[Tài liệu] Ebook Kotlin for Android Developers

3286

Dành cho những nhà phát triển muốn tự học trong thời gian ngắn. Nó sẽ chỉ cho bạn các bước để tạo một Ứng dụng Android sử dụng Kotlin làm ngôn ngữ chính. Bạn sẽ học theo tốc độ của riêng mình mà không mất thời gian làm các bài kiểm tra thử và sai.

Với  Kotlin dành cho Nhà phát triển Android,  bạn sẽ học được:

  • Cách tạo ứng dụng Android từ đầu bằng Kotlin. Tất cả những điều cơ bản bạn cần để tạo một ứng dụng.
  • Cách áp dụng ngôn ngữ cho Android. Các tính năng độc quyền cho Android và tương tác với khuôn khổ.
  • Cách sử dụng các công cụ phát triển, tích hợp Kotlin vào Android Studio và sử dụng nó trong các dự án của bạn.
  • Thông qua các ví dụ và cách viết mã,  mọi thứ đều thực tế 100%

Donwload tại đây

Tuyển dụng lập trình android hấp dẫn tại Topdev