Một số lời khuyên nhanh để tiếp cận Trí tuệ nhân tạo

4324

Để tiếp cận được trí tuệ nhân tạo nên bắt đầu như thế nào?

Đầu tiên cần hiểu cách máy tính nhìn nhận thế giới, bằng cách xây dựng được model, chuẩn hóa dữ liệu, ví dụ cần xử lý ảnh, video, âm thanh, xử lý chuỗi rồi cho ra input đầu vào….

Sau đó cần làm quen với các thuật toán tiếp cận gần đúng và tổng quát, là đặc trưng kiểu trí tuệ nhân tạo, kể cả đơn giản như dùng giải thuật di truyền, sinh ngẫu nhiên tập kết quả và chọn ra kết quả tốt nhất dựa trên sai số với hàm lượng giá là thấp nhất, học không giám sát chỉ là phân cụm dữ liêu, về cơ bản các mạng nơ ron cũng là lặp lại sao cho sai số là thấp nhất.

Cuối cùng là áp dụng thử vào các bài toán thực tế, như phân loại dữ liệu, nhận dạng số, khuôn mặt..v.v

Deep learning về cơ bản không phải là thuật toán gì cao siêu, bản chất của trí tuệ nhân tạo không nằm ở thuật toán cao siêu mang tính tuyệt đối, mà nó nằm ở khả năng có thể học cực tốt, không giới hạn, học sâu thể hiện qua mạng nơ ron rất nhiều lớp, học thêm, học tất tần tật, và chắc là không giống như dùng nhiều trick để xử lý dữ liệu đầu vào siêu chuẩn và nhận dạng bằng máy tính thường, học sâu học bất kỳ, như captcha là học cả ảnh nhiễu chứ ko cần bóc tách.

Về tương lai trí tuệ nhân tạo có thể phát triển mạnh dạng các service và chúng ta build model, sau đó tái sử dụng kết quả training. Bởi vì sau khi train xong, chúng ta có mạng nơ ron được hiệu chỉnh trọng số, dùng để thực hiện nhiệm vụ cơ bản nhất là reduce đầu vào thành tập nhỏ kết quả đầu ra để quyết định, và tương lai gần thì robot cũng không lắp kịp một CPU đủ khả năng tính toán siêu khủng để thông minh như con người, nên chắc sẽ cập nhật kết quả học từ server, mà nghe nói chỉ để đánh cờ thắng con người cũng đã cần server khủng rồi, nên thực tế nhất nên sử dụng nó vào data mining ví dụ như recommendation system.

Nguồn: Thanhtu Pham