LF Global Tech

LF Global Tech

A leading company in the field of Financial Technologies.

Fresher Manual Tester

3** - 5** USD

Your role & responsibilities:

 • Chịu trách nhiệm báo cáo công việc cho cấp quản lý (Leader, PO)
 • Chiu trách nhiệm đánh giá, xây dựng kịch bản test (test plan), test case cho tất cả các dự án
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng đầu ra của dự án
 • Học hỏi, đánh giá và ứng dụng các công nghệ mới để tối ưu hiệu quả công việc
 • Phối hợp với bộ phận BA để nắm rõ yêu cầu dự án, đề xuất các giải pháp tối ưu để hiện thực yêu cầu
 • Phối hợp với bộ phận DEV để đảm bảo chất lượng dự án
 • Phối hợp với bộ phận Designer để hiểu rõ về luồng chạy của dự án/chức năng

Your skills & qualifications:

 • 0- 6 tháng kinh nghiệm làm việc với các dự án liên quan đến ứng dụng web
 • Nắm vững kiến thức về quy trình test, cách thức xây dựng kịch bản test, test case
 • Nắm rõ kiến thức nghiệp vụ, từ ngữ chuyên ngành, tiếng anh chuyên ngành
 • Hiểu khái niệm cũng như cách làm việc với API
 • Hiểu khái niệm về các nguyên tắc lập trình, tư duy lập trình
 • Hiểu khái niệm và cách ứng dụng các kỹ thuật bảo mật 
 • Kỹ năng viết tài liệu tốt
 • Kỹ năng tìm hiểu, đọc tài liệu tốt
 • Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp tốt
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập tốt
 • Tư duy logic tốt
 • Khả năng tập trung cao, cẩn thận, làm việc dưới áp lực cao
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng anh
 • Biết sử dụng GIT,Redmine là một lợi thế
1 week ago

Location

 • Tòa nhà Victory House, 19 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

Mới ra trường, 06 tháng

Level

Fresher

Job Type

Skills

LF Global Tech
LF Global Tech
LF Global Tech
LF Global Tech
LF Global Tech
LF Global Tech
LF Global Tech

Website

Location

 • Tòa nhà Victory House, 19 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Singapore