2 việc làm Selenium

Thông tin về các công ty

 • FAiKERZ
  Chi tiết

  FAiKERZ

  Your brand Protection and AI partner.

  • Phần Mềm

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty: South-Korea

  • Công nghệ: C#, Python, Selenium, Crawling

 • Magnolia
  Chi tiết

  Magnolia

  People are at the heart of company.

  • Software

  • Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Switzerland

  • Công nghệ: Agile, MySQL, Python, Git, Docker, AWS, S3, Cloud, Ansible, JUnit, SASS, Selenium, CI/CD, Spring Boot, Kubernetes, Core Java 8

Tin tức liên quan đến "Selenium"

 • Xử lý và làm việc với Cookies trong Selenium Webdriver

 • Selenium Webdriver – Xử lý thao tác Drag-Drop

 • Thao tác Mouse hover trong Selenium Webdriver

 • NUnit – Thực thi kiểm thử tự động với mã từ Selenium IDE

 • Đợi đối tượng UI hoặc sự kiện với Selenium WebDriver

 • Sử dụng các câu lệnh điều khiển trên Selenium IDE

 • Kiểm thử theo hướng Data-Driven với Selenium IDE

 • VisGrid – Thiết lập Selenium-Grid qua giao diện

 • Wisard – Công cụ tạo lập kịch bản kiểm thử Selenium

 • Selenium IDE – Các câu lệnh kiểm tra

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm