Home Công nghệ Ghi chú file package.json của node module

Ghi chú file package.json của node module

1416

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Tạo file package.json (đồng thời khởi tạo một npm package)

npm init
// dùng các thiết đặt mặc định
npm init --yes

Ghi chú file package.json của node module

Các property chính cần nắm trong file package.json

Tìm việc Json lương cao tại đây

name: tên project

"name": "my-blog-backend",

version: version hiện tại của project

"version": "1.0.0",

main: đường dẫn trỏ đến file entry point chính của project

"main": "server.js",

scripts: chứa các command shortcut

"scripts": {
 "start": "npx babel-node src/server.js",
 "dev": "npx babel-node src/server.js",
 "test": "echo "Error: no test specified" && exit 1",
 "lint": "eslint ./server"
},

bugs: địa chỉ để báo bug và email nhận thông báo

"bugs":
{
 "url": "https://github.com/owner/project/issues",
 "email": "project@hostname.com"
},

private: true nếu bạn không muốn publish, như đang làm project công ty thì không ai để false

"private": true

keywords: hỗ trợ các công cụ search tìm theo từ khóa

"keywords": [
  "node",
  "vue",
 ],

dependencies: những thư viện nào đang phụ thuộc

"dependencies": {
 "express": "^4.17.1"
},

devDependencies: external dependencies trong lúc dev, không cần nếu bạn chỉ lấy production build.

"devDependencies": {
 "@babel/cli": "^7.12.8",
 "@babel/core": "^7.12.9",
 "@babel/node": "^7.12.6",
 "@babel/preset-env": "^7.12.7"
}

repository: code bạn đặt source ở đâu, để người khác có thể đóng góp

"repository": {
 "type" : "git",
 "url" : "https://github.com/npm/cli.git"
}

license: bản quyền, project này open source hay tài sản của công ty

"license": "ISC" // hay proprietary, MIT
Bài viết gốc được đăng tải tại vuilaptrinh.com
Có thể bạn quan tâm: