24 code ES6 tân tiến để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript

2802
24 code ES6 tân tiến để khắc phục các lỗi thực hành JavaScript

Tôi đích thân tự chọn vài trích đoạn những code hữu ích nhất từ trang ‘30secondsofcode’, vốn đã là 1 nguồn tài nguyên tuyệt vời. Và bạn cũng đừng ngại chi mà hãy ủng hộ nó hết mình nhé.

  5 dự án React buộc phải có trong porfolio của bạn
  Học Javascript 1: Syntax Parser, Execution Context, Lexical Environment là gì
  Những thứ kỳ quặc của Javascript?

Trong đề tài này tôi đã cố sắp xếp dựa theo cách sử dụng các thực hành của chúng. Và trả lời các câu hỏi thường gặp mà bạn có thể phải đối mặt trong dự án của mình:

1. Cách để ẩn hết các yếu tố quy định?

2. Làm thế nào để kiểm tra nếu yếu tố đó có lớp quy định?

3. Cách để chuyển đổi 1 lớp cho 1 yếu tố?

4. Làm thế nào để lấy vị trí cuộn của trang hiện tại?

5. Cách để cuộn-mượt hơn tới đầu trang?

6. Làm thế nào để kiểm tra nếu yếu tố ‘parent’ đang mang yếu tố ‘child’?

7. Cách để kiểm tra nếu yếu tố quy định có thể hiển thị trong viewport?

8. Làm thế nào nạp tất cả hình ảnh vào trong 1 yếu tố?

9. Cách để nhận dạng 1 thiết bị di động hay 1 máy bàn/ laptop?

10. Làm thế nào để lấy URL hiện tại? 

11. Cách để tạo 1 object chứa thông số của URL hiện tại?

12. Làm thế nào để mã hóa 1 set các yếu tố hình thức như 1 object?

13. Cách để lấy lại 1 set các thuộc tính được chỉ định bởi các selector đã cho từ 1 vật thể?

14. Làm thế nào để gọi chức năng đã cung cấp sau khi chờ (đơn vị mili-giây)?

15. Cách để kích hoạt 1 sự kiện cụ thể trong yếu tố cho đi, tùy chọn chuyển dữ liệu tùy chỉnh?

16. Làm thế nào gỡ bỏ 1 event listener từ 1 yếu tố?

17. Cách để lấy định dạng có thể đọc được của số ml giây đã cho?

18. Làm thế nào để lấy sự khác biệt (đơn vị ngày) giữa 2 date?

19. Cách để tạo 1 yêu cầu ‘GET’ tới URL đã thông?

20. Làm thế nào để tạo 1 yêu cầu ‘POST’ tới URL đã thông qua?

21. Cách để tạo ra 1 counter với phạm vi, bước và độ dài nhất định cho selector được chỉ định?

22. Làm thế nào để copy 1 string tới clipboard? 

23. Cách để nhận biết nếu tab trình duyệt của trang được focus?

24. Làm thế nào để tạo 1 danh mục, nếu nó không tồn tại?

TopDev via dev.to

Đừng quên xem thêm các bài viết về JavaScript: 
Học Javascript 1: Syntax Parser, Execution Context, Lexical Environment là gì
Giải quyết câu hỏi phỏng vấn Javascript của Google như thế…
Tất cả những điều bạn cần biết về “This” trong Javascript

Cơ hội việc làm Software Developers hấp dẫn tại TopDev đang chờ bạn!

  • TAGS
  • 1
SHARE