Đọc, ghi, xóa, sửa dữ liệu MongoDB

2902

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vn

Hệ quản trị CSDL MongoDB lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc phân cấp:
database > collection >  document > field:value

1. Cặp field:value, có 4 ví dụ minh họa:
fullname: “Hoàng Thị Hồng Nhung”
birth_year: “1990”
email: “nhunghth@smartJob.vn”
group: [“van_phong”, “nhan_su”]

  MongoDB là gì? Cơ sở dữ liệu phi quan hệ
  MongoDB là gì? Định nghĩa đầy đủ và chi tiết nhất về MongoDB

Xem thêm các việc làm MongoDB lương cao trên TopDev

2. document tuân thủ định dạng BSON (gần giống JSON), một document gồm một hay nhiều cặp field:value như đã trình bày ở trên.

Chúng ta bắt đầu các thao tác với dữ liệu:
Gõ Windows + R, gọi tiện ích Run.
Gõ cmd, gọi tiện ích dòng lệnh (command line).
Cần 2 cửa sổ cmd, một để khởi chạy MongoDB bằng lệnh

mongod

một cửa sổ cmd khác để khởi chạy MongoDB client bằng lệnh

mongo

CSDL test mặc định được gọi ra (sau khi cài đặt MongoDB thì đã có sẵn CSDL này).

Mẹo: Các thao tác thực hành sẽ sử dụng dòng lệnh nhiều, khi câu lệnh dài, khó nhớ, bạn bấm phím Tab để có gợi ý câu lệnh, có thể bấm phím Tab nhiều lần để xuất hiện câu lệnh mong muốn.

Hiển thị các database hiện có:

show dbs

Có nhiều database trong MongoDB, để sử dụng thao tác với database nào thì cần khai báo bằng lệnh

use tên_database  ví dụ

Để xóa database restaurants, gõ lệnh

db.dropDatabase()

TẠO MỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU

Để tạo một Cơ sở dữ liệu hoàn toàn mới, bạn sử dụng câu lệnh insert vào một database chưa sẵn có:

use smartJob

Để chèn collection employee (collection này có một document) đầu tiên cho CSDL smartJob, sử dụng câu lệnh:

Chúng ta đã tạo mới CSDL smartJob có một collection đầu tiên, collection đầu tiên có một document. Kiểm tra bằng cách gõ lệnh

show dbs

Chúng ta sẽ thêm mới 2 document mới vào collection có tên employee (thuộc về CSDL smartJob)

Để xem dữ liệu nằm trong collection employee của CSDL smartJob, gõ lệnh

db.employee.find();

hoặc

db.employee.find().pretty();

phương thức pretty() sẽ giúp nội dung dễ đọc hơn do đã được tự động định dạng

Để cập nhật năm sinh cho nhân viên “Nguyen Thi La”, từ năm 1987 thành 1970, ta sử dụng câu lệnh:

Kiểm tra lại collection employee bằng câu lệnh

db.employee.find().pretty();

để thấy rằng năm sinh của nhân viên “Nguyen Thi La” đã được cập nhật thành 1970.

Đỗ Như Vý – Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev