Giới thiệu về Redis

2494

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Đồng

  AI-Powered Future: Data drive product - Trí tuệ nhân tạo vận hành Thế giới

  AI-Powered Future: Data drive product - Trí tuệ nhân tạo vận hành Thế giới

Vậy chúng ta sẽ sử dụng Redis để caching data như thế nào ?

Image for post

Image for post
Image for post
sudo apt-get install redis-server
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Bài viết gốc được đăng tải tại dongnguyenltqb.medium.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev