Hướng dẫn kỹ thuật FLIP animation với React

1439

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Trước đây mình đã có một bài về FLIP animation, các bạn có thể đọc lại ở đây để biết kỹ thuật này là gì và tại sao nó lại giúp tối ưu tốc độ.

  9 CSS animation mới "mãn nhãn" cho các project
  Animation - dụng cụ “vàng” trong làng UX

Có thể tóm tắt kỹ thuật FLIP bằng hình minh họa bên dưới

Hướng dẫn kỹ thuật FLIP animation với React

Những gì trong ô màu tím, cần diễn ra trước sự kiện paint của trình duyệt.

Tuyển dụng lập trình viên React lương cao cho bạn

Để đạt mục đích transform trước khi trình duyệt thực hiện paint, chúng ta sẽ sử dụng useLayoutEffect, những gì diễn ra ở đây sẽ xảy ra sau khi DOM cập nhậptrước khi paint

Với lần render đầu tiên, chúng ta cần cache lại vị trí cuối cùng của animation

useEffect(() => {
  // ...
  const rects = useRef(new Map()).current;
  
  const squares = document.querySelectorAll('.square');
  
  for (const square of squares) {
    rects.set(square.id, square.getBoundingClientRect());
  }
},[])

useLayoutEffect(() => {
  const squares = document.querySelectorAll('.square');
  
  for (const square of squares) {
    const cachedRect = rects.get(square.id);
    
    if (cachedRect) {
      const nextRect = square.getBoundingClientRect();
      
      // invert
      const translateX = cachedRect.x - nextRect.x;
      
      // cache position và size
      rects.set(square.id, nextRect);
      
      // play animation
      square.animate([
        { transform: `translateX(${translateX}px)` },
      	{ transform: `translateX(0px)` }
      ], 1000)
    }
  }
}, ids);

Tóm tắt những gì đã thực hiện bằng hình minh họa sau

Hướng dẫn kỹ thuật FLIP animation với React

Một vài lưu ý

 • Đảm bảo các tính toán không vượt quá 100ms, điều này nhằm đảm bảo user không cảm nhận có một độ trễ trên giao diện, có thể kiểm tra bằng DevTools

Hướng dẫn kỹ thuật FLIP animation với React

 • Để tránh re-render không cần thiết, chúng ta ko được dùng useState, thay vào đó chúng ta phải dùng useRef một object cố định chúng ta có thể thay đổi giá trị mà không gây ra re-render
 • Không thực hiện đọc vị trí -> chạy animate ngay và luôn trên element đó, luôn thực hiện theo dạng đọc hàng loạt, sau đó animate một loạt
 • Nếu không muốn tự viết, có thể tham khảo 2 thư viện dùng với React: react-flip-toolkit và react-easy-flip.

Everything You Need to Know About FLIP Animations in React

Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm Developer hấp dẫn tại TopDev