Ứng dụng của Stack trong lập trình Java

649

Stack là một cấu trúc dữ liệu quan trọng trong lập trình java, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng và thuật toán. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm, các phương thức cơ bản, cách sử dụng và đặc điểm của Stack trong Java. Chúng ta cũng sẽ so sánh giữa Stack và Queue, hai cấu trúc dữ liệu tuyến tính có giao thức hoạt động khác nhau. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét các ứng dụng thực tế của Stack và cách xây dựng một Stack trong Java.

Khái niệm về Stack trong Java

Stack là một cấu trúc dữ liệu tuyến tính tuân theo giao thức Last In First Out (LIFO). Điều này có nghĩa là phần tử được thêm vào sau cùng sẽ là phần tử đầu tiên được xóa.

Stack thường được so sánh với một chồng đĩa, trong đó bạn chỉ có thể thêm hoặc xóa đĩa ở phía trên. Trong lập trình Java, lớp Stack là một phần của Java Collections Framework. Lớp này cung cấp một giao diện cho phép bạn thao tác với các phần tử theo giao thức LIFO.

Các phương thức cơ bản của Stack trong Java

Lớp Stack trong Java cung cấp một số phương thức cơ bản để thao tác với các phần tử:

 • push(T item): Thêm phần tử vào đầu Stack.
 • pop(): Xóa và trả về phần tử trên cùng của Stack.
 • peek(): Trả về phần tử trên cùng của Stack mà không xóa nó.
 • empty(): Kiểm tra xem Stack có rỗng hay không.
 • search(Object o): Tìm kiếm một phần tử trong Stack và trả về vị trí của nó (nếu tìm thấy) hoặc -1 (nếu không tìm thấy).

Cách sử dụng Stack trong Java

Để sử dụng lớp Stack trong Java, bạn cần:

 • Import lớp Stack: import java.util.Stack;
 • Tạo một đối tượng Stack: Stack stack = new Stack();

Sau khi khởi tạo stack, bạn có thể sử dụng các phương thức đã thảo luận ở trên để thao tác với các phần tử. Ví dụ:

Stack stack = new Stack();
stack.push(1);
stack.push(2);
stack.push(3);
System.out.println(stack.peek()); // In ra 3
System.out.println(stack.pop()); // Xóa và in ra 3
System.out.println(stack.pop()); // Xóa và in ra 2

  Cài đặt và sử dụng Ngăn xếp – Stack trong C++
 

Đặc điểm của Stack

Một số đặc điểm quan trọng của Stack trong Java bao gồm:

 • Stack chỉ cho phép thêm và xóa các phần tử ở đầu Stack, không thể truy cập hoặc sửa đổi các phần tử ở vị trí khác.
 • Các phần tử được lưu trữ trong Stack theo thứ tự ngược lại so với thứ tự chúng được thêm vào.
 • Khi xóa một phần tử, phần tử trên cùng của Stack sẽ được xóa và trả về.
 • Stack có kích thước có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng phần tử được thêm vào hoặc xóa đi.

Tham khảo việc làm Java đãi ngộ hấp dẫn trên TopDev

Ưu điểm và nhược điểm của Stack

Ưu điểm:

 • Dễ dàng triển khai và sử dụng: Với các phương thức cơ bản đã được định nghĩa sẵn, việc sử dụng Stack trong Java rất đơn giản và dễ dàng.
 • Hiệu suất cao: Vì các phần tử được lưu trữ và truy xuất theo thứ tự LIFO, việc thêm và xóa các phần tử là nhanh chóng và hiệu quả.
 • Linh hoạt: Stack có thể được sử dụng trong nhiều bài toán và thuật toán khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp.

Nhược điểm:

 • Giới hạn kích thước: Vì Stack có kích thước có thể thay đổi, việc quản lý và kiểm soát kích thước của Stack có thể gây khó khăn trong một số trường hợp.
 • Không thể truy cập các phần tử ở vị trí bất kỳ: Do Stack chỉ cho phép thêm và xóa các phần tử ở đầu Stack, việc truy cập hoặc sửa đổi các phần tử ở vị trí bất kỳ là không thể.

So sánh giữa Stack và Queue trong Java

Stack và Queue là hai cấu trúc dữ liệu tuyến tính có giao thức hoạt động khác nhau. Trong khi Stack tuân theo giao thức LIFO, thì Queue tuân theo giao thức FIFO (First In First Out). Điều này có nghĩa là phần tử được thêm vào trước cùng sẽ là phần tử đầu tiên được xóa trong Queue.

Stack Queue
Các phần tử được thêm vào và xóa ra theo thứ tự LIFO Các phần tử được thêm vào và xóa ra theo thứ tự FIFO
Chỉ cho phép thêm và xóa các phần tử ở đầu Stack Cho phép thêm vào cuối Queue và xóa ở đầu Queue
Thao tác với các phần tử nhanh chóng và hiệu quả Thao tác với các phần tử có thể chậm hơn do phải di chuyển các phần tử khi xóa
Dễ dàng triển khai và sử dụng Đòi hỏi sự quản lý kỹ lưỡng hơn để đảm bảo tính đúng đắn của Queue

Ứng dụng

Stack là một cấu trúc dữ liệu quan trọng được sử dụng trong nhiều ứng dụng và thuật toán. Một số ứng dụng thực tế của Stack trong Java bao gồm:

 • Xử lý các biểu thức toán học: Khi thực hiện các phép tính, các giá trị và toán tử được lưu trữ trong một Stack và được xử lý theo thứ tự LIFO.
 • Quản lý lịch sử trình duyệt: Các URL đã truy cập được lưu trữ trong một Stack và khi người dùng nhấn nút “quay lại”, URL trước đó sẽ được lấy từ đầu Stack.
 • Kiểm tra cú pháp: Trong việc phân tích cú pháp, Stack được sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn của các cặp ký tự như ngoặc đơn, ngoặc vuông, ngoặc nhọn.
 • Đảo ngược chuỗi: Các ký tự trong một chuỗi có thể được lưu trữ trong một Stack và khi lấy ra, chúng sẽ được đảo ngược thứ tự.
 • Quản lý lịch sử giao dịch: Trong các ứng dụng ngân hàng hoặc giao dịch tài chính, Stack được sử dụng để lưu trữ các giao dịch gần đây nhất và khi người dùng yêu cầu xem lại, các giao dịch này sẽ được lấy từ đầu Stack.

Làm thế nào để xây dựng một Stack trong Java

Để xây dựng một Stack trong Java, bạn có thể sử dụng lớp Stack đã được định nghĩa sẵn trong Java Collections Framework. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tự xây dựng một Stack, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Khai báo một mảng để lưu trữ các phần tử của Stack.
 2. Khởi tạo một biến top để lưu trữ vị trí của phần tử trên cùng của Stack.
 3. Định nghĩa các phương thức cơ bản như push(), pop(), peek() và empty() để thêm, xóa, lấy phần tử trên cùng và kiểm tra xem Stack có rỗng hay không.
 4. Kiểm tra và xử lý các trường hợp đặc biệt như khi Stack rỗng hoặc đầy.
  Quick and Dirty Stack, Queue and Deque in JavaScript

Các lỗi thường gặp khi sử dụng Stack

Khi sử dụng Stack trong Java, bạn có thể gặp phải một số lỗi sau:

 • EmptyStackException: Xảy ra khi bạn gọi phương thức pop() hoặc peek() trên một Stack rỗng.
 • ArrayIndexOutOfBoundsException: Xảy ra khi bạn cố gắng truy cập một phần tử ở vị trí không hợp lệ trong Stack.
 • NullPointerException: Xảy ra khi bạn cố gắng thao tác với một Stack chưa được khởi tạo.

Để tránh các lỗi này, bạn nên kiểm tra và xử lý các trường hợp đặc biệt khi sử dụng các phương thức của Stack.

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm, các phương thức cơ bản, cách sử dụng và đặc điểm của Stack trong Java. Chúng ta cũng đã so sánh giữa Stack và Queue, hai cấu trúc dữ liệu tuyến tính có giao thức hoạt động khác nhau. Cuối cùng, chúng ta đã xem xét các ứng dụng thực tế của Stack và cách xây dựng một Stack trong Java. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc dữ liệu quan trọng này và áp dụng nó vào các ứng dụng và thuật toán của mình.

Bài viết mang tính chất tham khảo
Nội dung được tổng hợp bởi công cụ AI và điều chỉnh bởi Ban Biên tập TopDev

Xem ngay những tin đăng tuyển lập trình viên mới nhất trên TopDev