NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

Khởi đầu con đường thành công mang dấu ấn của riêng bạn

IT - Senior Software Tester - QC

Trách nhiệm công việc:

 • Use cases and user stories analysis to define test plans and support the delivery architect with test approach definition;
 • Definition of test cases aligned with User Stories;
 • Conversion of acceptance criteria into test case expectations;
 • Test approach and results documentation;
 • Analyze the root cause of the Bugs;
 • Provide the Evidence;
 • Test Report;
 • HTML testing;
 • Functional testing;
 • Non-Functional testing (UI Testing, Performance Testing, Security Testing, Load Testing, Stress Testing, Regression Test, Integration Test, Smoke Test);
 • E2E testing;
 • UAT testing support;
 • API Testing.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • At least 2+ years of experience as a QC/tester or similar role;
 • Basic knowledge of testing methodology and tools, and experience with Agile methodology are plus;
 • Good experience in writing new test cases based on requirements;
 • Ability to effectively manage time, and individually prioritize multiple tasks of competing priority;
 • Good English and Vietnamese reading and written communication skills.

Đã hết hạn

Địa điểm

444 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

2 năm

Cấp bậc

Chuyên viên

Loại hình

Kỹ năng

NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)
NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)
NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)
NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)
NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

Website

Địa điểm

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

444 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam