CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Challenge The Next Stage

Web Developer (PHP, Node.js)

Up to 2*** USD

Chúng tôi tiến hành phát triển dịch vụ Web cho nhiều loại hình kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như Web Service cho bên giáo dục, Service Community liên kết với 3D Network Game. 

Trong những năm gần đây chúng tôi tập trung thế mạnh phát triển với việc sử dụng HTML5, Node.js...Trong tương lai sau này chúng tôi dự định phát triển thêm nhiều phần cho Marketing có sử dụng Web và Game trong Web.

Your skills & qualifications:

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển Web service (Node.js, PHP, HTML5, Javascript, MySQL).
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Leader
3 days ago

Location

  • 32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

  • Round 1:

    Phỏng vấn và làm bài test với leader
  • Round 2:

    Phỏng vấn với manager và có kết quả
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Website

Location

  • 32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Japan