Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Nginx Amplify Agent trên Centos 7

626

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng

1. Chuẩn bị cài đặt Nginx Amplify Agent:

– Nginx chỉ hoạt động trên server chạy hệ điều hành Linux:

  • Ubuntu 12.04, 14.04, 16.04
  • Debian 7, 8
  • CentOS 6, 7
  • Red Hat 6, 7 (and systems based on it, e.g. Oracle Server)
  • Amazon Linux (latest release)
  • Gentoo Linux (experimental Ebuild)

– Hệ thống đã cài đặt Nginx từ version 1.10 trở lên

– NGINX Amplify Agent chỉ hoạt động  Python 2.6 và 2.7. Python 3 thì không hoạt động.

  App User Centricity: Làm sao tăng tỷ lệ duy trì lên 66%?
  Cài đặt ConfigServer Security and Firewall (CSF) và Webmin trên CentOS 7

Xem thêm các việc làm Android lương cao trên TopDev

2. Cài đặt và cấu hình Nginx Amplify Agent

1. Cài đặt

yum info nginx-amplify-agent

2. Cập nhật

yum update nginx-amplify-agent

3. Start service

systemctl start amplify-agent
# Restart service
systemctl restart amplify-agen

4. Gỡ cài đặt

yum remove nginx-amplify-agent

5. Kích hoat với API key

Bạn lấy mã cài đặt kích hoạt trên UI web Nginx Amplify Agent

Sau đó chạy đoạn code đó

# curl -sS -L -O 
https://github.com/nginxinc/nginx-amplify-agent/raw/master/packages/install.sh && 
API_KEY='ffeedd0102030405060708090a0b0c' sh ./install.sh

6. Kiểm tra Amplify Agent đã started

ps ax | grep -i 'amplify-'

Cuối  cùng enjoy nhé! Cài đặt vô cùng đơn giản đúng không 😀

Bài viết gốc được đăng tải tại lcdung.top

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm tuyển dụng các vị trí CNTT hấp dẫn trên TopDev