Kết quả chung cuộc benchmark hiệu năng giữa PHP 7.0 và HHVM

624

Thật tuyệt vời cho tất cả những ai sử dụng PHP mỗi ngày, không chỉ các developer hay các công ty hosting mà còn cả user nữa. Chúng ta có những website nhanh hơn và dịch vụ web cho tất cả mọi người.

Vì nghiện việc tối ưu thời gian load của các website và để xem phiên bản mới của PHP này cải tiến và đáp ứng được bao nhiêu so với mong đợi, chúng ta sẽ đưa một phiên bản đã public của PHP 7.0 vào kiểm tra và so sánh với PHP 5.6.16 và HHVM 3.10.1 trên một server vật lý(vì ảo hóa không phân biệt được kết quả). Việc kiểm tra bao gồm WordPress 4.3.1, Drupal 8, Magento 2.0 CE, OctoberCMSbuild 309, PyroCMS v3 beta2, và Flarum v0.1.0-beta.4.

Server vật lý dùng để benchmark có cấu hình Intel Xeon E5-2630v3 processor(8 CPU cores và 16 threads), 64 GB RAM và 2 x 4 TB SAS 7200 rpm HGST disks in RAID 0.

Chúng tôi dùng MariaDB 10.1.9 cho MySQL server và Nginx 1.9.7 cho web server.

WordPress 4.4

Dùng dummy content từ wptest.io và đã benchmark trang home trong một phút với 15 CCU. WordPress là lần test duy nhất chúng tôi có thể sử dụng chế độ Repo Authoritative của HHVM mà không cần tốn thời gian sửa đổi phần mềm này. Nó giúp tăng thêm một chút tốc độ nữa nhưng không dành cho mọi người vì đòi hỏi phải thêm một số bước nâng cao để có thể chạy được.WordPress 4.4 PHP7 HHVM Benchmarks

Kết quả benchmark của WordPress 4.4 HHVM RepoAuthoritative: 358.33 trans/sec
Kết quả benchmark của WordPress 4.4 HHVM: 335.13 trans/sec
Kết quả benchmark của WordPress 4.4 PHP 7.0: 287.92 trans/sec
Kết quả benchmark của WordPress 4.4 PHP 7.0 không dùng opcache: 84.87 trans/sec

WordPress 4.3.1

Sử dụng dummy content từ wptest.io và benchmark trang chủ trong một phút với 15 CCU.

WordPress 4.3.1 PHP Benchmarks

Kết quả benchmark của WordPress 4.3.1 HHVM RepoAuthoritative: 375.48 trans/sec
Kết quả benchmark của WordPress 4.3.1 HHVM: 357.69 trans/sec
Kết quả benchmark của WordPress 4.3.1 PHP 7.0: 306.24 trans/sec
Kết quả benchmark của WordPress 4.3.1 PHP 5.6.16: 106.45 trans/sec

Ứng tuyển ngay các vị trí PHP tuyển dụng mới nhất trên TopDev

Drupal 8.0.1

Cài đặt bản tiêu chuẩn với 50 posts dữ liệu mẫu. Benchmark trang chủ trong một phút với 15 CCU. Kết quả đáng ngạc nhiên, chúng tôi đã gỡ Drupal hoàn toàn và cài lại từ đâu rồi đo lại, tất cả đều chung một kết quả!

Drupal 8 PHP Benchmarks

Kết quả benchmark:
Drupal 8 HHVM: 1739.28 trans/sec
Drupal 8 PHP 7.0: 917.10 trans/sec
Drupal 8 PHP 5.6.16: 794.20 trans/sec

Magento 2.0 Community Edition

Cài đặt bản tiêu chuẩn với dữ liệu mẫu chính hãng. Cache của Magento đã được bật. Benchmark trang chủ trong một phút với 15 CCU

Magento 2.0 PHP BenchmarksKết quả benchmark:
Magento HHVM: 192.19 trans/sec
Magento PHP 7.0: 183.87 trans/sec
Magento PHP 5.6.16: 113.34 trans/sec

OctoberCMS

Hệ CMS nổi tiếng dựa trên Laravel này cho chúng ta cơ hội tốt để test framework này! Chúng tôi chọn theme Vanilla trong suốt quá trình cài đặt user system, blog và forum. We chose the Vanilla theme during installation which has a user system, a blog and a forum. Benchmark trang chủ trong một phút với 15 CCU.

OctoberCMS

Kết quả benchmark:
OctoberCMS HHVM: 583.07 trans/sec
OctoberCMS PHP 7.0: 407.89 trans/sec
OctoberCMS PHP 5.6.16: 248.19 trans/sec

PyroCMS v3 beta2

Một CMS khác dựa trên Laravel. Chúng tôi cài đặt mặc định và post một bài blog rồi test nó trong một phút với 15 CCU.

PyroCMS 3

Kết quả benchmark:
PyroCMS HHVM: 177.39 trans/sec
PyroCMS PHP 7.0: 145.95 trans/sec
PyroCMS PHP 5.6.16: 75.17 trans/sec

Laravel 5.1.11

Chúng tôi cài đặt mặc định và test “welcome screen” của nó mà không kết nối database. Đừng quên là OctoberCMS ở trên cũng được built trên Laravel vì vậy dường như HHVM lấy lại phong độ khi chúng ta thêm vài thứ khi kiểm tra. Chúng tôi tối ưu thủ công bằng cách sử dụng –force và config:cache cho ra kết quả tốt hơn 1.5x lần kết quả bên dưới.

Laravel 5.1 PHP7 Benchmark

Kết quả benchmark:
Laravel 5.1.11 HHVM: 1128.41 trans/sec
Laravel 5.1.11 PHP 7.0: 1363.24 trans/sec
Laravel 5.1.11 PHP 7.0 không dùng opcache: 245.60 trans/sec

Xem ngay những tin đăng tuyển dụng IT mới nhất trên TopDev