Giới thiệu về RedisJSON – Mảnh ghép hoàn hảo cho RediSearch

440

Bài viết được sự cho phép của tác giả Tống Xuân Hoài

Vấn đề

Tôi đã có một bài viết về vấn đề blog của tôi sử dụng RediSearch làm cơ sở dữ liệu chính ở RediSearch là gì? Estacks đang sử dụng RediSearch làm cơ sở dữ liệu!, bên cạnh đó là lý do tôi dùng RediSearch vì tính năng Tìm kiếm fulltext trong RediSearch mà tôi luôn muốn tìm kiếm của blog trở nên mạnh mẽ và hữu ích hơn cho bạn đọc.

Cho đến hiện tại mọi thứ vẫn đang hoạt động rất tốt, chỉ có một điều Redis không có kiểu dữ liệu JSON trong khi tôi lại muốn thao tác với dữ liệu dạng JSON một cách thân thiện nhất. Do đó trong quá trình tìm hiểu tôi phát hiện ra Redis cung cấp một module có tên là RedisJSON đã giúp tôi làm được điều đó. Nếu như bạn đang dùng Redis hay RediSearch mà muốn thao tác với dữ liệu JSON thì đây quả là một điều tuyệt vời.

RedisJSON là gì?

RedisJSON là một module cung cấp hỗ trợ JSON cho Redis. RedisJSON cho phép bạn lưu trữ, cập nhật và truy xuất các giá trị JSON trong cơ sở dữ liệu Redis tương tự như bất kỳ kiểu dữ liệu Redis nào khác. RedisJSON cũng hoạt động với RediSearch để cho phép bạn lập chỉ mục và truy vấn các tài liệu JSON.

127.0.0.1:6379> JSON.SET obj $ '{"title": "Chào các Developer - Hôm nay uống gì và code gì?", "url": "https://2coffee.dev"}'
"OK"
127.0.0.1:6379> JSON.GET obj $
[{"title":"Chào các Developer - Hôm nay uống gì và code gì?","url":"https://2coffee.dev"}]

Cách sử dụng

Để sử dụng RedisJSON trước tiên bạn cần cài đặt Redis v6.x trên server của mình. Redis cung cấp nhiều cách khác nhau để tải module RedisJSON. Hai cách phổ biến là:

  • Sửa file cấu hình redis.conf:
loadmodule /path/to/module/target/release/librejson.so
  • Sử dụng Command-line:
$ redis-server --loadmodule /path/to/module/librejson.so

Với /path/to/module là đường dẫn đến thư mục cài đặt Redis của bạn. Ví dụ:

$ redis-server --loadmodule /usr/lib/redis/module/librejson.so

Chi tiết hơn bạn có thể xem thêm tại trang tài liệu.

Cú pháp cơ bản

Như đã giới thiệu ở trên, RedisJSON cung cấp cho chúng ta nhiều cú pháp để lưu trữ, cập nhật hay truy xuất các giá trị JSON.

127.0.0.1:6379> JSON.SET obj $.year 2022
OK
127.0.0.1:6379> JSON.SET obj $.users '["admin"]'
OK
127.0.0.1:6379> JSON.ARRAPPEND obj $.users '"hoaitx"'
2
127.0.0.1:6379> JSON.GET obj $
[{"title":"Chào các Developer - Hôm nay uống gì và code gì?","url":"https://2coffee.dev","year":2022,"users":["admin","hoaitx"]}]
127.0.0.1:6379> JSON.DEL obj
"OK"

Để xem đầy đủ các cú pháp thao tác với dữ liệu JSON các bạn vào trang tài liệu Commands.

  JSON Web Token là gì?

  Giới thiệu về JSON Binding trong Jakarta EE

Sử dụng với RediSearch

Để sử dụng RedisJSON với RediSearch bạn cần tìm nạp hai module RediSearch v2.2 trở lên và RedisJSON v2.0 trở trên trong máy chủ Redis v6.x.

Sau đó tạo SCHEMA trong RediSearch để phục vụ tìm kiếm:

127.0.0.1:6379> FT.CREATE article ON JSON PREFIX 1 article: SCHEMA $.title AS title TEXT $.content as content TEXT $.view AS view NUMERIC
OK

Để thêm dữ liệu vào Schema ta sử dụng lệnh JSON.SET:

127.0.0.1:6379> JSON.SET article:1 $ '{"title": "2coffee", "content": "Chào các Developer - Hôm nay uống gì và code gì?", "view": 0}'

Sau đó chúng ta có thể tìm kiếm fulltext bằng các cú pháp của RediSearch:

127.0.0.1:6379> FT.SEARCH article '@title:%coffee%'
1
article:1000
$
{"title":"2coffee","content":"Chào các Developer - Hôm nay uống gì và code gì?","view":0}

Từ RediSearch 2.6.0 trở đi bạn cũng có thể tìm kiếm fulltext với các thuộc tính là một mảng các chuỗi.

127.0.0.1:6379> JSON.SET article:1 $ '{"title": ["2coffee", "hicoffee"], "content": "Chào các Developer - Hôm nay uống gì và code gì?", "view": 0}'
127.0.0.1:6379> FT.SEARCH article '@title:%coffee%'

Từ RediSearch 2.6.1 trở đi bạn có thể tìm kiếm trên thuộc tính là một mảng các số (NUMERIC).

127.0.0.1:6379> JSON.SET article:1 $ '{"title": ["2coffee", "hicoffee"], "content": "Chào các Developer - Hôm nay uống gì và code gì?", "view": [0, 1, 2]}'
127.0.0.1:6379> FT.SEARCH article '@view:[0 1]'

Cú pháp trên sẽ trả về các bản ghi có giá trị bất kì nào trong view thoả mãn >= 0 và <= 1.

Ngoài ra còn nhiều cú pháp khác hỗ trợ đánh index và tìm kiếm tài liệu tại Trang tài liệu.

Xem thêm các việc làm JSON hấp dẫn trên TopDev

Tổng kết

Nếu đã quen làm việc với NoSQL thì RedisJSON cung cấp cho chúng ta một cách thuận tiện cho việc thao tác với các dữ liệu dạng JSON mà không lo sai sót dữ liệu. SQL cũng đã tích hợp kiểu dữ liệu JSON từ lâu giúp cho chúng ta có nhiều lựa chọn hơn trong việc tổ chức dữ liệu.

RedisJSON dễ dàng tích hợp với RediSearch để lập chỉ mục và tìm kiếm, việc này vừa mang lại tính thuận tiện trong lưu trữ, cộng với khả năng tìm kiếm fulltext mạnh mẽ của RediSearch và tốc độ của Redis. Tôi đang sử dụng bộ 3 công cụ này còn bạn có dự định gì cho dự án sắp tới chưa? 😀

Bài viết gốc được đăng tải tại 2coffee.dev

Xem thêm:

Xem thêm việc làm CNTT hấp dẫn trên TopDev