I-ENTER ASIA

I-ENTER ASIA

Let's Enjoy

PHP Developer

5** - 1*** USD

Your role & responsibilities:

 • Xử lý công việc với thời hạn và chất lượng người Nhật yêu cầu
 • Báo cáo tiến độ công việc hàng ngày
 • Có trách nhiệm và luôn nỗ lực hoàn thành đúng hạn các công việc được giao phó
 • Biết lắng nghe chỉ thị và lời khuyên từ người khác
 • Hòa đồng với mọi người
 • Không ngừng nỗ lực để trưởng thành
 • Đã trang bị đầy đủ kiến thức để xử lý ngay lập tức công việc được giao mà không cần phải đào tạo thêm về kỹ thuật 

Your skills & qualifications:

 • Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phát triển hệ thống bằng ngôn ngữ PHP
 • Phát triển server side bằng server side bằng Node.js và Typescript
 • Có kiến thức về HTML, CSS
 • Có kiến thức về Web Application frame work như Laravel, Express.js, Nest.js …
 • Có kiến thức về database như MySQL, SQL Server, PostgreSQL…
 • Có đầy đủ kiến thức về Test, có thể làm Unit Test, Intergration Test, System Test
 • Có khả năng học thêm các ngôn ngữ lập trình mới
1 day ago

Location

 • Tầng 12B, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Year of experience

1 năm

Level

Nhân viên

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Làm bài test iQ, Test lập trình
 • Round 2:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead.
 • Round 3:

  Phỏng vấn trực tiếp với Tổng Giám Đốc

Website

Location

 • Tầng 12B, tòa nhà Bamboo Airways, số 265 đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Japan