Đổi tên của một Container trong Docker

780

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh

Trong bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách đổi tên của một container trong Docker.

  20 trường hợp sử dụng lệnh Docker cho developer
  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS

Ví dụ bây giờ, Docker trong máy mình đang chạy một container như sau:

Đổi tên của một Container trong Docker

Đây là container được chạy từ Docker Image của SonarQube, lúc chạy nó mình quên không đặt cho nó một cái tên để dễ phân biệt nếu sau này mình còn chạy thêm những Docker container khác. Hiện tại tên của nó là recursing_ardinghelli, mình sẽ rename nó lại sử dụng câu lệnh sau:

docker rename <container_id> <new_name>

Ví dụ, mình đổi tên của container của mình sử dụng câu lệnh sau:

docker rename 45949b2cc114 SonarQube

Đổi tên của một Container trong Docker

Kết quả:

Đổi tên của một Container trong Docker