Hướng dẫn giải bài toán phân bổ số lượng (thuật toán chia kẹo) trong sqlserver

1114

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải bài toán phân bổ số lượng (bài toán chia kẹo) trong lập trình cơ sở dữ liệu sqlserver.

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải bài toán phân bổ số lượng (bài toán chia kẹo) trong lập trình cơ sở dữ liệu sqlserver.

Ví dụ: mình có hình database như ở bên dưới

candy_algorithm_sqlserver

Ở hình trên các bạn thấy:

+ Mình có số lượng của tổng PO là : 375 [DocEntry = 1](số lượng vào)

+ Và một bản hiển thị ở dưới cần chia cho [DocEntry] lần lượt là: 100, 200 và 200.

Nếu với số lượng như hình trên kết quả mình muốn hiển thị như hình dưới lần lượt là: 100, 200, sau khi chia hết 300 thì còn 75 chia cho column thứ 3.

Nếu số lượng vào dư lên, sẽ được cộng dồn vào cho column ở ô cuối cùng.

Kết quả khi chạy truy vấn SQL chia kẹo:

candy_sqlserver

Câu lệnh truy vấn T-SQL:

Các bạn có thể copy đoạn script này về để test thử.

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm việc làm SQL Server trên TopDev

TopDev via  Laptrinhvb

SHARE