NUnit – Thực thi kiểm thử tự động với mã từ Selenium IDE

922

Bài viết được sự cho phép của vntesters.com

Với Selenium IDE cùng với các phần mở rộng của nó, chúng ta về cơ bản có thể xử lý được một số trường hợp kiểm thử đơn giản và nâng cao (Điều kiện, lặp hay data-driven). Tuy nhiên, với những dự án lớn, chúng ta cần phải xem xét đến quá trình lâu dài và tái sử dụng các đoạn mã kiểm thử tự động hiệu quả. Không thể cứ mỗi lần có thay đổi về mặt UI hay logic, chúng ta lại record các đoạn mã lại từ đầu, right 🙂

Để có thể tái sử dụng các đoạn mã, Seleium IDE hỗ trợ chúng ta xuất những gì đã record ra các ngôn ngữ như Python, Java, C# hay Ruby. Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thực thi những gì mà Selenium IDE xuất ra bằng ngôn ngữ C#. Chúng ta sẽ sử dụng NUnit framework trên nền Visual Studio.

Lấy mã nguồn C# từ Seleium IDE

  1. Record một trường hợp kiểm thử với Selenium IDE
  2. Chọn menu File > Export Test Case As… > C# / NUnit / WebDriver
  3. Lưu tập tin .cs

Tạo dự án NUnit trên Visual Studio với tập tin cs và thực thi kiểm thử với ứng dụng NUnit

  1. Mở Visual Studio và tạo một dự án mới kiểu Class Library và thêm vào dự án các tập tin dll của NUnitFramework và Selenium WebDriver
  2. Thêm tập tin cs mà Selenium IDE lưu ra vào trong dự án và build dự án
  3. Mở ứng dụng NUnit vời dự án VS vừa được tạo
  4. Thực thi đoạn mã

Chi tiết các bước, các bạn có thể xem clip dưới đây

Bài viết gốc được đăng tải tại vntesters.com
Có thể bạn quan tâm:
Xem thêm các việc làm ngành IT hấp dẫn trên TopDev