Các lỗi thường gặp khi sử dụng toString trong Java

857

Trong lập trình Java, toString() là một phương thức phổ biến được sử dụng để chuyển đổi một đối tượng thành dạng chuỗi. Phương pháp này được định nghĩa trong lớp Object, lớp cơ sở của mọi lớp Java, do đó nó được thừa kế bởi tất cả các lớp và có thể được ghi đè để cung cấp hành vi tùy chỉnh.

Tính năng của toString trong Java

Phương thức toString() trong Java có những tính năng sau:

 • Chuyển đổi đối tượng thành dạng chuỗi: Phương thức này cho phép lập trình viên chuyển đổi một đối tượng thành dạng chuỗi để có thể hiển thị hoặc sử dụng trong các phương thức khác.
 • Có thể được ghi đè để cung cấp định dạng chuỗi tùy chỉnh: Với việc ghi đè phương thức toString(), bạn có thể tùy chỉnh định dạng của chuỗi trả về theo ý muốn.
 • Được gọi tự động khi đối tượng được nối với chuỗi hoặc được hiển thị: Khi chúng ta sử dụng toán tử + để nối một đối tượng với một chuỗi hoặc sử dụng phương thức println() để hiển thị đối tượng, phương thức toString() sẽ được gọi tự động.
 • Trả về thông tin hữu ích về đối tượng, bao gồm tên lớp và các thuộc tính của nó: Phương thức toString() trả về một chuỗi chứa thông tin quan trọng về đối tượng như tên lớp và các thuộc tính của nó, giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về đối tượng đó.

Ví dụ về cách sử dụng toString trong Java

Giả sử chúng ta có một lớp Person với các thuộc tính name và age:

public class Person {
    private String name;
   private int age;
    // Constructor
    public Person(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
   }
    // Override phương thức toString()
    @Override
    public String toString() {
        return "Person";
    }
}

Chúng ta có thể sử dụng toString() để chuyển đổi một đối tượng Person thành chuỗi như sau:

Person person = new Person("John", 30);
System.out.println(person.toString());
// In ra: Person
 

Ứng tuyển các vị trí việc làm Java lương cao trên TopDev

Các lỗi thường gặp khi sử dụng toString trong Java

Mặc định, lớp cơ sở Object đã cung cấp một định dạng chuỗi cho phương thức toString(). Tuy nhiên, nếu chúng ta không ghi đè phương thức này trong các lớp tùy chỉnh của mình, định dạng mặc định này có thể không hữu ích và dẫn đến những lỗi không mong muốn.

Không ghi đè phương thức toString

Nếu bạn không ghi đè phương thức toString() trong các lớp tùy chỉnh, khi chúng ta sử dụng phương thức này trên đối tượng của lớp đó, phương thức toString() của lớp cơ sở Object sẽ được gọi. Điều này có thể dẫn đến việc hiển thị thông tin không chính xác hoặc không rõ ràng về đối tượng đó.

Ví dụ, nếu chúng ta không ghi đè phương thức toString() trong lớp Person ở ví dụ trước, khi chúng ta in ra đối tượng person, kết quả sẽ là Person@1b6d3586. Đây là định dạng mặc định của phương thức toString() trong lớp Object, không cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào về đối tượng.

  Sử dụng override trong Java sao cho hiệu quả?

Ghi đè phương thức toString không chính xác

Nếu chúng ta ghi đè phương thức toString() nhưng không cung cấp định dạng chuỗi đầy đủ, kết quả trả về có thể không chính xác hoặc không rõ ràng. Điều này có thể dẫn đến việc hiển thị thông tin sai lệch về đối tượng và gây khó khăn trong việc debug và sử dụng đối tượng đó trong các phương thức khác.

So sánh toString với các phương thức khác trong Java

Trong Java, có một số phương thức khác cũng có tính năng tương tự như toString(), nhưng lại có mục đích sử dụng khác nhau. Dưới đây là một bảng so sánh giữa toString() và các phương thức khác:

Phương thức Mục đích sử dụng
toString() Chuyển đổi đối tượng thành dạng chuỗi để hiển thị hoặc sử dụng trong các phương thức khác.
toHexString() Chuyển đổi một số nguyên sang dạng chuỗi thập lục phân.
valueOf() Chuyển đổi một giá trị sang đối tượng của lớp tương ứng.
format() Định dạng một chuỗi theo một mẫu cho trước.

Cách override toString trong Java

Để ghi đè phương thức toString() trong Java, chúng ta cần sử dụng từ khóa @Override trước phương thức và viết lại nội dung của phương thức theo ý muốn.

Ví dụ, chúng ta có thể ghi đè phương thức toString() trong lớp Person như sau:

@Override
public String toString() {
    return "Name: " + name + ", Age: " + age;
}

Khi đó, khi chúng ta in ra đối tượng person, kết quả sẽ là Name: John, Age: 30.

Định dạng chuỗi trả về của toString trong Java

Mặc định, phương thức toString() sẽ trả về một chuỗi có định dạng [tên lớp]@[địa chỉ bộ nhớ]. Tuy nhiên, bạn có thể tùy chỉnh định dạng này bằng cách ghi đè phương thức toString() và trả về một chuỗi theo ý muốn.

Ví dụ, bạn có thể trả về một chuỗi chứa tên lớp và các thuộc tính của đối tượng như trong ví dụ ở phần trước.

Lợi ích của việc sử dụng toString trong Java

Việc sử dụng phương thức toString() trong Java có nhiều lợi ích, bao gồm:

 1. Giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đối tượng: Phương thức toString() trả về một chuỗi chứa thông tin quan trọng về đối tượng như tên lớp và các thuộc tính của nó, giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về đối tượng đó.
 1. Tiết kiệm thời gian và công sức: Thay vì phải viết mã để lấy thông tin từ các thuộc tính của đối tượng và ghép lại thành một chuỗi, chúng ta có thể sử dụng toString() để tự động làm điều này.
 2. Dễ dàng debug và sử dụng đối tượng: Với việc có được một chuỗi chứa thông tin đầy đủ về đối tượng, chúng ta có thể dễ dàng debug và sử dụng đối tượng đó trong các phương thức khác.

Các lưu ý khi sử dụng toString trong Java

Khi sử dụng phương thức toString() trong Java, chúng ta cần lưu ý các điểm sau:

 • Đảm bảo ghi đè phương thức toString(): Nếu không ghi đè phương thức này trong các lớp tùy chỉnh, định dạng mặc định của lớp cơ sở Object sẽ được sử dụng và có thể không hữu ích.
 • Tránh ghi đè phương thức toString quá phức tạp: Việc ghi đè phương thức này nên đơn giản và cung cấp đầy đủ thông tin về đối tượng. Nếu quá phức tạp, nó có thể gây khó khăn trong việc debug và sử dụng đối tượng.
 • Sử dụng toString trong việc debug: Khi debug, chúng ta có thể in ra giá trị của một đối tượng bằng cách sử dụng toString() để xem thông tin về đối tượng đó.
  Kỹ năng debug cơ bản

Kết luận

Trong bài viết này, TopDev đã giúp bạn có cái nhìn tổng quát về phương thức toString() trong Java, tính năng của nó và cách sử dụng trong các lớp tùy chỉnh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng toString() trong Java và áp dụng một cách hiệu quả trong học tập và làm việc. Đừng quên thường xuyên truy cập chuyên mục Lập trình của Blog TopDev để cập nhật thêm nhiều kiến thức về lập trình bổ ích.

Bài viết mang tính chất tham khảo
Nội dung được tổng hợp bởi công cụ AI và điều chỉnh bởi Ban Biên tập TopDev

Tham khảo việc làm IT lương cao trên TopDev