[Update] 43 kho lưu trữ Github JS phổ biến nhất 2024 –  Bạn đã biết hết chưa?

11914

Chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ với số lượng project mã nguồn mở mà TopDev sẽ chia sẻ trong bài viết hôm nay. Và bạn sẽ còn bất ngờ hơn bởi chất lượng của chúng nữa đấy. Mỗi khi gặp một vấn đề gì đó, có thể tìm ra nhiều kho lưu trữ kho lưu trữ Github JS phổ biến hơn.

Trong bài viết này, TopDev sẽ giúp các bạn khám phá kho lưu trữ với các tiện ích thực tiễn tốt nhất của Node, tiện ích mở rộng trình duyệt hiển thị cây mã trên GitHub, render JavaScript, thư viện Node.js WebSocket, framework JS để làm game 3D cũng như nhiều dự án GitHub Javascript tinh gọn khác…

  Cấu hình SSH Key cho Github
  [Update] 43 kho lưu trữ Github JS phổ biến nhất 2024 -  Bạn đã biết hết chưa?

Github là gì?

GitHub được xem như một dịch vụ, công cụ hỗ trợ và cung cấp kho lưu trữ mã nguồn Git dựa trên nền tảng web cho các dự án phát triển phần mềm. Hiện nay, Github cung cấp cả các phiên bản có tính phí và không tính phí cho nhiều phân khúc người dùng khác nhau.

Github đã dần trở thành một sản phẩm tầm ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng lập trình và phát triển các mã nguồn mở. Hiện tại, giới công nghệ đã bắt đầu xem nó như một chiếc CV đúng chất lập trình, thể hiện rõ nhất năng lực của mình. Trong thời điểm hiện tại, rất nhiều nhà tuyển dụng đã yêu cầu các lập trình viên phải gởi kèm link Github trong hồ sơ xin việc của mình.

Các kho lưu trữ Github JS phổ biến nhất

 1. Node.js best pracitces: Là một kho lưu trữ với đánh giá tốt nhất trên Node hiện nay. (28.833 sao cho đến nay)
 2. Octotree: Là một tiện ích mở rộng trên trình duyệt (Chrome, Firefox, Opera và Safari) hiển thị cây mã trên Github. Được sử dụng để truy cập vào mã nguồn trong dự án mà không cần phải tải xuống nhiều kho lưu trữ vào máy của bạn. (17.145 sao cho đến nay)
 3. html2canvas: Trình render JavaScript, tập lệnh cho phép bạn chụp ảnh màn hình của các trang web hoặc các phần bên trong nó một cách trực tiếp trên trình duyệt của người dùng. (16.752 sao cho đến nay)
 4. Svelte: Là một trình biên dịch lấy các thành phần khai báo của bạn và chuyển đổi chúng thành JavaScript hiệu quả, cập nhật nhanh chóng DOM (14.571 sao cho đến nay)
 5. forever: Công cụ CLI đơn giản để đảm bảo rằng một tập lệnh đã cho chạy vô hạn. (12.221 sao cho đến nay)
 6. ws: Rất đơn giản để sử dụng và đã được kiểm tra kỹ lưỡng việc triển khai máy khách và máy chủ Node.js Websocket. (11.420 sao cho đến nay)
 7. Nightwatch: Một framework tự động kiểm tra và tích hợp liên tục dựa trên Node.js, sử dụng giao thức Webdo. (9.266 sao cho đến nay)
 8. Babylon.js: Là một framework Javascript hoàn chỉnh để xây dựng các trò chơi 3D với HTML5 và WebGL. (9.171 sao cho đến nay)
 9. Dotenv: Là một module không phụ thuộc, tải các biến môi trường từ tệp .env vào process.env. Lưu trữ cấu hình trong môi trường tách biệt với code dựa trên phương pháp Ứng dụng 12 yếu tố. (8.916 sao cho đến nay)
 10. tui.editor: Trình biên tập WYSIWYG được đánh dấu. Kho lưu trữ cho trình soạn thảo UI TOAST. Đạt tiêu chuẩn + Biểu đồ GFM và mở rộng UML. (8.547 sao cho đến nay)
 11. Sheperd: Là một thư viện JavaScript để hướng dẫn người dùng thông qua ứng dụng của bạn. Nó sử dụng Tippy.js, một thư viện mã nguồn mở khác để render các hộp thoại cho mỗi “ step”. (7.429 sao cho đến nay)
 12. node-postgres: Một tập hợp các module Node.js để giao tiếp với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Nó có hỗ trợ cho các cuộc gọi lại, promises, asysc / await, kết nối, câu lệnh đã được chuẩn bị, kết quả phát trực tuyến, liên kết C/C++, phân tích cú pháp một cách phong phú. ( 7.325 sao cho đến nay )
 13. Nexe: Tiện ích dòng lệnh biên dịch ứng dụng Node.js của bạn thành một tệp thực thi duy nhất. ( 7.249 sao cho đến nay)
 14. Razzle: Công cụ để tạo các ứng dụng JS được máy chủ render mà không cần cấu hình. (7.089 sao cho đến nay).
 15. react-jsonchema-form: Một thành phần React đơn giản có khả năng xây dựng các biểu mẫu HTML từ lược đồ JSON và sử dụng Bootstrap theo mặc định. (6.740 sao cho đến nay). Xem thêm JSON là gì?
 16. MDX: Là một định dạng có thể ủy quyền cho phép bạn sử dụng liền mạch JSX trong các tài liệu đánh dấu của bạn. Bạn có thể nhập các thành phần, như biểu đồ hoặc thông báo tương tác và xuất siêu dữ liệu. (6.629 sao cho đến nay)
 17. Tippy.js: Thư viện công cụ và popover có thể tùy chỉnh được cung cấp bởi Popper.js. Nó tương thích với IE11 +, khoảng 99% người dùng máy tính để bàn và 97% người dùng di động. Nó có thể được sử dụng để tạo các chú giải công cụ văn bản tĩnh đơn giản hoặc các popovers HTML phức tạp sử dụng AJAX. (5,982 sao cho đến nay)
 18. sql.js: Là một port của SQLite đến Webassugging, bằng cách biên dịch mã SQLite C với Emscripten. (5,413 sao cho đến nay)
 19. Bootbox.js: Thư viện JS để tạo các hộp thoại lập trình bằng cách sử dụng các phương thức Bootstrap. (4.649 sao cho đến nay)
 20. CSS-Only Chat: Là một cuộc trò chuyện không đồng bộ trên web một cách quái dị, nó không sử dụng bất kỳ mã JS nào trên frontend. (4.295 sao cho đến nay)
 21. np: thì tốt hơn ‘ npm publish ‘ một tí. (4.277 sao cho đến nay)
 22. vue-multiselect: Là một thành phần chọn tổng thể / đa lựa chọn / gắn thẻ phổ biến cho Vue.js. (4.270 sao cho đến nay)
 23. PostGraphile: (Trước đây là “PostGraphQL”) là API GraphQL được hỗ trợ chủ yếu bởi cơ sở dữ liệu PostgreQuery của bạn. (7.233 sao cho đến nay)
 24. Cashmột bản thay thế nhỏ của jQuery cho các trình duyệt hiện đại (IE10 +) cung cấp cú pháp kiểu jQuery để thao tác DOM. (3,838 sao cho đến nay)
 25. Bowser: là một trình phát hiện trình duyệt. Đây là một thư viện JS được tạo để giúp phát hiện trình duyệt nào mà người dùng của bạn có và cung cấp cho bạn API thuận tiện để lọc người dùng bằng cách nào đó tùy thuộc vào trình duyệt của họ. (3.698 sao cho đến bây giờ)
 26. Comlink: Một thư viện nhỏ (1.1kB), giúp loại bỏ rào cản suy nghĩ về postMessage và giúp bạn ẩn khi đang làm việc với công nhân. Nó làm cho WebWorkers thú vị hơn. (3.249 sao cho đến nay)
 27. Choices.js: là một vanilla, nhẹ (được nén tầm 22kb), plugin chọn box / văn bản có thể định cấu hình. Tương tự như Select2 và Select kích thước nhưng không có phụ thuộc vào jQuery. (2.871 sao cho đến nay)
 28. vue-select: Mọi thứ bạn muốn phần tử <select> HTML có thể làm, được gói gọn trong một thành phần Vue nhẹ và có thể mở rộng. (2.733 sao cho đến nay)
 29. ReactPlayer: Là một thành phần React để chơi nhiều loại URL, bao gồm đường dẫn tệp, YouTube, Facebook, Twitch, SoundCloud, Streamable, Vimeo, Wistia và DailyMotion. (2.501 sao cho đến nay)
 30. jquery.terminal: (jQuery Terminal Emulator) là một plugin để tạo trình thông dịch dòng lệnh trong các ứng dụng của bạn. (2.122 sao cho đến nay)
 31. autoComplete.js là một thư viện Javascript vanilla thuần túy được thiết kế để tích hợp liền mạch với nhiều dự án và hệ thống. (2.106 sao cho đến nay)
 32. Dockly là một terminal interface để quản lý các container và services của Docker. (2.062 sao cho đến nay)
 33. node-mssql là client của Microsoft SQL Server cho Node.js (1.479 sao cho đến nay).
 34. match-sorter là sự sắp xếp phù hợp nhất định của một mảng trong JavaScript. (1.313 sao bây giờ)
 35. Saber là một trình tạo trang web tĩnh để xây dựng các trang web nhanh hơn với Vue.js (1.261 sao cho đến nay)
 36. Node-convict là một thư viện quản lý cấu hình cho Node.js (1.170 sao cho đến nay)
 37. globby là một sự kết hợp người dùng trên toàn cầu lại với nhau. (1.086 sao cho đến nay)
 38. on-change là một thư viện để xem một đối tượng hoặc mảng để tiện việc thay đổi. Nó hoạt động đệ quy, do đó, nó thậm chí sẽ phát hiện nếu bạn sửa đổi một thuộc tính sâu như obj.a.b [0] .c = true (1.022 sao cho đến nay)
 39. Faast.js làm cho các chức năng thông thường trở thành các chức năng không có máy chủ trên AWS Lambda và Google Cloud. Nó xử lý việc tải lên các đoạn code của bạn một cách chi tiết, tạo cơ sở hạ tầng đám mây và dọn dẹp chúng. (1.021 sao cho đến nay)
 40. file-type là một thư viện để phát hiện loại tệp của Buffer / Uint8Array / ArrayBuffer. (1.014 sao cho đến nay)
 41. Gluegun là một bộ công cụ thú vị để xây dựng các giao diện dòng lệnh (CLI) dựa trên Node trong TypeScript hoặc JavaScript hiện đại (994 sao cho đến nay). Xem thêm TypeScript là gì?
 42. low.js: Là một port của Node.JS với yêu cầu hệ thống thấp hơn nhiều. (918 sao cho đến nay)
 43. bent: Một chức năng của client HTTP cho Node.js w / async / await. (666 sao cho đến nay)

Kết luận

Hy vọng những kho lưu trữ GitHub JS phổ biến mà mình đã liệt kê ở trên sẽ có ích cho các bạn lập trình viên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Xem thêm 50 dự án nguồn mở Github chất dành cho lập trình viên

Đừng bỏ lỡ những bài viết được cộng đồng quan tâm nhiều nhất về chủ đề GitHub:

Ngoài ra, đừng bỏ lỡ các việc làm Software Developers hot tại TopDev

  Những lập trình viên phiên bản X-men: Những code project "dị" nhất trên GitHub
  5 tip về GitHub cho lập trình viên