Home Công nghệ Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ...

Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình

16432

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Công Sơn

Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Lựa chọn ngôn ngữ tốt nhất khi phát triển Mobile App: Java, Kotlin, Swift, C++, C#, Objective-C, Python, HTML5, Javascript

  10 lý do cho thấy tại sao bạn nên theo học ngôn ngữ lập trình Java

  4 ngôn ngữ phát triển game indie phổ biến

Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Lựa chọn ngôn ngữ để phát AI: Python, C++, R, Lisp, Prolog, Java, Julia, Haskell

Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển Robotics: Python, C/C++, Java, C#/.NET, MATLAB, LISP, BASIC/Pascal, Assembly Language

Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển Machine Learning: Python, C++, Javascript, Java, C#, Julia, Shell, R, TypeScript, Scala

Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển game: C++, C#, Java, Python, Objective-C

Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển Web: HTML, CSS, Javascript, PHP, ASP.NET, Python, Java, Ruby, SQL, XML

Các hướng đi cho lập trình viên khi lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Lựa chọn ngôn ngữ để phát triển phần mềm, ứng dụng: C, C++, C#, Java, Ruby, VB.SCRIPT, Python, SQL

Tùy theo mong muốn sự nghiệp mà mình chúc các bạn lựa chọn được ngôn ngữ lập trình phù hợp cho mình. Chứ nhiều ngôn ngữ lắm. Không thể ôm hết được đâu. Hãy chọn đúng và làm thật tốt một ngôn ngữ là đủ để cho bạn thành công rồi.

Bài viết gốc được đăng tải tại sonpc20.com

Có thể bạn quan tâm:

Truy cập ngay việc làm IT đãi ngộ tốt trên TopDev