Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

3114

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Trong ví dụ này mình sẽ thực hiện clone 1 maven project từ github và thực hiện build nó thành file jar. Tất cả sẽ được thực hiện tự động bằng Jenkins.

  10 Java Web Framework tốt nhất
  10 tip tối ưu code trên JavaScript mà web developer nào cũng nên biết

Yêu cầu:

Trong ví dụ này mình sử dụng 1 project maven trên github có url: https://github.com/stackjava/spring-boot-hello. Đây là 1 ví dụ về spring, đã được cấu hình chạy trên port 8081. Các bạn có thể fork/clone về account github của các bạn để dùng.

(Xem lại: Code ví dụ Spring boot Hello World)

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Đầu tiên, ta tạo 1 plan build bằng cách click vào New Item

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Chọn Maven Project và nhập tên cho plan build

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Ở đây mình dùng source code từ github nên mình sẽ chọn Git (khi build, jenkins sẽ clone source từ github về)

Để Jenkins clone được source code, ta cần cấu hình account git cho nó.

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Nhập username/password của tài khoản github mà bạn sử dụng để clone source code. (nếu bạn dùng bitbucket, gitlab… thì cũng nhập username/password tương ứng)

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Nhập repository URL của project git.

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Phần Credentials chọn account git mà bạn vừa thêm.

Click Save.

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Sau khi Save, ở màn hình chính chúng ta sẽ thấy plan build vừa tạo.

Click vào icon build để build project.

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Ở menu bên trái sẽ có trạng thái build của project. Click vào đó để xem.

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Click vào Console Ouput để xem log realtime của quá trình build.

Bạn sẽ thấy Jenkins tạo workspace, clone source code từ github về workspace, thực hiện build maven project (download các thư viện) thành file jar.

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Kết quả:

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Mở workspace ta sẽ thấy file jar được build ra.

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Chạy thử file jar vừa được build bằng lệnh:

  • java -jar spring-boot-hello-0.0.1-SNAPSHOT.jar

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ http://localhost:8081

Hướng dẫn build java project, maven project trên Jenkins

Trong ví dụ tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện deploy project, tức là quá trình chạy file jar sẽ được chạy tự động. Có thể là chạy giống như 1 service, up lên server tomcat…

Okay, Done!

References: https://www.jenkins.io/doc/

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Tuyển dụng Java hấp dẫn trên TopDev