Khắc phục lỗi Confluence trên Server CentOS 7

537

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng

Khi sử dụng Confluence trên server riêng đôi khi bị lỗi vì cài đặt các package ảnh hưởng đến folder cài đặt chẳng hạn. Khi server bị lỗi việc kết nối gián đoạn thường thấy thông báo ERR_CONNECTION_TIMED_OUT.

  Cài đặt ConfigServer Security and Firewall (CSF) và Webmin trên CentOS 7
  App User Centricity: Làm sao tăng tỷ lệ duy trì lên 66%?

Xem thêm nhiều việc làm ERP hấp dẫn trên TopDev

Để xử lý tình trạng này mình đưa ra 1 số giải pháp khắc phục như sau:

 1. Stop Confluence rồi sau đó start lại. Nếu cách này vẫn không khắc phục được thì làm cách thứ 2.
  cd /opt/atlassian/confluence/bin/
  # Stop 
  ./stop-confluence.sh
  
  # Start
  ./start-confluence.sh
 2. Restart lại server. Nếu cách này vẫn không khắc phục được thì làm cách thứ 3. Chắc chắn sẽ được.
 3. Nếu có backup dữ liệu hằng ngày, thì Uninstall  gói cài đặt Confluence sau đó Install lại. Sau đó Restore lại dữ liệu đã được backup.
  Uninstall Confluence bằng cách vào folder đã cài đặt confluence chạy lệnh Uninstall

  cd /opt/atlassian/confluence/
  ./Uninstall

  Sau khi Uninstall, restart lại server và install lại và restore dữ liệu lại.
  https://confluence.atlassian.com/doc/installing-confluence-on-linux-143556824.html

Bài viết gốc được đăng tải tại lcdung.top

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm nhiều công việc IT hấp dẫn trên TopDev