TopDev

[Intern/Fresher] Applications Support

MERIMEN TECHNOLOGIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED

5 Điện Biên Phủ, Phường Cửa Nam, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

MERIMEN TECHNOLOGIES (VIETNAM) COMPANY LIMITED

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Malaysia

Về chúng tôi

Thông tin chung