Bazel 4.1.0: Bài 1 – Cài đặt bazel 4.1.0

1112

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Xuân Quỳnh

Bazel là gì?

Nói ngắn gọn:

  • Tool do Google viết, dùng để build các project iOS, android, C++… Trong bài viết này chúng tôi tập trung vào iOS.
  • Sử dụng với các project nhiều người làm, tránh conflict khi nhiều người cùng sửa file project xcode
  • Khi dùng bazel, mọi cài đặt trên Xcode đều vô nghĩa.
  • Mọi thứ cài đặt bằng bazel đều effect tới Xcode, y hệt như bạn cấu hình trên Xcode
  • Cấu hình bằng script, nên đòi hỏi dev phải kiên trì đọc tài liệu của nó.
  • Chọn version 4.1.0 vì nó hỗ trợ M1, và là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm viết bài này(8/2021)
  Bộ cài đặt Laravel Installer đã hỗ trợ tích hợp Jetstream
  Cách cài đặt Android Studio phiên bản năm 2020

Hướng dẫn cài đặt

đầu tiên tải file sh của 4.1.0, bấm vào đây:

https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/4.1.0/bazel-4.1.0-installer-darwin-x86_64.sh

Cho phép quyền thực thi. Bạn dùng terminal cd vào nơi chứa file vừa tải và gõ:

chmod +x bazel-4.1.0-installer-darwin-x86_64.sh

Sau đó gõ tiếp lệnh sau để cài đặt:

./bazel-4.1.0-installer-darwin-x86_64.sh

Cấu hình môi trường bằng lệnh:

export PATH="$PATH:$HOME/bin"

Kiểm tra version để confim là cài đặt thành công bằng lệnh:

bazel --version

Nếu nó ra chữ bazel 4.1.0 thì nghĩa là bạn đã cài đặt thành công.

Bạn có thể cài đặt phiên bản khác bằng cách kiểm tra các release của team bazel ở đây:

https://github.com/bazelbuild/bazel/releases

Lúc đó, phiên bản sẽ tương ứng với file name là bazel-<version>-installer-darwin-x86_64.sh, trong đó version là số hiệu phiên bản hiện có.

Cài đặt bằng Homebrew

Nếu thích Homebrew thì bạn cài như sau:

brew install bazel

Sau đó kiểm tra thành công chưa bằng cách gõ:

bazel --version

Tiếp theo nếu bạn muốn cập nhật lên phiên bản mới nhất của bazel thì gõ lệnh:

brew upgrade bazel

Nếu bạn đọc được tiếng Anh thì đây là phiên bản đầy đủ:

https://docs.bazel.build/versions/4.1.0/install-os-x.html

Bài viết gốc được đăng tải tại codetoanbug.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev