Hướng dẫn chạy nhiều Node version khác nhau trên Windows

6349

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Tại sao lại có nhu cầu này?

Ví dụ như source code mỗi project yêu cầu một node version khác nhau, và bắt buộc phải đúng version đó mới chịu

  10 Công ty hàng đầu thế giới sử dụng Node.js
  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS

Todo bạn cần làm

Gỡ bỏ Node đang sử dụng, và xóa hết các thư mục liên quan C:Users<user>AppDataRoamingnpm

Tải về và cài đặt Node Version Manager

Ví dụ bạn cần chạy Node version 10.18.0 và 12.16.1, chạy lệnh sau trọng PowerShell

# installs the node version 10.19.0
nvm install 10.19.0

# installs the node version 12.16.1
nvm install 12.16.1

Để chỉ định version muốn dùng, chạy lệnh

nvm use 12.16.1
// switch về 10.19.0
nvm use 10.19.0

Lưu ý chạy bằng quyền admin nhé.

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làmIT hấp dẫn tại TopDev