14 khóa học Tech miễn phí chất lượng từ MIT, Harvard, Linux…

3888

Các học viện danh tiếng trên thế giới đã phát triển 1700 khóa học miễn phí trên edX, bao gồm 150 khóa học chính thức từ Microsoft. Dưới đây là danh sách 14 khóa chất lượng mà bạn phải xem qua!

1/ Introduction to Computer Science and Programming Using Python của MIT: Những nội dung mới và cập nhật liên quan đến Computer Science khi đây là công cụ giải quyết các vấn đề liên quan đến phân tích trong thực tế. Ngôn ngữ sử dụng là Python 3.5

2/ Data Science: R Basics từ Harvard: Giúp bạn học được các building blocks cơ bản của R. Series này sẽ tập trung vào data với dplyr, visualization với ggplot2, xác suất, inference, hồi quy và machine learning.

3/ Querying with Transact-SQL từ Microsoft: Từ truy vấn và modify dữ liệu trong SQL Server hoặc Azure SQL đến programming với Transact-SQL, bạn sẽ học được các kĩ năng cần thiết

4/ Agile Development Using Ruby on Rails — The Basics từ Berkeley: Tập trung vào Software as a Service (SaaS) sử dụng Ruby on Rails.

5/ Introduction to Artificial Intelligence từ Microsoft: Bức tranh tổng quan về AI để nghiên cứu về cách thức Machine Learning cung cấp nền tảng cho AI và cashc thức để bạn tận dụng các cognitive services trong ứng dụng của mình

6/ Analyzing and Visualizing Data with Power BI từ Microsoft: Học về Power BI – 1 dịch vụ đám mây hữu ích hỗ trợ các data scientist visualize và chia sẻ insights từ data của họ

7/ Introduction to Apache Hadoop từ Linux Foundation: Mở khóa năng lực của Big Data với phần tổng quan về Apache Hadoop và thực hành ví dụ về Hadoop của chính bạn

8/ Cloud Computing for Enterprises từ U of Maryland: Giúp bạn hiểu rõ các công nghệ đám mây, tại sao chúng có thể cải thiện năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp

9/ Introduction to Cybersecurity từ U of Washington: Giới thiệu về An ninh mạng, phù hợp cho các bạn đang tò mò về bảo mật Internet và muốn làm quen với lĩnh vực này

10/ Introduction to DevOps từ Microsoft: Học về cách giúp vòng đời ứng dụng nhanh hơn và có thể dự đoán được, thích hợp với cả dev lẫn các Operation team

11/ HTML5 and CSS Fundamentals từ W3C: Giúp bạn biết cách xây dựng các Web sites bằng HTML5 và CSS cơ bản, được hướng dẫn trực tiếp bởi W3C – nơi tạo ra các chuẩn mực Web mới nhất.

12/ Introduction to Computer Science từ Harvard: Giới thiệu về Computer Science và nghệ thuật của Programming

13/ Blockchain for Business — An Introduction to Hyperledger Technologies từ Linux Foundation: Vỡ lòng về Blockchain và các công nghệ distributed ledger (cuốn sổ cái). Học cách build các ứng dụng Blockchain với các framework Hyperledger

14/ Fundamentals of Red Hat Enterprise Linux từ Red Hat: Nghiên cứu các kĩ thuật thực tế để sử dụng Red Hat® Enterprise Linux® và cách thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến system administration cơ bản

Nguồn: TopDev via hackernoon.com