NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)
NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

Chinh phục năng lực số

Về chúng tôi

ACB Fintech: we’re building a startup at ACB to serve our millions of customers. We’re looking for exceptional talent to drive growth. Shape the management team that will deliver world-class technology to acquire the next million customers.

Chúng tôi đang bắt đầu một sự khởi động tại ACB để phục vụ hàng triệu khách hàng của chúng ta. Chúng tôi đang tìm kiếm các tài năng đặc biệt để thúc đẩy tăng trưởng. Việc định hình đội ngũ quản lý  sẽ cung cấp các dịch vụ công nghệ hàng đầu thế giới để thu hút được hàng triệu khách hàng tiếp theo.

We’re thinkers and doers, and like people who can be both player and coach.

Chúng tôi là các nhà nghĩ ra ý tưởng và cũng là người thực hiện, và giống như những người khác có thể vừa là người tham gia chơi vừa là huấn luyện viên.

As one of the largest consumer banks in Asia, we’re investing in the leading people, technologies and practices to improve each customer’s financial lives. Join the 11,000 team members at ACB and build the fintech company of the future.

Là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất ở châu Á, chúng tôi đang đầu tư vào đội ngũ nhân sự, thực hành và công nghệ hàng đầu để cải thiện đời sống tài chính của khách hàng. Hãy tham gia cùng 11,000 thành viên của ACB và xây dựng công ty Fintech trong tương lai.

Chế độ đãi ngộ

 • Average 15 Monthly Base salary per year. 13 Monthly Base Salary.
 • Training.
 • Recorgnition.
 • ACB Health Care.
 • Meal Allowance.
 • Professional and Transparent Working Environment.

Thông tin chung

Lĩnh vực

Ngân Hàng

Quy mô công ty

Hơn 1000

Quốc tịch công ty

 • Vietnam

  Vietnam

Thông tin liên hệ


Mạng xã hội

Địa chỉ công ty

 • 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 444 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh