Roadmap backend developer – Mọi thứ bạn cần biết để trở thành cao thủ lập trình backend

3618

Roadmap dành cho các backend developer với chi tiết thứ tự cũng như những lựa chọn để bạn theo đuổi trở thành một backend developer thực thụ! 

Thực hành với các package và library sau khi đã nắm vững nền tảng về ngôn ngữ dành cho backend

Xem thêm: Roadmap cho các Frontend Developer

Sau đó hãy thử sức với framework

Cuối cùng hãy liên tục tìm hiểu mọi thứ mà bạn cảm thấy hứng thú

TopDev via kamranahmedse

SHARE