CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Challenge The Next Stage

[Junior/Middle/Senior] Unity Game Developer (iOS, Android, PC)

Your role & responsibilities:

 • Phát triển game 3D mobile trên nền tảng Unity 
 • Đảm bảo thực hiện đúng các chức năng theo yêu cầu, đúng tiến độ của kế hoạch

Your skills & qualifications:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển Unity
 • Có kinh nghiệm phát triển game tương tác giữa client và serve
 • Có kinh nghiệm phát triển game 3D (phải có kinh nghiệm chạy bản demo trên app, video...)
 • Có kinh nghiệm phát triển game bằng cách sử dụng Git
 • Có kiến thức về OOP (Object Oriented Programing)

**Xét ưu tiên với các điều kiện sau đây:

 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
 • Cởi mở và có tinh thần học hỏi những kỹ năng mới.
 • Có kinh nghiệm làm việc bằng Chat Communication
 • Có kinh nghiệm trong việc vận hành, quản lý Computer Terminal (thiết bị đầu cuối máy tính) cho game mobile
 • Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Firebase
1 week ago

Location

 • Tầng 2, Tòa nhà Mach, 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn và làm bài test với leader
 • Round 2:

  Phỏng vấn với manager và có kết quả
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Website

Location

 • Tầng 2, Tòa nhà Mach, 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Japan