Phát hiện lỗi – Những vấn đề cần tránh

813

Bài viết được sự cho phép của vntesters.com

Trong mỗi công việc đặc thù, chúng ta đều có những vấn đề chung mà hầu như bất kỳ ai cũng có thể gặp phải trong quá trình làm việc. Với kiểm thử phần mềm, mình đã gặp và tổng hợp ở đây một vài vấn đề mà mình nghĩ, kỹ sư kiểm thử phầm mềm chúng ta có thể tránh được và nâng cao chất lượng làm việc của mình.

Vấn đề giả định (Assumption): Chúng ta cần tránh việc giả định rằng lỗi mà chúng ta thấy là một vấn đề đã được biết (known issue) bởi tất cả các bên (stakeholders), hoặc cho rằng lỗi này đã được làm báo cáo lỗi (bug report) bởi người khác, hoặc tệ hơn là mặc định lỗi này là một hành động đúng với yêu cầu (expected behaviror). Thậm chí, một khi chúng ta thấy một lỗi nhưng được xác định là một hành động đúng, chúng ta cũng cần bảo vệ báo cáo lỗi của chúng ta dựa vào “nấc cục”.

Vấn đề bỏ qua (Ignore): Việc quan trọng nhất của một kỹ sư kiểm thử phần mềm là lỗi, vậy nên không có lý do gì để chúng ta bỏ qua việc này. Bên cạnh đó, đôi khi chúng ta không bỏ qua việc báo cáo lỗi nhưng lại bỏ qua những thành phần quan trọng của một báo cáo lỗi, như bằng chứng của lỗi – Hình ảnh, phim, nhật ký (log) và dữ liệu kiểm thử (test data).

Vấn đề môi trường: Khi phát hiện một lỗi trong hệ thống, chúng ta ít khi để ý đến trạng thái hiện tại của hệ thống, cả software và hardware. Để phòng tránh vấn đề này, kiểm tra lỗi trên một máy thứ hai hoặc xóa cache là một trong những cách hữu hiệu.

Vấn đề thời gian: Việc bỏ ra quá nhiều hay quá thời gian đề nghiên cứu lỗi cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Quá ít thời gian, chúng ta sẽ không thể cung cấp đầy đủ thông tin trong báo cáo lỗi và sẽ làm cho bên Dev khó khăn trong việc sửa lỗi. Bỏ ra quá nhiều, chúng ta chỉ mất thêm thời gian nhưng lại không thu được bao nhiêu hiệu quả.

  Cách viết một bug report tốt
  Debug và khắc phục lỗi hiển thị ký tự Unicode của ứng dụng Web

Xem thêm các việc làm Product Manager hấp dẫn trên TopDev

Vấn đề cường điệu hóa: Khi phát hiện một lỗi, đặc biệt là lỗi hay/khó, không tránh khỏi việc chúng ta vui mừng. Nhưng, cường điệu lỗi trong báo cáo lỗi thì không hay chút nào. Việc xác định mức độ nghiệm trọng và mức độ ưu tiên của lỗi trong báo cáo lỗi chứng tỏ sự chuyên nghiệp của kỹ sử kiểm thử. Mặt khác, khiển trách dev cũng là một vấn đề không hay. Nói nghiêm túc thì, ai cũng có những vấn đề trong công việc (như bài này). Nói một cách vui vui là, nếu không có Dev, thì làm sao có lỗi cho chúng ta tìm ra, phải không?

Vấn đề kiến thức: Vấn đề quan trọng nhất mà bản thân kỹ sư kiểm thử tự mình gặp phải chính là không hiểu hệ thống mình đang kiểm thử và không hiểu công việc mình đang làm. Chính sự thiếu hụt về kiến thức của hế thống/nghề nghiệp sẽ dẫn mọi người đến các vấn đề ở trên.

Bài viết gốc được đăng tải tại vntesters.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm công nghệ hấp dẫn trên TopDev