Làm layout masonry bằng flexbox

4323

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Một trong những cách đơn giản nhất để tạo masonry layout là dùng flexbox, tất cả những gì cần làm là set flex-flow: column wrap và height: giá-trị-độ-cao-nào-đó, là bạn có kiểu layout nổi tiếng của pinterest.

  Cách vận hành của Flexbox
  Làm chủ CSS Flexbox trong 5 phút
/* hiển thị theo dạng column, rớt dòng khi cần thiết */
.container {
  display: flex;
  flex-flow: column wrap;
  align-content: space-between;
  /* fixed height, cao hơn độ cao của item cao nhất */
  height: 960px;
}

Cách này bị một vấn đề, thứ tự các item chúng ta sẽ là như thế này

Làm layout masonry bằng flexbox

Đây không phải là kết quả chúng ta mong muốn, nó phải xếp các item từ trái qua phải mới hợp gu

Nếu chuyển giá trị flex-direction: row, thứ tự sẽ đúng như mong muốn, tuy nhiên nó lại bị khoảng trống khi các item có độ cao không đồng nhất, như thế này

Làm layout masonry bằng flexbox

Sử dụng kết hợp với 2 thuộc tính :nth-child() và order để giải quyết vấn đề này

Column 1 Column 2 Column 3
Row 1 1 2 3
Row 2 4 5 6
Row 3 7 8 9
Row 4 10 11 12

Chúng ta có 3 cột, chúng ta sẽ xếp các item theo từng cột, nhưng order nó theo hàng

/* sắp xếp lại theo từng dòng */
.item:nth-child(3n+1) { order: 1; }
// set order = 1 cho các item 1, 4, 7, 10,...
.item:nth-child(3n+2) { order: 2; }
// set order = 1 cho các item 2, 5, 8, 11,...
.item:nth-child(3n) { order: 3; }
// set order = 1 cho các item 3, 6, 9, 12,...

Với các item có cùng giá trị order như 1, 4, 7, 10 trình duyệt sẽ render theo thứ tự xuất hiện của html, một cách ngắn gọn với đoạn css trên chúng ta đã xếp các item lại theo thứ tự là 1,4,7,10,2,5,8,11,3,6,9,12

Còn một trường hợp có thể xảy ra là item có độ cao ko fill hết chỗ trống trong cột, khi ấy nó sẽ dồn item đó về cột phía trước

Để xử trí vụ này, đây là một cái trick khá vi diệu, chúng ta sẽ chèn 2 element before và after có giá trị order: 2 để các item sẽ theo thứ tự 1, 4, 7, 10, <break>, 2, 5, 8, 11, <break>, 3, 6, 9, 12

/* bắt buộc chèn vào cột mới */
.container::before,
.container::after {
content: “”;
flex-basis: 100%;
width: 0;
order: 2;
}

Đường màu xám là 2 element before và after

Làm layout masonry bằng flexbox

Toàn bộ source

<div class="container">
 <div class="item"></div>
 <div class="item"></div>
 <div class="item"></div>
 ...
</div>
/* hiển thị theo dạng column, rớt dòng khi cần thiết */
.container {
 display: flex;
 flex-flow: column wrap;
 align-content: space-between;
/* fixed height, cao hơn độ cao của item cao nhất */
 height: 600px; 
}

.item {
 width: 32%;
 margin-bottom: 2%;
}

/* sắp xếp lại theo từng dòng */
.item:nth-child(3n+1) { order: 1; }
// set order = 1 cho các item 1, 4, 7, 10,...
.item:nth-child(3n+2) { order: 2; }
// set order = 1 cho các item 2, 5, 8, 11,...
.item:nth-child(3n) { order: 3; }
// set order = 1 cho các item 3, 6, 9, 12,...

/* bắt buộc chèn vào cột mới */
.container::before,
.container::after {
 content: "";
 flex-basis: 100%;
 width: 0;
 order: 2;
}

Bài viết gốc được đăng tải tại Vui Lập Trình

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm Developer hấp dẫn tại TopDev