Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World

1958

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World

1. Ngôn ngữ lập trình C là gì?

C là một ngôn ngữ lập trình máy tính. Được dùng để tạo ra các chỉ dẫn cho máy tính.

C được phát triển bởi Dennis M. Ritchie để phát triển hệ điều hành UNIX sau đó được sử dụng để phát triển các phần mềm…

C có thể chạy trên hầu hết các hệ điều hành.

C được coi như là ngôn ngữ mẹ vì nó được dùng để viết ra nhiều ngôn ngữ khác như C++, Python, Java

C được đánh giá là dễ học so với các ngôn ngữ bậc thấp như Assembly hay Pascal… Do đó nó được sử dụng làm môn lập trình cơ sở (Hiện tại một số trường đại học đã chuyển môn cơ sở sang Javascript). Tuy nhiên so với các ngôn ngữ bậc cao như Java, Python thì nó lại khó học hơn rất nhiều.

Tham khảo việc làm lập trình viên C/C++ lương cao trên TopDev

C là một ngôn ngữ bậc trung, được sử dụng để:

  • Kết hợp với Assembly để viết các trình điều khiển
  • Viết hệ điều hành
  • Viết ra các ngôn ngữ khác
  • Sử dụng để viết các hệ thống core

Nhìn chung thì C khá là khó (bởi khái niệm con trỏ, quản lý bộ nhớ) và thường trên trường chỉ học ở mức độ cơ bản. Nếu theo lập trình về phần cứng, hệ điều hành hay các hệ thống core thì mới tiếp tục học nâng cao… do đó mới đầu học C các bạn thấy khó nhằn một chút thì cũng bình thường.

  Tài liệu lập trình C/C++ và các bước tự học lập trình

2. Code ví dụ C – Hello World

Ví dụ in ra dòng chữ ‘Hello World’ bằng ngôn ngữ lập trình C.

Tạo file Hello.c với nội dung sau:

#include <stdio.h>

int main() {
printf("Hello World!");
return 0;
}

(Các file viết bằng ngôn ngữ c có đuôi mở rộng là .c)

  • #include <stdio.h> khai báo file stdio.h, nó là một thư viện mà ta có thể dùng sẵn. Trong trường hợp này hàm printf() mà mình sử dụng đã được định nghĩa trong sdtio.h, nếu mình không khai báo stdio.h thì chương trình sẽ không hiểu hàm printf() là gì.
  • int main() hàm main (chương trình viết bởi c sẽ bắt đầu chạy từ hàm main). int biểu thị kết quả trả về của hàm main là kiểu số nguyên
  • Các dấu {} được dùng để đánh dấu mở đầu và kết thúc của một khối lệnh, một hàm. Dấu ; được dùng để kết thúc 1 lệnh
  • printf("Hello World!"); thực hiện in ra dòng chữ Hello World!
  • return 0; kết quả trả về của hàm main là 0. Trong ví dụ này thì giá trị trả về của hàm main không quan trọng (mình sẽ nói rõ về phần này sau)
  Các từ khóa/key words trong ngôn ngữ C/C++

Chạy file Hello.c

File Hello.c được viết bằng ngôn ngữ C. Do đó để chạy được file Hello.c ta phải biên dịch nó thành mã máy (file .exe) để chạy.

Để biên dịch được các file viết bằng ngôn ngữ C ta cần cài đặt trình biên dịch (complier) cho ngôn ngữ C.

Nếu bạn đang sử dụng linux thì không cần cài đặt thêm vì linux viết bằng C nên nó đã tích hợp sẵn trình biên dịch C.

Trường hợp bạn sử dụng Windows thì phải cài thêm trình biên dịch C như MinGW, Cygwin…

Ngôn ngữ lập trình C là gì? Ví dụ Hello

Mình sử dụng Windows và đã cài trình compiler MinGW.

Thực hiện compile file Hello.c thành file .exe

Ví dụ file Hello.c mình để ở folder D:programming, mình sẽ mở màn hình cmd, di chuyển tới folder D:programming

Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World

Chạy lệnh gcc Hello.c -o hello.exe để build (biên dịch/compile) file Hello.c thành file hello.exe

Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World

Chạy file hello.exe vừa tạo ra ta sẽ thấy in ra dòng chữ Hello World! trên màn hình.

Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World

Okay! Done!

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm ngành it hấp dẫn trên TopDev