Sử dụng ConstraintLayout trong Android

3141

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

I. Giới thiệu

ConstraintLayout là một layout mới mà Google cung cấp cho chúng ta để xây dựng giao diện cho các ứng dụng Android

ConstraintLayout giúp cho việc thiết kế các layouts phức tạp trở nên đơn giản hơn bằng cách cho phép các views kết nối với nhau thông qua các ràng buộc dựa trên mối quan hệ giữa các views khác nhau.

  10 tài liệu lập trình Android miễn phí từ cơ bản đến nâng cao
  30+ công cụ phát triển ứng dụng Android chuyên nghiệp ( Phần 1)

ConstraintLayout hướng tới việc thiết kếgiảm các views lồng nhau ,điều này sẽ làm tăng hiệu suất thực thi cho các tập tin layout.

II.Làm Quen Với ConstraintLayout

Định vị các views

ConstraintLayout cung cấp các thuộc tính cho phép chúng ta định vị view hiện tại một cách dễ dàng. Các thuộc tính được mô tả như bảng sau:

Các thuộc tính Mô tả
layout_constraintTop_toTopOf  Ràng buộc phần trên (top) của view hiện tại đến phần trên của view khác.
layout_constraintTop_toBottomOf  Ràng buộc phần trên của view hiện tại đến phần dưới (bottom) của view khác.
layout_constraintBottom_toTopOf  Ràng buộc phần dưới của view hiện tại đến phần trên của view khác.
layout_constraintBottom_toBottomOf  Ràng buộc phần dưới của view hiện tại đến phần dưới của view khác.
layout_constraintLeft_toTopOf  Ràng buộc bên trái (left) của view hiện tại đến phần trên của view khác.
layout_constraintLeft_toBottomOf  Ràng buộc bên trái của view hiện tại đến phần dưới của view khác.
layout_constraintLeft_toLeftOf  Ràng buộc bên trái của view hiện tại đến bên trái của view khác.
layout_constraintLeft_toRightOf  Ràng buộc bên trái của view hiện tại đến bên phải (right) của view khác.
layout_constraintRight_toTopOf  Ràng buộc bên phải của view hiện tại đến phần trên của view khác.
layout_constraintRight_toBottomOf  Ràng buộc bên phải của view hiện tại đến phần dưới của view khác.
layout_constraintRight_toLeftOf  Ràng buộc bên phải của view hiện tại đến bên trái của view khác.
layout_constraintRight_toRightOf  Ràng buộc bên phải của view hiện tại đến bên phải của view khác.
Start, End Chúng ta có thể dùng Start để thay thế cho Left và dùng End để thay thế cho Right. Lưu ý rằng, khi dùng Start thì phải dùng Start hay End tương ứng, không được dùng Start kết hợp với Left hay Right.Ví dụ layout_constraintRight_toLeftOf tương đương với layout_constraintEnd_toStartOf
layout_constraintHorizontal_bias Định vị view theo trục ngang màn hình.
layout_constraintVertical_bias Định vị view theo trục dọc màn hình.

Ví dụ :Cho Textview ở giữa màn hình và button cuối màn hình và ở dưới textview

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Hello World!"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
    app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Sử dụng constrainLayout"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView"
    />

</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Kích cỡ các views

Giống như các views, ConstraintLayout cung cấp hai thuộc tính là layout_width và layout_heightcho phép chúng ta điểu khiển kích cỡ của ConstraintLayout như ý. Có 3 kiểu giá trị phổ biến dùng cho layout_width và layout_height như sau:

 • Tùy ý, ví 18dp hay 133dp: kích cỡ layout là cố định theo giá trị cho trước
 • wrap_content: điều chỉnh kích cỡ layout vừa khớp với nội dung bên trong nó
 • match_parent: mở rộng kích cỡ layout khớp kích cỡ của view cha hay view chứa nó

Bias

bias – có thể hiểu là bạn muốn sắp xếp View này thiên về bên nào hơn. Giá trị của bias nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và có kiểu Float. Thuộc tính này chỉ có tác dụng khi View đang neo 2 cạnh đối diện hoặc cả 4 cạnh. ConstraintLayout cung cấp thuộc tính này cho cả chiều ngang (horizontal) và chiều dọc (vertical). Và nếu khi đã neo 2 cạnh hoặc 4 cạnh, nếu không có giá trị bias nào được chỉ định, bias sẽ có giá trị mặc định là 0.5, tức là vào giữa của 2 hoặc 4 điểm neo.

Hy vọng bài hôm nay sẽ giúp các bạn sử dụng tốt Constraint layout trong Android.

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các tuyển dụng android hấp dẫn tại TopDev