Viết câu điều kiện tốt hơn trong Javascript

4720

Xem xét một trong những câu lệnh được sử dụng nhiều nhất trong lập trình: câu điều kiện

Một trong những món ăn mà anh em lập trình chúng ta phải nhai đi nhai lại trong suốt cuộc đời, dù là bạn đang viết ngôn ngữ gì là CÂU ĐIỀU KIỆN. Nếu không khéo trong lúc nấu code, thì món ngon đó đôi khi trở thành món dỡ ẹt, người sau vào ăn không thấy ngon, chúng ta tự ăn cũng không thấy ngon.

Bài này được viết trong một chiều chủ nhật đang đói bụng

Điều kiện lồng vào nhau

Có vẻ không vấn đề nhỉ? Nhưng thật ra nó sẽ chạy y chang khi chúng ta viết thế này

Du là thế nào đi nữa, gặp lồng câu điều kiện else...if... là phải tìm cách khử liền

Array.includes

return

Nếu bạn vẫn viết code thế này thì mình cũng lại!

Dùng Object thay cho switch…case

Đoạn code return loại trái cây có màu sắc như điều kiện truyền vào

Code như trên không sai, mà nếu dùng object làm thì sẽ ngon hơn nhiều

params mặc định và destructuring

Array.every, Array.some

Đoạn code kiểm tra tất cả trái cây có màu đó


Thay vì dùng vòng lặp for, có thể dùng Array.every

Chỉ cần vài item trong đó thỏa điều kiện là được, ta dùng Array.some

TopDev via Vuilaptrinh

SHARE