Lập trình web cơ bản với PHP (P2)

1038

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vn

Lập trình web cơ bản với PHP – Giải thích một số thuật ngữ

Thế nào là lập trình hướng đối tượng?

Để học lập trình web cơ bản với PHP, trước hết nên hiểu việc lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì. Với nhiều sinh viên, đó là khái niệm khá trừu tượng, khó hiểu, khiến họ khó nắm bắt được PHP hay các ngôn ngữ khác. Tuy nhiên nếu bạn đã hiểu bản chất của nó thì công việc lập trình của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Lập trình hướng đối tượng là phương pháp viết mà cho phép người lập trình nhóm các action tương ứng vào các class. Việc này khiến cho mã lệnh có thể giữ vững nguyên lý DRY – don’t repeat yourself (không lặp lại chính nó) và dễ dàng hơn trong việc bảo trì.

Xem thêm nhiều việc làm PHP lương cao trên TopDev

Nguyên lý DRY có rất nhiều lợi ích, một trong số đó là nếu 1 phần thông tin bị thay đổi thì bạn chỉ cần một thay đổi để cập nhật lại mã lệnh.

Biến và hằng

 1. Biến
 • Là vùng nhớ dữ liệu tạm thời, giá trị của biến có thể thay đổi được
 • Được bắt đầu bằng ký hiệu $, sau đó là một từ hoặc một cụm từ viết liền hay gạch dưới
 • Biến được bắt đầu bằng 1 ký tự hoặc dấu gạch dưới “_”
 • Tên biến chỉ được phép chứa các ký tự từ a đến z, không được bắt đầu bằng một ký tự số, trong biến có thể viết các số từ 0 đến 9 và dầu gạch dưới
 • Tên biến phân biệt chữ hoa và chữ thường

2.  Hằng

 • Hằng là những thứ chúng ta không thay đổi được
 • Cú pháp: define (string ten_hang, gia_tri_cua_hang)
 • Không có dấu $ trước tên
 • Có thể truy cập ở mọi vị trí trong mã lệnh
 • Chỉ được phép gán giá trí duy nhất một lần
 • Thường được viết bằng chữ in để phân biệt với biến

Ngoài ra còn nhiều chú ý khi sử dụng hằng và biến không nằm trong phần lập trình web cơ bản lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu và phân tích chuyên sâu trong các mục Blog.

  10 câu nói cực hay về lập trình
  10 PHP Instagram Scripts & Widgets tốt nhất

Objects và Class

Object – Đối tượng là thực thể mang cả tính vật lý và tính logic trong khi đó lớp (class) chỉ là thực thể logic.

Class – Lớp là 1 nhóm các đối tượng có các thuộc tính chung.

Có thể minh họa về lớp và đối tượng như hình dưới đây, các bạn có thể dễ dàng phân biệt hai khái niệm này.

Khi code, chúng ta sử dụng class và object và gọi đó là lập trình hướng đối tượng. Như vậy, chúng ta không nên mất công nghĩ xa xôi về thuật ngữ “lập trình hướng đối tượng”, đó đơn thuần là những việc ta sẽ làm khi code. Loạt bài về lập trình web cơ bản với PHP sẽ tạm dừng tại đây. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây nếu muốn tìm hiểu chuyên sâu về ngôn ngữ này.

Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm IT hấp dẫn trên TopDev