Làm thế nào để chọn được framework phát triển Mobile app tốt nhất?

2069

Sự khác biệt trong cách phát triển các ứng dụng Hybird và Native Cross Platform cùng các yếu tố tác động

Hybird cross platform framework là một bộ công cụ phát triển, cấu hình và xây dựng, cho phép các công nghệ web chuẩn (HTML, CSS và JavaScript 5, 3) đã được đóng gói và triển khai trên thiết bị di động.Thông thường, các assests sẽ được tải lên Apple Store đối với iOS và Playstore đối với Android. Trong thời gian runtime, ứng dụng sẽ sử dụng trình duyệt web trên mobile (webview).

Xem thêm tuyển mobile app lương cao

Native cross platform framework cũng có cách hoạt động giống như phương pháp Hybird. Tuy nhiên, nó cắt HTML và CSS từ phương trình và cho phép các ứng dụng đã được đóng gói nói chuyện trực tiếp với hệ điều hành điện thoại di động. Điều này cung cấp hai lợi thế hơn Hybird. Trước hết, các ứng dụng có thể sử dụng native user interface để điều khiển (chứ không chỉ bắt chước), điều này có thể phát triển dễ dàng hơn kể từ khi có sự nhất quán trong thiết bị và các ứng dụng có khả năng sẽ chạy nhanh hơn (kể từ khi có ít quy trình cần xử lí hơn)

Phương pháp Native sử dụng các công cụ nguyên bản của Apple và Google nhằm target các thiết bị di động. Chúng được phát triển độc lập và sử dụng ngôn ngữ khác nhau cùng môi trường phát triển trong từng ngữ cảnh.

Các yếu tố quyết định framework phù hợp

Cần cân nhắc 4 yếu tố chính khi chọn một framework để phát triển mobile app phù hợp như sau:

Tốc độ

Điều đầu tiên cần cân nhắc chính là tốc độ khi app chạy. Các app có tốc độ nhanh thường là  native app viết bởi Java ( Android) và Swift (IOS) sau đó là native cross platform và cuối cùng là Hybird. Đáng chú ý là sự khác biệt về tốc độ giữa các app là không đáng kể và chỉ quan trọng nếu bạn đang phát triển các ứng dụng games. Tốc độ vàng khi nói đến phát triển ứng dụng di động là 60fps. Nếu ít hơn sẽ được coi là “laggy”. Thường khi sử dụng Hybird sẽ không đạt được con số vàng này.

Tính năng hỗ trợ

Nếu bạn xây dựng cross platform app thì có thể sẽ có nhiều tính năng đặc biệt mà cross platform và hybird framework không hỗ trợ. Thường các tính năng sẽ được add thêm bởi maintainer của các framework này tuy nhiên thời gian sẽ rất lâu.

Rủi ro liên quan đến framework

Bằng các chọn shop bên ngoài các framework được hỗ trợ chính thức việc phát triển mobile app (Android Studio / Xcode) bạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn vì bạn đã đặt nhiều layers của abstraction và nền tảng mục tiêu và code đang chạy trên đó

Đây không phải là vấn đề nhưng bạn nên tìm kiếm các hợp đồng hỗ trợ mà bất kỳ nhà phát triển Hybrid hoặc Cross Platform cung cấp. Hãy thử tìm kiếm online và tìm hiểu những vấn đề người ta gặp phải với các framworks trước khi tiến hành và thực hiện sự lựa chọn của bạn.

Chi phí

  • Bạn nên suy nghĩ về kinh nghiệm phát triển hiện tại mà bạn đã có hoặc có thể dễ dàng tìm hiểu từ bên ngoài. Nếu bạn có nhiều web dev thì Hybrid lựa chọn tốt nhất vì nó cung cấp khả năng tiết kiệm chi phí thúc đẩy bởi vì nó cần ít thời gian để học hơn
  • Sử dụng cross platform sẽ cho phép chia sẻ mã và do đó làm giảm đáng kể chi phí phát triển.

Nguồn: topdev.vn via logicroom.co