Khám phá bộ câu hỏi
phỏng vấn ngành IT

CV Checked
Chức vụ
 • Tất cả vị trí

 • Engineering Manager

 • IT Manager

 • Principal Engineer

 • Technical Director

 • Technical Leader

Kỹ năng
 • Tất cả kĩ năng

 • IT Support

 • .NET

 • AI/ Machine learning

 • Angular

 • AngularJS

 • Backend

 • Blockchain

 • Business analysis

 • C++

 • Cloud Architect

 • Cocos

 • CSS/HTML

 • Cybersecurity

 • Data

 • Design

 • DevOps

 • Django

 • Drupal

 • Flutter

 • Front-End

 • Game

 • Golang

 • HTML/CSS

 • HTML5

 • iOS

 • Iot

 • IT

 • Java

 • JavaScript

 • Kotlin

 • Linux

 • Management

 • Mobile

 • NodeJS

 • PHP

 • Product management

 • Python

 • React

 • React

 • React Native

 • ReactJS

 • Robotics

 • RPA

 • Ruby

 • Scala

 • Scrum Master

 • Site Reliability Engineer

 • Solution Architect

 • SQL

 • System Administration

 • Testing

 • Unity

 • UX/UI

 • VueJS

Bộ câu hỏi


Câu hỏi kỹ thuật (104)

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình với tư cách là Trưởng nhóm kỹ thuật và các dự án bạn đã lãnh đạo không?

 • Phong cách lãnh đạo của bạn là gì và bạn động viên và truyền cảm hứng cho nhóm của mình như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích vai trò của Trưởng nhóm kỹ thuật trong việc hướng dẫn và cố vấn cho các thành viên trong nhóm không?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng giữa sự xuất sắc về mặt kỹ thuật với thời hạn của dự án và yêu cầu kinh doanh?

 • Bạn có thể thảo luận về các chiến lược khác nhau để giao tiếp và cộng tác nhóm hiệu quả không?

 • Bạn sử dụng một số kỹ thuật nào để xác định và giải quyết các thách thức hoặc rào cản kỹ thuật?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm nợ kỹ thuật và cách bạn quản lý nó trong các dự án của mình không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật những xu hướng và tiến bộ công nghệ mới nhất trong lĩnh vực của mình?

 • Bạn có thể thảo luận về các phương pháp hoặc khuôn khổ khác nhau mà bạn đã sử dụng để quản lý dự án không?

 • Một số chiến lược để thúc đẩy văn hóa đổi mới và cải tiến liên tục trong nhóm của bạn là gì?

 • Bạn có thể giải thích tầm quan trọng của chất lượng mã và cách bạn đảm bảo các tiêu chuẩn cao trong dự án của mình không?

 • Bạn xử lý xung đột hoặc bất đồng trong nhóm của mình hoặc với các bên liên quan như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về các cách tiếp cận khác nhau để mở rộng quy mô và tối ưu hóa hệ thống về hiệu suất và khả năng mở rộng không?

 • Một số chiến lược để tiến hành đánh giá mã hiệu quả và đảm bảo chất lượng cơ sở mã là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm lãnh đạo kỹ thuật trong môi trường Agile hoặc DevOps không?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng giữa nhu cầu kỹ thuật của dự án với sự phát triển chuyên môn của các thành viên trong nhóm?

 • Bạn có thể thảo luận về các kỹ thuật khác nhau để quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các dự án kỹ thuật không?

 • Một số chiến lược để thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập trong nhóm của bạn là gì?

 • Bạn có thể giải thích khái niệm truyền bá kỹ thuật và cách bạn thúc đẩy sự xuất sắc về kỹ thuật trong và ngoài nhóm của mình không?

 • Bạn xử lý việc ước tính dự án, phân bổ nguồn lực và đảm bảo thực hiện dự án thành công như thế nào?

 • Bạn có thể giải thích kinh nghiệm của mình trong việc lãnh đạo nhóm kỹ thuật và quản lý các dự án phức tạp không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo sự giao tiếp và cộng tác hiệu quả giữa các nhóm kỹ thuật và các bộ phận khác?

 • Bạn sử dụng những chiến lược nào để luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới nhất của ngành?

 • Mô tả một tình huống mà bạn đã giải quyết thành công một thách thức kỹ thuật quan trọng. Bạn đã tiếp cận nó như thế nào?

 • Bạn ưu tiên và phân bổ nguồn lực như thế nào để đáp ứng thời hạn và sản phẩm bàn giao của dự án?

 • Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một dự án mà bạn đã triển khai các phương pháp linh hoạt không? Kết quả là gì?

 • Làm thế nào để bạn nuôi dưỡng văn hóa đổi mới và cải tiến liên tục trong nhóm kỹ thuật của mình?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc tạo và quản lý ngân sách kỹ thuật.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng và các phương pháp hay nhất trong phát triển phần mềm?

 • Giải thích cách tiếp cận của bạn để quản lý và giảm thiểu rủi ro trong các dự án kỹ thuật.

 • Bạn giải quyết xung đột hoặc bất đồng trong nhóm của mình như thế nào? bạn có thể cung cấp một ví dụ?

 • Mô tả một tình huống mà bạn đã triển khai thành công các kiến trúc kỹ thuật mạnh mẽ và có thể mở rộng.

 • Làm thế nào để bạn đánh giá và lựa chọn các công nghệ và công cụ phù hợp cho các dự án cụ thể?

 • Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc lãnh đạo các nhóm kỹ thuật thông qua việc nâng cấp hoặc di chuyển hệ thống lớn không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống kỹ thuật và dữ liệu?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn khi làm việc với các nhóm chức năng chéo và các bên liên quan để thực hiện các dự án phức tạp.

 • Làm thế nào để bạn cân bằng sự xuất sắc về mặt kỹ thuật với các mục tiêu và hạn chế kinh doanh?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp và gia công dịch vụ kỹ thuật không?

 • Làm thế nào để bạn thúc đẩy việc chia sẻ kiến thức và cố vấn trong nhóm kỹ thuật của mình?

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để quản lý hiệu suất và phát triển nghề nghiệp cho các chuyên gia kỹ thuật.

 • Vai trò của Kỹ sư chính bao gồm những gì, trách nhiệm và kỳ vọng chính là gì?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc lãnh đạo các nhóm kỹ thuật và đưa ra các quyết định về kiến trúc.

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các công nghệ, xu hướng và phương pháp hay nhất mới nhất trong ngành?

 • Giải thích quy trình bạn thực hiện để đánh giá và lựa chọn công nghệ hoặc khuôn khổ cho một dự án.

 • Mô tả một vấn đề kỹ thuật phức tạp mà bạn đã gặp phải trong quá khứ và cách bạn tiếp cận giải quyết nó.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng cơ sở mã và các giải pháp kỹ thuật có thể mở rộng, bảo trì và hoạt động hiệu quả?

 • Bạn sử dụng phương pháp hoặc cách tiếp cận nào để đánh giá mã và đảm bảo chất lượng mã?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng nợ kỹ thuật và nhu cầu giao dự án đúng thời hạn?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc thiết kế và triển khai các hệ thống có tính sẵn sàng cao và có khả năng chịu lỗi.

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để cố vấn và thúc đẩy sự phát triển của các kỹ sư cấp dưới trong nhóm của bạn.

 • Bạn xử lý những xung đột hoặc bất đồng liên quan đến các quyết định kỹ thuật trong nhóm như thế nào?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc phát triển và thực thi các tiêu chuẩn mã hóa cũng như các phương pháp hay nhất.

 • Mô tả thời điểm bạn đưa ra một cải tiến hoặc đổi mới công nghệ quan trọng trong một dự án hoặc tổ chức.

 • Bạn tiếp cận thiết kế và kiến trúc hệ thống như thế nào khi gặp phải các yêu cầu phức tạp?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc tối ưu hóa hệ thống về hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật.

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc lãnh đạo và thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp thực hành linh hoạt hoặc DevOps trong một tổ chức.

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo giao tiếp và cộng tác hiệu quả giữa các nhóm chức năng chéo?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc tích hợp API của bên thứ ba hoặc dịch vụ bên ngoài vào dự án.

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu trong hệ thống bạn phát triển.

 • Bạn tiếp cận việc khắc phục sự cố và gỡ lỗi các vấn đề kỹ thuật phức tạp như thế nào?

 • Giải thích trải nghiệm của bạn khi làm việc với nền tảng đám mây và tận dụng các dịch vụ đám mây để triển khai và mở rộng quy mô.

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc triển khai quy trình CI/CD và khung kiểm tra tự động.

 • Bạn đánh giá và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các quyết định hoặc dự án kỹ thuật như thế nào?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn khi làm việc với các hệ thống phân tán hoặc kiến trúc vi dịch vụ.

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để lập kế hoạch năng lực và đảm bảo sử dụng nguồn lực tối ưu.

 • Làm cách nào để bạn đảm bảo rằng nhóm tuân theo các phương pháp hay nhất trong ngành đối với chiến lược kiểm soát phiên bản và phân nhánh mã?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc thiết kế và triển khai API cho mục đích sử dụng nội bộ hoặc bên ngoài.

 • Mô tả cách tiếp cận của bạn để đảm bảo tính sẵn sàng cao và khắc phục thảm họa trong các hệ thống bạn phát triển.

 • Bạn tiếp cận tài liệu kỹ thuật và chia sẻ kiến thức trong một nhóm hoặc tổ chức bằng cách nào?

 • Giải thích kinh nghiệm của bạn trong việc thực hiện các cuộc phỏng vấn kỹ thuật và đánh giá các ứng viên kỹ thuật.

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình trong việc quản lý nhóm CNTT và giám sát hoạt động CNTT không?

 • Bạn ưu tiên và phân bổ nguồn lực như thế nào để hỗ trợ hiệu quả các nhu cầu CNTT của tổ chức?

 • Bạn có thể cung cấp ví dụ về một dự án mà bạn đã triển khai thành công việc nâng cấp hoặc di chuyển cơ sở hạ tầng CNTT không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống và dữ liệu CNTT của tổ chức?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc phát triển và triển khai các chính sách và quy trình CNTT không?

 • Bạn tiếp cận việc quản lý nhà cung cấp và đàm phán hợp đồng về các dịch vụ và giải pháp CNTT như thế nào?

 • Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm quản lý ngân sách CNTT và kiểm soát chi phí không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật các công nghệ mới nổi và xu hướng ngành liên quan đến quản lý CNTT?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình trong việc quản lý các dự án CNTT và đảm bảo chúng được thực hiện thành công không?

 • Bạn xử lý các sự cố và sự cố CNTT như thế nào và bạn sử dụng chiến lược nào để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động?

 • Bạn có thể đưa ra ví dụ về thời điểm bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động hoặc cơ sở hạ tầng CNTT của tổ chức không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng hệ thống và cơ sở hạ tầng CNTT tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn ngành có liên quan?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc quản lý hoạt động của bộ phận dịch vụ CNTT và cung cấp hỗ trợ khách hàng xuất sắc.

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc triển khai và quản lý các khuôn khổ quản trị CNTT, chẳng hạn như ITIL không?

 • Làm cách nào để bạn thúc đẩy văn hóa cải tiến và học hỏi liên tục trong nhóm CNTT của mình?

 • Bạn có thể cung cấp một ví dụ về một dự án mà bạn đã thực hiện thành công các kế hoạch khắc phục thảm họa CNTT và duy trì hoạt động kinh doanh không?

 • Bạn xử lý việc mua sắm CNTT và quản lý tài sản như thế nào để đảm bảo sử dụng tối ưu các nguồn lực?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình trong việc quản lý cơ sở hạ tầng CNTT trong môi trường dựa trên đám mây không?

 • Làm thế nào để bạn thúc đẩy giao tiếp và cộng tác hiệu quả giữa các nhóm CNTT và các bộ phận khác?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc quản lý kiểm tra tuân thủ CNTT và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư không?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình trong việc lãnh đạo và quản lý các nhóm kỹ thuật không? Làm thế nào để bạn đảm bảo năng suất và sự hợp tác trong nhóm của mình?

 • Làm thế nào để bạn cân bằng giữa trách nhiệm kỹ thuật của vai trò với nhiệm vụ quản lý và lãnh đạo?

 • Bạn có thể chia sẻ ví dụ về một dự án đầy thử thách mà bạn quản lý không? Những thách thức chính về kỹ thuật và quản lý là gì và bạn đã vượt qua chúng như thế nào?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc thiết lập và đạt được các mục tiêu và mục đích kỹ thuật không?

 • Bạn tiếp cận việc phân bổ nguồn lực và lập kế hoạch dự án như thế nào để đảm bảo thực hiện dự án thành công?

 • Mô tả kinh nghiệm của bạn trong việc triển khai và thúc đẩy Agile hoặc các phương pháp quản lý dự án khác trong các nhóm kỹ thuật.

 • Làm thế nào để bạn ưu tiên nợ kỹ thuật và đảm bảo giảm nợ trong khi vẫn đạt được các mục tiêu kinh doanh?

 • Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm tuyển dụng nhân tài kỹ thuật được không? Bạn tìm kiếm những phẩm chất gì ở ứng viên?

 • Bạn có thể thảo luận về kinh nghiệm của mình trong việc quản lý ngân sách kỹ thuật và phân bổ nguồn lực không?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của hệ thống kỹ thuật và dữ liệu trong nhóm của mình?

 • Bạn có thể mô tả kinh nghiệm của mình khi làm việc với các nhóm chức năng chéo và các bên liên quan để thực hiện các dự án phức tạp không?

 • Bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc triển khai và quản lý các quy trình kỹ thuật cũng như các phương pháp hay nhất không?

 • Làm thế nào để bạn luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ mới nhất của ngành? Bạn khuyến khích nhóm của mình làm điều tương tự bằng cách nào?

 • Bạn có thể đưa ra ví dụ về thời điểm bạn phải đưa ra những quyết định khó khăn ảnh hưởng đến định hướng kỹ thuật của một dự án hoặc nhóm không?


Câu hỏi kỹ năng mềm (38)

 • Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

 • Vậy thế nào là điểm yếu?

 • Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

 • Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

 • Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

 • Em mong muốn mức lương bao nhiêu? Theo em tự đánh giá, với năng lực hiện tại thì mức lương cụ thể nào phù hợp với em?

 • Đừng lặp lại những thông tin trong CV

 • Cách trả lời ưu nhược điểm của bản thân bằng tiếng anh

 • Ai sẽ là người phỏng vấn tôi?

 • Có thể cho tôi biết rõ hơn về cơ hội phát triển khi tôi làm việc tại đây? Lý do nào nhà tuyển dụng nhận thấy tôi phù hợp?

 • Tôi khó khăn trong việc xác định các mục tiêu vì chưa rõ những mong muốn cụ thể từ quý công ty/doanh nghiệp, tôi có thể biết thêm về điều này được không?

 • Người giữ vị trí này trước đây tại sao lại nghỉ việc?

 • Thách thức lớn nhất đối với người giữ vai trò này là gì?

 • 1. Hãy kể cho tôi về 1 project mà bạn đã từng làm việc trong 6 tháng qua

 • 2. Các quyết định về sản phẩm được đưa ra như thế nào?

 • 3. Công ty đã giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp ra sao?

 • 4. Văn hóa công ty khác gì với các công ty công nghệ khác?

 • 5. Cơ hội nào cho nhân viên để học hỏi những điều mới?

 • Glassdoor: Giữa HackerRank, whiteboarding, paired programming v.v Hiện nay các kiểu phỏng vấn rất đa dạng. Theo chị ứng viên thực sự mong muốn điều gì nhất ở một buổi phỏng vấn ?

 • Glassdoor: Những nguyên tắc lập trình cơ bản nào mà chị cảm thấy ứng viên cần phải xem lại trước khi tham gia buổi phỏng vấn?

 • Glassdoor: Vì cấu trúc dữ liệu và các thuật toán rất quan trọng, liệu bạn có thật sự cần một tấm bằng CS để có thể làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu hay không?

 • Glassdoor: Theo chị, cách thực hành một buổi phỏng vấn tốt nhất sẽ như thế nào?

 • Glassdoor: Việc luyện tập trước khi tham gia buổi phỏng vấn có ảnh hưởng xấu đến biểu hiện của ứng viên hay không? Mọi người có thường chú ý nhiều đến việc trình bày câu trả lời như nội dung của nó không?

 • Glassdoor: Theo chị, việc ứng viên không trả lời được câu hỏi trong buổi phỏng vấn có ảnh hưởng đến kết quả hay không? Nếu ứng viên không biết câu trả lời, cách phản hồi tốt nhất là gì?

 • Glassdoor: Các ứng viên cần chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn không thuần về data structure hay các câu hỏi thuật toán chuyên sâu?

 • Glassdoor: Bạn sẽ làm gì nếu gặp khó khăn trong buổi phỏng vấn đầu tiên?

 • Glassdoor: Việc tuyển dụng đã thay đổi như thế nào từ khi chị viết cuốn sách cuối cùng? Theo chị, có xu hướng nào chuẩn bị biến mất không?

 • Glassdoor: Một số người cho rằng buổi phỏng vấn không thành công là do các yếu tố như thiên vị ngầm và thực tế là chúng thường không nắm bắt chính xác loại công việc bạn đang làm trên cơ sở hàng ngày. Chị có đồng ý không?

 • Kiến thức Java nền tảng

 • Một số câu hỏi về Git cần biết

 • Kiến thức về Framework (ví dụ như học Spring Framework của Java)

 • Kiến thức về Database

 • Một số câu hỏi “mẹo” về Front-end

 • Can you introduce yourself? Tell me about yourself (Hãy giới thiệu về bản thân bạn)

 • What are your strengths and weaknesses? (Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?)

 • Why do you want to apply for this position? (Tại sao bạn lại muốn ứng tuyển vào vị trí này?)

 • 4. What are your short term goals in your career path? (Các mục tiêu ngắn hạn của bạn trong lộ trình sự nghiệp của bạn?)

 • 5. What is your expected salary? (Bạn mong đợi mức lương bao nhiêu?)


BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN KỸ NĂNG LẬP TRÌNH IT

CÂU HỎI KỸ THUẬT 💻

(104)
resume passed

Bạn chưa có CV để ứng tuyển?

Hãy để TopDev giúp bạn xây dựng hoàn chỉnh CV chuẩn developer để tăng khả năng tiến vào vòng phỏng vấn.

CÂU HỎI KỸ NĂNG MỀM 💼 (38)

 • question

  Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

  Thuật ngữ điểm mạnh khá gần gũi nhưng trước tiên, cùng xem nó có ý nghĩa thế nào. Điểm mạnh (Strengths) là những thế mạnh của bạn về tố chất, các kỹ năng, kinh nghiệm hoặc trình độ chuyên môn nổi trội của bạn tương ứng trong giới hạn khả năng được vận dụng vào cuộc sống, quá trình thực hiện công việc của bạn.

  Mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau, khó trộn lẫn. Và tùy vào tình huống thực tế, những điểm mạnh sẽ được phát huy, cân bằng một cách tốt nhất. Những điểm mạnh cơ bản mà bạn có thể biết bao gồm:

  - Năng lực chuyên môn giỏi

  - Tính trung thực cao

  - Có trách nhiệm - ý thức cao trong công việc; nhiệt huyết và niềm đam mê công việc

  - Trình độ ngoại ngữ tốt (Đạt tiêu chuẩn giao tiếp quốc tế - Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung,...

  - Khả năng học hỏi, ứng biến linh hoạt với môi trường, nhạy bén với cái mới

  - Sức sáng tạo

  - Tinh thần kỷ luật cao, có đạo đức nghề nghiệp

  - Sự kiên nhẫn

  - Hòa đồng - thân thiện với mọi người xung quanh

  - Mức độ quyết tâm hoàn thành công việc

  - Kỹ năng mềm

  - Làm việc có nguyên tắc, đúng giờ, chuyên nghiệp

  - Sự năng động

  - Kỹ năng lên kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt

  - Thành thạo kỹ năng tin học

  - Sở hữu những năng khiếu về nghệ thuật (ca hát, làm MC. diễn xuất,...)
 • question

  Vậy thế nào là điểm yếu?

  Điểm yếu (Weaknesses) là những điểm hạn chế, những điểm mà bản thân bạn cảm tấy không tự tin về chúng. Cũng có thể hiểu một phần nó không phải trường chính mà bạn ứng dụng vào công việc lẫn cuộc sống.

  Điểm yếu thường bao gồm:
  - Kỹ năng hay năng lực chuyên môn nghề nghiệp chưa tốt

  - Chưa có sự định hướng hay mục tiêu rõ rãng trong công việc

  - Trình độ ngoại ngữ chưa đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản (Đọc, viết, giao tiếp, nghe)

  - Kỹ năng tin học văn phòng chưa tốt

  - Kỹ năng giao tiếp chưa hoàn thiện, còn sợ và e dè - không tự tin trước đám đông

  - Những thói quen tích cực ảnh hưởng đến các tính trách nhiệm, ý thức tự giác, tình thần làm việc,...
 • question

  Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

  Đề làm nổi bật được nội dung điểm mạnh điểm yếu của bản thân trong CV, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

  Tập trung trình bày các ưu điểm gắn với công việc, không nên lan man. Đừng kể lể quá nhiều sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy bạn không đáng tin. Trình bày ưu điểm với những từ ngữ đơn giản, tránh việc “bày vẽ” quá nhiều thứ sẽ khó tạo được những thiện cảm cho nhà tuyển dụng.

  Nói như vậy, không cò nghĩa là bạn chị tập trung vào việc trình bày điểm mạnh. Bạn hạy khôn khèo và cân bằng việc đưa các điểm yếu của mình vào CV. Tuy nhiên, hãy gắn nó với những cách thức giúp bạn vượt qua hoặc khắc phục tốt nhất những nhược điểm ấy. Đó là một cách thức thật sự thông minh dành cho bạn.

  Một điều quan trọng nữa mà bạn cần lưu tâm chính là phải thật sự trung thực với những gì mình chia sẻ với nhà tuyển dụng. Không nên nói quá nhiều về điểm mạnh. Vì nếu thế, dường như bạn chỉ đang khoe khoang hoặc đang “thùng rỗng kêu to”. Nhà tuyển dụng họ là những người có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết nhất. Vì thế, việc kiểm chứng tính xác thực về những gì bạn trình bày là một điều hoàn toàn dễ dàng dối với họ.
 • question

  Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

  Thách thức tuyển dụng luôn là điều mà mọi ứng viên cần phải trải qua. Và để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp/tổ chức, bạn cần vượt qua những thách thức ấy trong chính buổi phỏng vấn của mình. Và cụ thể là việc cách bạn trả lời câu hỏi: “Anh chị hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình”.

  Nhiều thách thức được đặt ra trong chính quá trình giới thiệu bản thân khi phỏng vấn. Việc của ứng viên là cần bình tĩnh để xử lý các thách thức. Bạn không nên hoang mang để rồi cảm thấy bị bế tắc trong chính những thách thức ấy. Hãy có cách ứng xử thông mình, hiệu quả phỏng vấn hầu như đạt mức tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều câu trả lời dường như chỉ tập trung vào việc đào sâu các vấn đề nhạy cảm liên quan đến công việc. Cụ thể, nhiều ứng viên sẽ đề cập đến mức lương và các chế độ thuộc về mặt quyền lợi của nhân viên. Từ đây, các ý kiến khác nhau được bàn luận. Hãy cẩn trọng để không phải mắc phải cấm kỵ khi đi phỏng vấn nhé!
 • question

  Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

  Nhiều ứng viên đã trình bày các kế hoạch không một tí liên quan gì đến công việc như: mua nhà, đi du lịch, kinh doanh,…

  Hoặc thậm chí, ứng viên bộc lộ nhiều sự cường điệu trong cách dẫn dắt câu chuyện. Chẳng hạn như việc chia sẻ rằng họ sẽ là một người có đam mê với công việc nhiều nhất; làm việc chăm chỉ nhất. Tồi tệ hơn là có nhiều ứng viên chỉ cười trừ vì không biết phải trả lời như thế nào. Vậy đâu là lỗi khi đi phỏng vấn, gây ấn tượng lúc phỏng vấn?

  Bạn phải thật sự cẩn trọng trong cách trả lời của mình. Nếu không, bạn sẽ thất bại về vấn đề tri nhận các yêu cầu phản hồi thông điệp. Dù bạn cố tình hay vô tình (thiếu sự trải nghiệm), bạn cũng không nên khiến mình thiếu chuyên nghiệp.

Các bài viết liên quan


Chỉ 5 phút, khám phá tính cách trong công việc của bạn!

Hiểu rõ tính cách cá nhân để thuyết phục nhà tuyển dụng.