Khám phá bộ câu hỏi
phỏng vấn ngành IT

CV Checked
Chức vụ
 • Tất cả vị trí

 • Android Developer

 • Backend Developer

 • Java Developer

Kỹ năng
 • Tất cả kĩ năng

 • IT Support

 • .NET

 • AI/ Machine learning

 • Angular

 • AngularJS

 • Backend

 • Blockchain

 • Business analysis

 • C++

 • Cloud Architect

 • Cocos

 • CSS/HTML

 • Cybersecurity

 • Data

 • Design

 • DevOps

 • Django

 • Drupal

 • Flutter

 • Front-End

 • Game

 • Golang

 • HTML/CSS

 • HTML5

 • iOS

 • Iot

 • IT

 • Java

 • JavaScript

 • Kotlin

 • Linux

 • Management

 • Mobile

 • NodeJS

 • PHP

 • Product management

 • Python

 • React

 • React

 • React Native

 • ReactJS

 • Robotics

 • RPA

 • Ruby

 • Scala

 • Scrum Master

 • Site Reliability Engineer

 • Solution Architect

 • SQL

 • System Administration

 • Testing

 • Unity

 • UX/UI

 • VueJS

Bộ câu hỏi


Câu hỏi kỹ thuật (133)

 • Có hai thread đang chạy là 1 và 2. Thread 1 throw exception, thread 2 bắt như thế nào?

 • Có những kiểu dữ liệu nào trong Java. Autoboxing và Unboxing là gì?

 • Điều gì mang lại cho Java bản chất ‘viết một lần và chạy mọi nơi’?

 • Sự khác biệt chính giữa nền tảng Java và các nền tảng khác là gì?

 • Các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java?

 • Từ khóa volatile là gì? Tại sao ta cần sử dụng chúng?

 • Liệt kê các tính năng của ngôn ngữ lập trình Java?

 • Bạn biết những kỹ thuật, công nghệ, framework gì?

 • Có bao nhiêu loại vùng nhớ được phân bổ bởi JVM?

 • Sự khác nhau giữa abstract class và Interface?

 • Method reference là gì? Tiện lợi như nào?

 • Phạm vi truy cập trong Java gồm những gì?

 • sleep() và wait() khác nhau như thế nào?

 • Sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM là gì?

 • Các interface cơ bản của Collections?

 • Deadlock là gì? Làm sao để tránh nó?

 • Trình nạp lớp ( Classloader ) là gì?

 • Các tính năng nổi trội của Java?

 • Lập trình hướng đối tượng là gì?

 • Sự khác biệt giữa Jar và war?

 • Bạn hiểu gì về máy ảo Java?

 • Bạn có thể nói gì về Java?

 • Trình biên dịch JIT là gì?

 • Garbage Collectors là gì?

 • Phân biệt JVM, JDK, JRE?

 • Thread trong Java là gì?

 • Hỏi về thuật toán.

 • Platform là gì?

 • Java là gì?

 • Giải thích khái niệm về hoạt động (activities), phân đoạn (fragments) và ý định (intents) trong phát triển ứng dụng Android.

 • Những điều cần cân nhắc khi thiết kế giao diện người dùng mang tính thích ứng & đáp ứng trong ứng dụng Android là gì?

 • Bạn xử lý việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên thiết bị Android như thế nào?

 • Vai trò của dịch vụ (services) và bộ thu phát sóng (broadcast receivers) trong kiến trúc ứng dụng Android là gì?

 • Bạn xử lý việc xử lý nền và đa nhiệm trong ứng dụng Android như thế nào?

 • Làm cách nào để phân tích và tối ưu hóa thời gian khởi động của ứng dụng Android?

 • Giải thích khái niệm quản lý bộ nhớ trong Android và cách tránh rò rỉ bộ nhớ.

 • Những cân nhắc nào để tối ưu hóa việc sử dụng pin và mức tiêu thụ năng lượng trong ứng dụng Android?

 • Làm cách nào để lập hồ sơ và tối ưu hóa các yêu cầu mạng cũng như hoạt động cơ sở dữ liệu trong ứng dụng Android?

 • Vai trò của công cụ Android Profiler trong việc điều chỉnh và gỡ lỗi hiệu suất là gì?

 • Bạn xử lý các mật độ và độ phân giải màn hình khác nhau trong quá trình phát triển ứng dụng Android như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về Android Jetpack và vai trò của nó trong việc xây dựng các ứng dụng Android mạnh mẽ.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai các dịch vụ background & foreground trong Android là gì?

 • Bạn xử lý các quyền của thiết bị và sự đồng ý của người dùng trong ứng dụng Android như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về nhà cung cấp nội dung và cách sử dụng chúng trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng Android.

 • Các phương pháp hay nhất để xử lý rò rỉ bộ nhớ trong quá trình phát triển Android là gì?

 • Bạn triển khai xác thực sinh trắc học (ví dụ: vân tay, nhận dạng khuôn mặt) trong ứng dụng Android như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về Thành phần kiến trúc Android (Android Architecture Components) (ví dụ: LiveData, ViewModel) và lợi ích của chúng.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai mua hàng (in-app purchase) & subscription trong ứng dụng Android là gì?

 • Sự khác biệt giữa lập trình thủ tục và hướng đối tượng là gì?

 • Giải thích khái niệm đệ quy.

 • Sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình được biên dịch và giải thích là gì? (compiled & interpreted)

 • Mục đích của hàm tạo trong lập trình hướng đối tượng là gì?

 • Sự khác biệt giữa pass-by-value & pass-by-reference?

 • Chuẩn hóa trong thiết kế cơ sở dữ liệu là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa primary key & foreign key

 • SQL injection là gì và làm cách nào để ngăn chặn nó?

 • Mô tả các thuộc tính ACID trong giao dịch cơ sở dữ liệu.

 • Sự khác biệt giữa chỉ mục clustered & non-clustered (phân nhóm & không phân nhóm)

 • Sự khác biệt giữa gõ tĩnh và động là gì?

 • Giải thích khái niệm đa hình trong lập trình hướng đối tượng.

 • Không chuẩn hóa là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng nó?

 • Cách sử dụng ràng buộc FOREIGN KEY trong cơ sở dữ liệu

 • Mục đích của việc lập chỉ mục (index) trong cơ sở dữ liệu là gì?

 • Làm thế nào để bạn tối ưu hóa một truy vấn cơ sở dữ liệu?

 • Ưu điểm và nhược điểm của việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL là gì?

 • Spring Framework là gì và các tính năng chính của nó là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa lập trình đồng bộ và lập trình không đồng bộ.

 • Các lỗ hổng bảo mật phổ biến trong các ứng dụng web là gì và bạn giải quyết chúng như thế nào?

 • Bạn thiết kế và triển khai API RESTful cho các dịch vụ web như thế nào?

 • Vai trò của bộ nhớ đệm trong việc cải thiện hiệu suất của hệ thống back-end là gì?

 • Bạn xử lý việc tích hợp cơ sở dữ liệu và tính bền vững của dữ liệu trong quá trình phát triển back-end như thế nào?

 • Vai trò của message queue trong giao tiếp không đồng bộ (asynchronous communication) giữa các dịch vụ là gì?

 • Giải thích khái niệm cân bằng tải và tầm quan trọng của nó trong hệ thống phân tán.

 • Bạn triển khai xác thực và ủy quyền bằng cách sử dụng JSON Web Tokens (JWT) như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc để bảo vệ điểm cuối API trước các cuộc tấn công thông thường (ví dụ: chèn SQL, tạo tập lệnh chéo trang) là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các tác vụ chạy dài hoặc xử lý nền (chạy dưới backgorund) trong hệ thống phụ trợ có thể mở rộng?

 • Giải thích khái niệm về kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong phát triển web.

 • Sự khác biệt giữa API đồng bộ và không đồng bộ là gì?

 • Bạn triển khai cơ chế xác thực và ủy quyền trong hệ thống back-end như thế nào?

 • Vai trò của middleware trong việc xử lý yêu cầu và tạo phản hồi là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực dữ liệu và xử lý lỗi trong quá trình phát triển API như thế nào?

 • Bạn thường truy vấn dữ liệu bằng SQL queries như thế nào?

 • Giải thích khái niệm lập chỉ mục cơ sở dữ liệu và tác động của nó đến hiệu suất truy vấn.

 • Những cân nhắc cho việc thiết kế và chuẩn hóa database schema?

 • Bạn xử lý các giao dịch cơ sở dữ liệu và kiểm soát đồng thời như thế nào?

 • Vai trò của onject-relational mapping (ORM) trong phát triển back-end là gì?

 • Bạn triển khai giao tiếp an toàn qua HTTPS và TLS/SSL như thế nào?

 • Giải thích khái niệm Cross-Site Scripting (XSS) và cách ngăn chặn nó.

 • Vai trò của Chính sách bảo mật nội dung (CSP) trong việc giảm thiểu các cuộc tấn công ứng dụng web là gì?

 • Bạn xử lý việc xác thực và dọn dẹp input của user như thế nào để ngăn chặn SQL injection

 • Giải thích khái niệm về microservice và lợi ích của việc sử dụng phong cách kiến trúc này.

 • Bạn thiết kế và triển khai giao tiếp giữa các dịch vụ trong hệ thống (inter-service) trong hệ thống microservices

 • Những điều cần cân nhắc về tính nhất quán của dữ liệu và quản lý các tương tác trong mô hình microservices

 • Bạn xử lý việc service discovery & load balencing trong môi trường microservice như thế nào?

 • Vai trò của API gateway và service mess trong kiến trúc microservices là gì?

 • Bạn thiết kế và triển khai lược đồ cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web như thế nào?

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế bộ nhớ đệm (caching) trong hệ thống backend là gì?

 • Bạn xử lý quyền truy cập đồng thời và tính nhất quán của dữ liệu trong môi trường đa luồng như thế nào?

 • Các phương pháp thực hành tốt nhất để triển khai các giao dịch cơ sở dữ liệu trong hệ thống Backend là gì?

 • Làm cách nào để bạn xử lý các cuộc tấn công XSS và SQL injection trong một ứng dụng web?

 • Giải thích khái niệm về phiên bản API và tầm quan trọng của nó trong việc duy trì khả năng tương thích ngược.

 • Những điều cần cân nhắc khi triển khai cơ chế điều tiết và giới hạn tốc độ trong API là gì?

 • Làm thế nào để bạn đảm bảo quyền riêng tư dữ liệu và tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu?

 • Các tính năng và lợi ích chính của Java với tư cách là ngôn ngữ lập trình là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM.

 • Lập trình hướng đối tượng (OOP) là gì và Java hỗ trợ nó như thế nào?

 • Các công cụ sửa đổi truy cập khác nhau trong Java là gì và mục đích của chúng là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa lớp trừu tượng và giao diện trong Java.

 • Mục đích của từ khóa "cuối cùng" trong Java là gì?

 • Việc xử lý ngoại lệ trong Java hoạt động như thế nào và các loại ngoại lệ khác nhau là gì?

 • Sự khác biệt giữa các ngoại lệ được kiểm tra và không được kiểm tra trong Java là gì?

 • Giải thích khái niệm đa luồng trong Java và cách đạt được nó.

 • Đồng bộ hóa là gì và tại sao nó lại quan trọng trong các ứng dụng Java đa luồng?

 • Java xử lý việc quản lý bộ nhớ như thế nào và vai trò của trình thu gom rác là gì?

 • Sự khác biệt giữa các phương thức "bằng()" và "==" trong Java là gì?

 • Giải thích sự khác biệt giữa nạp chồng phương thức và ghi đè phương thức trong Java.

 • Generics trong Java là gì và chúng được sử dụng như thế nào?

 • Java hỗ trợ xử lý các bộ sưu tập đối tượng như thế nào và một số lớp bộ sưu tập thường được sử dụng trong Java là gì?

 • Giải thích khái niệm tuần tự hóa và giải tuần tự hóa trong Java.

 • Mục đích của từ khóa "tĩnh" trong Java là gì và nó được sử dụng như thế nào?

 • Bạn xử lý các thao tác I/O tệp trong Java như thế nào?

 • Mục đích của từ khóa "this" trong Java là gì và khi nào bạn sẽ sử dụng nó?

 • Giải thích khái niệm kế thừa trong Java và cách nó thúc đẩy việc tái sử dụng mã.

 • Sự khác biệt giữa giao diện và lớp trừu tượng trong Java là gì?

 • Java xử lý việc ghi đè phương thức và tính đa hình như thế nào?

 • Giải thích khái niệm về các gói trong Java và chúng hữu ích như thế nào.

 • Sự khác biệt giữa ArrayList và LinkedList trong Java là gì?

 • Java xử lý việc xử lý giao tiếp mạng như thế nào, chẳng hạn như sử dụng ổ cắm hoặc kết nối HTTP?

 • Giải thích khái niệm về chú thích trong Java và cách chúng được sử dụng.

 • Một số mẫu thiết kế thường được sử dụng trong Java là gì và bạn có thể cung cấp ví dụ không?

 • Java hỗ trợ làm việc với cơ sở dữ liệu như thế nào, chẳng hạn như sử dụng các khung JDBC hoặc ORM?

 • Một số phương pháp hay nhất để viết mã Java hiệu quả và hiệu quả là gì?

 • Làm cách nào để bạn luôn cập nhật các phát triển, khung và thư viện Java mới nhất?


Câu hỏi kỹ năng mềm (38)

 • Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

 • Vậy thế nào là điểm yếu?

 • Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

 • Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

 • Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

 • Em mong muốn mức lương bao nhiêu? Theo em tự đánh giá, với năng lực hiện tại thì mức lương cụ thể nào phù hợp với em?

 • Đừng lặp lại những thông tin trong CV

 • Cách trả lời ưu nhược điểm của bản thân bằng tiếng anh

 • Ai sẽ là người phỏng vấn tôi?

 • Có thể cho tôi biết rõ hơn về cơ hội phát triển khi tôi làm việc tại đây? Lý do nào nhà tuyển dụng nhận thấy tôi phù hợp?

 • Tôi khó khăn trong việc xác định các mục tiêu vì chưa rõ những mong muốn cụ thể từ quý công ty/doanh nghiệp, tôi có thể biết thêm về điều này được không?

 • Người giữ vị trí này trước đây tại sao lại nghỉ việc?

 • Thách thức lớn nhất đối với người giữ vai trò này là gì?

 • 1. Hãy kể cho tôi về 1 project mà bạn đã từng làm việc trong 6 tháng qua

 • 2. Các quyết định về sản phẩm được đưa ra như thế nào?

 • 3. Công ty đã giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp ra sao?

 • 4. Văn hóa công ty khác gì với các công ty công nghệ khác?

 • 5. Cơ hội nào cho nhân viên để học hỏi những điều mới?

 • Glassdoor: Giữa HackerRank, whiteboarding, paired programming v.v Hiện nay các kiểu phỏng vấn rất đa dạng. Theo chị ứng viên thực sự mong muốn điều gì nhất ở một buổi phỏng vấn ?

 • Glassdoor: Những nguyên tắc lập trình cơ bản nào mà chị cảm thấy ứng viên cần phải xem lại trước khi tham gia buổi phỏng vấn?

 • Glassdoor: Vì cấu trúc dữ liệu và các thuật toán rất quan trọng, liệu bạn có thật sự cần một tấm bằng CS để có thể làm việc tại một công ty công nghệ hàng đầu hay không?

 • Glassdoor: Theo chị, cách thực hành một buổi phỏng vấn tốt nhất sẽ như thế nào?

 • Glassdoor: Việc luyện tập trước khi tham gia buổi phỏng vấn có ảnh hưởng xấu đến biểu hiện của ứng viên hay không? Mọi người có thường chú ý nhiều đến việc trình bày câu trả lời như nội dung của nó không?

 • Glassdoor: Theo chị, việc ứng viên không trả lời được câu hỏi trong buổi phỏng vấn có ảnh hưởng đến kết quả hay không? Nếu ứng viên không biết câu trả lời, cách phản hồi tốt nhất là gì?

 • Glassdoor: Các ứng viên cần chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn không thuần về data structure hay các câu hỏi thuật toán chuyên sâu?

 • Glassdoor: Bạn sẽ làm gì nếu gặp khó khăn trong buổi phỏng vấn đầu tiên?

 • Glassdoor: Việc tuyển dụng đã thay đổi như thế nào từ khi chị viết cuốn sách cuối cùng? Theo chị, có xu hướng nào chuẩn bị biến mất không?

 • Glassdoor: Một số người cho rằng buổi phỏng vấn không thành công là do các yếu tố như thiên vị ngầm và thực tế là chúng thường không nắm bắt chính xác loại công việc bạn đang làm trên cơ sở hàng ngày. Chị có đồng ý không?

 • Kiến thức Java nền tảng

 • Một số câu hỏi về Git cần biết

 • Kiến thức về Framework (ví dụ như học Spring Framework của Java)

 • Kiến thức về Database

 • Một số câu hỏi “mẹo” về Front-end

 • Can you introduce yourself? Tell me about yourself (Hãy giới thiệu về bản thân bạn)

 • What are your strengths and weaknesses? (Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?)

 • Why do you want to apply for this position? (Tại sao bạn lại muốn ứng tuyển vào vị trí này?)

 • 4. What are your short term goals in your career path? (Các mục tiêu ngắn hạn của bạn trong lộ trình sự nghiệp của bạn?)

 • 5. What is your expected salary? (Bạn mong đợi mức lương bao nhiêu?)


BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN KỸ NĂNG LẬP TRÌNH JAVA

CÂU HỎI KỸ THUẬT 💻

(133)
 • question

  Có hai thread đang chạy là 1 và 2. Thread 1 throw exception, thread 2 bắt như thế nào?

  Để trả lời được câu này thì trước tiên phải nắm chắc về throw exception. Exception thường không phải là câu hỏi phỏng vấn java hay gặp. Tuy nhiên, nắm chắc thì càng tốt. Đây cũng được đánh giá là một câu hỏi phỏng vấn lạ cho những ai ít lập trình đa luồng (multi thread).

  Để catch được exception ở thread khác, ta có thể sử dụng Thread.UncaughtExceptionHandler. Xem xét ví dụ dưới đây:

  // Khởi tạo handle
  Thread.UncaughtExceptionHandler handler = new Thread.UncaughtExceptionHandler() {
  public void uncaughtException(Thread th, Throwable ex) {
  System.out.println("Uncaught exception: " + ex);
  }
  };

  // Tạo thread thứ 2, tất nhiên là new Thread
  Thread threadTwo = new Thread() {
  public void run() {
  System.out.println("Tạm dừng thread");
  try {
  Thread.sleep(1000);
  } catch (InterruptedException e) {
  System.out.println("Dừng.");
  }
  System.out.println("Throwing exception ...");
  throw new RuntimeException();
  }
  };

  // Set uncaught exception, cần có argument handler
  // ném ra an uncaught exception
  threadTwo.setUncaughtExceptionHandler(handler);

  // Tới đây, exception được ném ra ở threadTwo sẽ được bắt lại thông qua handler
  threadTwo.start();
 • question

  Có những kiểu dữ liệu nào trong Java. Autoboxing và Unboxing là gì?

  Trong Java có 8 kiểu dữ liệu cơ bản (Primitive Type):
  - byte
  - short
  - int
  - long
  - float
  - double
  - boolean
  - char

  Trong Java, tất cả đều là Object; vì thế trong quá trình biên dịch, Java sẽ tự động chuyển đổi giữa kiểu dữ liệu cơ bản (Primitive Type) về đối tượng tương ứng với lớp (Wrapper class) của kiểu dữ liệu đó. Chẳng hạn int chuyển sang lớp Integer, kiểu double chuyển sang Double, … Quá trình này gọi là Autoboxing. Và ngược lại để chuyển từ Integer về int, gọi là Unboxing.
 • question

  Điều gì mang lại cho Java bản chất ‘viết một lần và chạy mọi nơi’?

  Mã byte. Trình biên dịch Java chuyển đổi các chương trình Java thành tệp class (Mã Byte) là ngôn ngữ trung gian giữa mã nguồn và mã máy. Mã byte này không phải là nền tảng cụ thể và có thể được thực thi trên bất kỳ máy tính nào.
 • question

  Sự khác biệt chính giữa nền tảng Java và các nền tảng khác là gì?

  Có những khác biệt sau đây giữa nền tảng Java và các nền tảng khác.

  Java là nền tảng dựa trên phần mềm trong khi các nền tảng khác có thể là nền tảng phần cứng hoặc nền tảng dựa trên phần mềm.
  Java được thực thi trên đỉnh của các nền tảng phần cứng khác trong khi các nền tảng khác chỉ có thể có các thành phần phần cứng.
 • question

  Các tính chất của lập trình hướng đối tượng trong Java?

  Có 4 tính chất: tính trừu tượng, tính đóng gói, tính kế thừa, tính đa hình.
resume passed

Bạn chưa có CV để ứng tuyển?

Hãy để TopDev giúp bạn xây dựng hoàn chỉnh CV chuẩn developer để tăng khả năng tiến vào vòng phỏng vấn.

CÂU HỎI KỸ NĂNG MỀM 💼 (38)

 • question

  Bạn hiểu thế nào về điểm mạnh?

  Thuật ngữ điểm mạnh khá gần gũi nhưng trước tiên, cùng xem nó có ý nghĩa thế nào. Điểm mạnh (Strengths) là những thế mạnh của bạn về tố chất, các kỹ năng, kinh nghiệm hoặc trình độ chuyên môn nổi trội của bạn tương ứng trong giới hạn khả năng được vận dụng vào cuộc sống, quá trình thực hiện công việc của bạn.

  Mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh khác nhau, khó trộn lẫn. Và tùy vào tình huống thực tế, những điểm mạnh sẽ được phát huy, cân bằng một cách tốt nhất. Những điểm mạnh cơ bản mà bạn có thể biết bao gồm:

  - Năng lực chuyên môn giỏi

  - Tính trung thực cao

  - Có trách nhiệm - ý thức cao trong công việc; nhiệt huyết và niềm đam mê công việc

  - Trình độ ngoại ngữ tốt (Đạt tiêu chuẩn giao tiếp quốc tế - Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung,...

  - Khả năng học hỏi, ứng biến linh hoạt với môi trường, nhạy bén với cái mới

  - Sức sáng tạo

  - Tinh thần kỷ luật cao, có đạo đức nghề nghiệp

  - Sự kiên nhẫn

  - Hòa đồng - thân thiện với mọi người xung quanh

  - Mức độ quyết tâm hoàn thành công việc

  - Kỹ năng mềm

  - Làm việc có nguyên tắc, đúng giờ, chuyên nghiệp

  - Sự năng động

  - Kỹ năng lên kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt

  - Thành thạo kỹ năng tin học

  - Sở hữu những năng khiếu về nghệ thuật (ca hát, làm MC. diễn xuất,...)
 • question

  Vậy thế nào là điểm yếu?

  Điểm yếu (Weaknesses) là những điểm hạn chế, những điểm mà bản thân bạn cảm tấy không tự tin về chúng. Cũng có thể hiểu một phần nó không phải trường chính mà bạn ứng dụng vào công việc lẫn cuộc sống.

  Điểm yếu thường bao gồm:
  - Kỹ năng hay năng lực chuyên môn nghề nghiệp chưa tốt

  - Chưa có sự định hướng hay mục tiêu rõ rãng trong công việc

  - Trình độ ngoại ngữ chưa đảm bảo tiêu chuẩn cơ bản (Đọc, viết, giao tiếp, nghe)

  - Kỹ năng tin học văn phòng chưa tốt

  - Kỹ năng giao tiếp chưa hoàn thiện, còn sợ và e dè - không tự tin trước đám đông

  - Những thói quen tích cực ảnh hưởng đến các tính trách nhiệm, ý thức tự giác, tình thần làm việc,...
 • question

  Trình bày ưu nhược điểm trong CV – Đâu là những điều cần lưu ý?

  Đề làm nổi bật được nội dung điểm mạnh điểm yếu của bản thân trong CV, bạn cần chú ý những vấn đề sau:

  Tập trung trình bày các ưu điểm gắn với công việc, không nên lan man. Đừng kể lể quá nhiều sẽ làm nhà tuyển dụng cảm thấy bạn không đáng tin. Trình bày ưu điểm với những từ ngữ đơn giản, tránh việc “bày vẽ” quá nhiều thứ sẽ khó tạo được những thiện cảm cho nhà tuyển dụng.

  Nói như vậy, không cò nghĩa là bạn chị tập trung vào việc trình bày điểm mạnh. Bạn hạy khôn khèo và cân bằng việc đưa các điểm yếu của mình vào CV. Tuy nhiên, hãy gắn nó với những cách thức giúp bạn vượt qua hoặc khắc phục tốt nhất những nhược điểm ấy. Đó là một cách thức thật sự thông minh dành cho bạn.

  Một điều quan trọng nữa mà bạn cần lưu tâm chính là phải thật sự trung thực với những gì mình chia sẻ với nhà tuyển dụng. Không nên nói quá nhiều về điểm mạnh. Vì nếu thế, dường như bạn chỉ đang khoe khoang hoặc đang “thùng rỗng kêu to”. Nhà tuyển dụng họ là những người có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết nhất. Vì thế, việc kiểm chứng tính xác thực về những gì bạn trình bày là một điều hoàn toàn dễ dàng dối với họ.
 • question

  Những câu hỏi thách thức trong buổi phỏng vấn của bạn

  Thách thức tuyển dụng luôn là điều mà mọi ứng viên cần phải trải qua. Và để có thể đồng hành cùng các doanh nghiệp/tổ chức, bạn cần vượt qua những thách thức ấy trong chính buổi phỏng vấn của mình. Và cụ thể là việc cách bạn trả lời câu hỏi: “Anh chị hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình”.

  Nhiều thách thức được đặt ra trong chính quá trình giới thiệu bản thân khi phỏng vấn. Việc của ứng viên là cần bình tĩnh để xử lý các thách thức. Bạn không nên hoang mang để rồi cảm thấy bị bế tắc trong chính những thách thức ấy. Hãy có cách ứng xử thông mình, hiệu quả phỏng vấn hầu như đạt mức tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều câu trả lời dường như chỉ tập trung vào việc đào sâu các vấn đề nhạy cảm liên quan đến công việc. Cụ thể, nhiều ứng viên sẽ đề cập đến mức lương và các chế độ thuộc về mặt quyền lợi của nhân viên. Từ đây, các ý kiến khác nhau được bàn luận. Hãy cẩn trọng để không phải mắc phải cấm kỵ khi đi phỏng vấn nhé!
 • question

  Bạn muốn mình là ai và như thế nào trong 5 năm tới?

  Nhiều ứng viên đã trình bày các kế hoạch không một tí liên quan gì đến công việc như: mua nhà, đi du lịch, kinh doanh,…

  Hoặc thậm chí, ứng viên bộc lộ nhiều sự cường điệu trong cách dẫn dắt câu chuyện. Chẳng hạn như việc chia sẻ rằng họ sẽ là một người có đam mê với công việc nhiều nhất; làm việc chăm chỉ nhất. Tồi tệ hơn là có nhiều ứng viên chỉ cười trừ vì không biết phải trả lời như thế nào. Vậy đâu là lỗi khi đi phỏng vấn, gây ấn tượng lúc phỏng vấn?

  Bạn phải thật sự cẩn trọng trong cách trả lời của mình. Nếu không, bạn sẽ thất bại về vấn đề tri nhận các yêu cầu phản hồi thông điệp. Dù bạn cố tình hay vô tình (thiếu sự trải nghiệm), bạn cũng không nên khiến mình thiếu chuyên nghiệp.