Roadmap Frontend Developer – “Con đường tắt” để trở thành cao thủ Frontend Developer

22191

Dưới đây là roadmap hiển thị những bước cần thiết để bạn có thể học và trở thành một Frontend Developer thực thụ từ con số không

Bước học nền cơ bản
Nền tảng cơ bản đầu tiên mà bạn phải học qua

Đi sâu hơn với framework và library

Đi sâu vào framework

Sau một chặng đường, bạn đã là 75% Frontend Developer

Chặng cuối roadmap frontend developer

Chặng đường cuối cùng nhưng vẫn còn rất nhiều thứ để bạn có thể phát triểnTiếp tục khám phá

Xem thêm: Roadmap cho các Backend Developer

TopDev via kamranahmedse

Ứng tuyển ngay các vị trí tuyển dụng Frontend trên TopDev