Nếu vỗ ngực xưng tên là một javascript developer sành sỏi, mà không giải thích được prototype inheritance thì thật là kỳ

14527

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Khởi tạo một object trong JS bằng object literal

const cat = { sound: 'Meow!', legs: 4 };

Nếu muốn sử dụng lại thuộc tính legs trên các object khác, chúng ta đưa legs vào một object đặc biệt pet

  10 câu hỏi javascript để nâng cao trình độ
  12 tips hay cho JavaScript
const pet = { legs: 4 }

const cat = { sound: 'Meow!' }

Làm sao inherit từ một object khác? Câu trả lời là dùng Prototype

Nếu pet là một prototype của cat, khi đó cat sẽ có luôn property legs

Khi khởi tạo object bằng cách viết object literal, chúng ta có thêm một property đặc biệt __proto__ để set prototype cho object đó.

Với ví dụ trên, chúng ta sẽ làm như sau

const pet = { legs: 4 }
const cat = { sound: 'Meow!', __proto__: pet }
cat.legs; // => 4

Property sound, chỉ tồn tại trong cat, người ta gọi tên nó là Own Property (property này là của anh, do anh tạo ra, anh không thừa hưởng từ bất kỳ ai).

cat.hasOwnProperty('sound'); // true;
cat.hasOwnProperty('legs'); // false

Nếu vỗ ngực xưng tên là một javascript developer sành sỏi, mà không giải thích được prototype inheritance thì thật là kỳ

Bạn có thể sẽ thắc mắc, tại sao lại sinh ra inheritance trong JS lằng nhằng thế ?

Vì bản chất JS ngày xưa không hỗ trợ class.

const pet = { legs: 4 };

const cat = { sound: 'Meow!', __proto__: pet };
const dog = { sound: 'Bark!', __proto__: pet };
const pig = { sound: 'Grunt!', __proto__: pet };

Sử dụng __proto__ không còn được chấp nhận, thay vào đó hay dùng Object.create()

const pet = { legs: 4 };
const cat = Object.create(pet);
cat.sound = 'Meow!';

Nhưng giờ JS đã có class đúng không?

Đúng, giờ có class bạn có thể viết

class Pet {
 legs = 4;

 constructor(sound) {
  this.sound = sound;
 }
}

const cat = new Pet('Moew!');

cat.legs;      // => 4
cat instanceof Pet; // => true

Bên dưới, code trên sẽ được viết lại (bằng babel) gần giống thế này

const pet = {
 legs: 4
};

function CreatePet(sound) {
 return { sound, __proto__: pet };
}
CreatePet.prototype = pet;

const cat = CreatePet('Moew!');

cat.legs;         // => 4
cat instanceof CreatePet; // => true

Bạn có thể sẽ thấy hơi bối rối, nếu bạn có nền tảng từ những ngôn ngữ có hỗ trợ class ngay trong trứng như Java hay PHP, không sao cả, ai cũng cần thời gian để tiếp thu những kiến thức mới.

What Makes JavaScript JavaScript? Prototypal Inheritance

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm tìm việc làm Javascript hấp dẫn tại TopDev