2 việc làm Unit Testing

Thông tin về các công ty

 • Adnovum
  Chi tiết

  Adnovum

  Sharp minds, Good vibes

  • Outsourcing

  • Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Switzerland

  • Công nghệ: HTML5, Linux, OOP, J2EE, Java, JavaScript, REST API, Hibernate, Spring, Unit Testing, Technical Support, JUnit, Angular 2, Data Engineer, JPA, Kubernetes, IT Presales

Tin tức liên quan đến "Unit Testing"

 • Automation Test là gì? Tester cần kỹ năng gì để làm Automation Testing

 • Tự do và khám phá: Adhoc testing vs Exploratory testing

 • Một số test automation framework thường gặp

 • Test REST Web Service đơn giản hơn với REST Assured

 • Giới thiệu Cypress – Testing Tool cho FrontEnd

 • So Sánh Giữa Regression Testing Và Retesting

 • TopDev ra mắt “Bài trắc nghiệm tính cách công việc - Workplace Personality Test”

 • Viết test trong Rust the idiomatic way

 • Làm thế nào để Test Jersey Rest API với JUnit?

 • Mock phương thức static trong Unit Test sử dụng PowerMock

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm