Dịch vụ IT

Đăng nhập để xem mức lương

Trường Công nghệ thông tin Hàn Quốc KITS năm 2019 được thành lập bởi ba tổ chức là Bộ khoa học và Công nghệ thông tin chính phủ Hàn Quốc (Ministry of...

13 giờ trước

Senior DevOps Engineer (AWS)

CÔNG TY CỔ PHẦN DELIVEREE VIỆT NAM

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Logistics

Đăng nhập để xem mức lương

 • 15 Days Paid Annual Leave
 • Attractive Healthcare Insurance Package
 • 13th Month Salary

13 giờ trước